Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-zamowien-publicznych-certyfikowany-kurs-39514-id640

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. Zamówień Publicznych - certyfikowany kurs


  ID szkolenia: 39514
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Archibald
  Bagno 2
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  I dzień: 10.45-17.00
  II dzień: 9.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Hensen Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Specjalista ds. Zamówień Publicznych - certyfikowany kurs

TERMIN: 14-15.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA:
829 zł* + VAT (2 x obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat, bez noclegu)
1189 zł* + VAT (śniadanie, 2 x obiad, kolacja, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat, nocleg w pokojach jednosobowych)

* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT


Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15% (rabat dotyczy wyłącznie ceny szkolenia, nie obejmuje ceny noclegu)

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

TEMAT: Specjalista ds. Zamówień Publicznych - certyfikowany kurs

TERMIN: 14-15.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA:
829 zł* + VAT (2 x obiad, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat, bez noclegu)
1189 zł* + VAT (śniadanie, 2 x obiad, kolacja, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat, nocleg w pokojach jednosobowych)

* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT


Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15% (rabat dotyczy wyłącznie ceny szkolenia, nie obejmuje ceny noclegu)Prelegent
Andrzej Łukaszewicz >>> czytaj więcej


I dzień

Rozpoczęcie: 10.45
1. Zasady udzielania zamówień
* wprowadzenie;
* interpretacja definicji ustawowych
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia:
* powiązania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;
* procedury postępowania zależne od wartości zamówienia;
* sporządzanie treści ogłoszenia o przetargu czy zaproszenia do negocjacji, publikacja ogłoszeń, portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych;
3. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości od 14.000 do progów unijnych
* terminy składania ofert,
* brak odwołań i skarg,
* obowiązek zamieszczania ogłoszeń o wszczęciu
* postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych
4. Tryby udzielania zamówień:
* przetarg nieograniczony;
* przetarg ograniczony;
* negocjacje z ogłoszeniem;
* dialog konkurencyjny;
* negocjacje bez ogłoszenia;
* zamówienie z wolnej ręki;
* zapytanie o cenę;
* licytacja elektroniczna
5. Formy udzielania zamówień:
* umowy ramowe;
* dynamiczny system zakupów;
* aukcja jako dogrywka

(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)
Zakończenie ok. 17.00

II dzień

Rozpoczęcie: 9.00

1. Postępowanie w poszczególnych trybach;
* błędy w specyfikacji zamówień publicznych
* dobór kryteriów i sposoby oceny ofert
* umowy w sprawach zamówień publicznych;
2. Specyfika postępowania o udzielanie zamówień na roboty budowlane;
* przygotowanie SIWZ (część praktyczna);
* zamieszczanie wersji elektronicznej SIWZ na stronie internetowej
3. Wybór najkorzystniejszej oferty
4. Dokumentowanie postępowań
* protokoły postępowań (część praktyczna)
5. Środki ochrony prawnej:
* odwołanie;
* skarga do sądu;
* terminy wnoszenia protestów i odwołań;
* obowiązki zamawiającego po wniesieniu protestu;
* możliwość przyłączenia się do postępowania protestacyjnego wybranego wykonawcy;
6. Kontrole zamówień publicznych
7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

Zakończenie około godz. 15:00
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=84&cntnt01returnid=43

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 829 z

Cena zawiera:

.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Wydarzenie: Specjalista ds. Zamówień Publicznych - certyfikowany kurs