Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-rekrutacji-40638-id640

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. rekrutacji


  ID szkolenia: 40638
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Archibald
  Bagno 2
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-15.30
 • Organizator szkolenia:

  Hensen Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie : Specjalista ds. rekrutacji

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

TEMAT: Specjalista ds. rekrutacji

TERMIN: 04-05.06.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA:
829 zł* + VAT (2 x obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat, bez noclegu)
1189 zł* + VAT (śniadanie, 2 x obiad, kolacja, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certfikat, nocleg w pokojach jednosobowych w hotelu ***)

* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15% (rabat nie dotyczy ceny noclegu)
PRELEGENCI
Dzień I Magdalena Sybilska- Bonicka >>> czytaj więcej.
Dzień II – Daria Graczyk >>> czytaj więcej

I dzień:
10:30 - 15:00

Podstawy rekrutacji – zakres swobody pracodawcy, zakres swobody kandydata;
Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu a rekrutacja;
Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe;
Przygotowanie ogłoszenia o naborze – co może się znaleźć w ogłoszeniu?
Kiedy przy naborze mają pierwszeństwo byli pracownicy?
Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów;
Określenie kryteriów rozmów kwalifikacyjnych, sposobu ich przeprowadzania oraz ewentualnych dodatkowych elementów sprawdzania przydatności kandydatów;
Testy psychologiczne w rekrutacji – kiedy można je stosować;
Ćwiczenia weryfikujące umiejętności kandydata – najczęstsze wątpliwości i pytania uczestników.
Zapytanie o karalność;
Określenie terminów i miejsc przeprowadzania rekrutacji i związane z tym zagrożenia;
Zakres informacji żądanej od kandydatów w procesie rekrutacji a informacje, które można żądać wyłącznie od osób będących już pracownikami;
Inne informacje składane przez kandydatów – forma dobrowolna, zakres jej stosowania i zagrożenia;
Postępowanie z kandydatami do pracy – studium przypadku/pytania uczestników;
Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji;
Czy prawnie dozwolone jest archiwizowanie otrzymanych życiorysów i listów motywacyjnych na potrzeby kolejnych rekrutacji;
Zawieranie umów przedwstępnych i podpisywanie listów intencyjnych:
co powinna zawierać umowa/list;
zakres ochrony prawnej stron umowy/listu;
czy umowa przedwstępna może być zawarta w formie ustnej;
dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej/listu intencyjnego.
Zagrożenia dla Pracodawcy związane z błędami popełnionymi w procesie rekrutacji (wyroki sądowe, odszkodowania).

II dzień
9:00 - 15:30

1. Rozpoznanie potrzeb personalnych.
2. Stworzenie opisu stanowiska oraz profilu przyszłego pracownika.
3. Przygotowanie efektywnego ogłoszenia rekrutacyjnego.
4. Źródła pozyskiwania Kandydatów, wady, zalety oraz możliwości stosowania ich w różnych firmach.
5. Selekcja aplikacji – nabycie umiejętności analizy życiorysów pod kątem wymagań stanowiska.
6. Metody weryfikacji kompetencji Kandydatów.
7. Rozmowa kwalifikacyjna – nauka zadawania efektywnych pytań.
8. Ocena Kandydata – poznanie zasad oraz błędów, które pojawiają się w ocenie.
9. Wybór Kandydata.
10. Stworzenie miejsca pracy oraz wprowadzenie nowego pracownika w kulturę organizacyjną.
11. Szkolenia wstępne oraz manual dla pracowników.
12. Monitorowanie wdrażania nowego pracownika.
Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=161&cntnt01returnid=39

Informacje o prelegentach:

http://hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=324&cntnt01detailtemplate=Trenerzy&cntnt01returnid=22

http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=318&cntnt01detailtemplate=Trenerzy&cntnt01returnid=22

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 829 z vatem

Cena zawiera:

2 x obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat, bez noclegu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Wydarzenie: Specjalista ds. rekrutacji