Specjalista ds. zamówień publicznych w 2023 roku - praktyczny kurs z ćwiczeniami i case study na podstawie orzecznictwa i wyników kontroli

O szkoleniu

Uwaga - wszystkie osoby, którą planują podnieść swoje kompetencje i chcą wdrażać praktyczną i najnowszą  wiedzę z zamówień publicznych, zapraszam na jedyny w swoim rodzaju kurs na specjalistę ds. zamówień publicznych. To na tym szkoleniu otrzymasz niezwykle wartościową i ekspercką wiedzę! Wiedzę, którą przekażą nasi najlepsi trenerzy!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study z aktualnego orzecznictwa KIO i Sądu Okręgowego w Warszawie, a także postępowań kontrolnych.

Nasi eksperci już nie mogą się was doczekać!

Kto powinien wziąć udział?

Kurs kierowany do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną Zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • Wykonawców
 • Kontrolerów

Program szkolenia

 • Przedmiotowe środki dowodowe – czy dokument składany w okolicznościach art. 107 ust 2 (na wezwanie zamawiającego) może być wystawiony po terminie składania ofert i czy można złożyć / prosić o złożenie dokumentu w postaci linku do strony internetowej?
 • Wezwanie do ponownego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowego środka dowodowego – czy zamawiający może wyznaczać Wykonawcy dowolny termin na zrealizowanie wezwania, różne terminy wyznaczane różnym Wykonawcom i dopuszczalność zmiany pierwotnie wyznaczonego terminu na wniosek Wykonawcy?; Jak prawidłowo wzywać? Konsekwencje przekazania wezwania z błędami w nazwie wykonawcy; Jak postąpić gdy, nie można przesłać wymaganych dokumentów, gdyż następuje odrzucanie wiadomości ze względu na zbyt dużą pojemność pliku, lub wskazany środek komunikacji nie istnieje?; co to jest zasada „jednokrotnego wezwania”?
 • Wyjaśnianie treści oferty – kiedy wezwanie do tej czynności jest uprawnieniem, a kiedy obowiązkiem i jakie są najczęściej popełniane błędy zamawiających związane z otrzymaną odpowiedzią?
 • Oferta dodatkowa w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami – czy oferta jest mniej korzystna niż podstawowa, jeżeli zmienione elementy pozwalają uzyskać lepszy bilans punktów we wszystkich kryteriach pomimo pogorszenia propozycji w jednym z nich oraz czy poprawiając ofertę w kryterium cena wykonawca może zarówno podnieść jak i obniżyć ceny niektórych pozycji z kosztorysu o ile łączna cena za całe zamówienie będzie korzystniejsza?
 • Stawka podatku VAT w ofercie – czy Zamawiający może żądać podania przez wykonawcę wyłącznie kwoty brutto, w jakim przypadku ciąży na nim obowiązek weryfikacji zastosowanej przez wykonawcę stawki podatku, kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny?
 • Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – czy tylko cena całkowita oferty może podlegać badaniu czy również jej istotne części składowe, ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?
 • Ogłoszenie o wynikach podstępowania – jakie konsekwencje powoduje fakt opublikowania go po upływie 30 dni?
 • Udostępnianie zasobów przez podmiot trzeci – czy wykonawca może skorzystać z doświadczenia podmiotu trzeciego jeżeli zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane i czy weryfikując podmiot trzeci pod kątem braku podstaw do wykluczenia należy żądać oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej?
 • Czynność unieważnienia postępowania – czy należy informować o wszczęciu kolejnego postępowania wykonawcę który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, a nie złożył oferty i czy konieczne jest odczekanie 5/10 dni z wszczęciem powtórzonej procedury?
 • Polisa OC jako podmiotowy środek dowodowy potwierdzający warunek określony na podstawie art. 112 ust 2 pkt 3 PZP – dokument elektroniczny nieopatrzony podpisem wystawcy, sporządzony po terminie składania ofert - czy można to zaakceptować?
 • Konsorcjum: Lider spełnia warunek udziału dotyczący doświadczenia, partner oświadcza, że wykona zamówienie - czy to jest możliwe?; dlaczego w postępowaniach na niektóre dostawy należy egzekwować oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?  - co musisz wiedzieć o oświadczeniu z art. 117 ust. 4 Pzp?
 • Dlaczego zamawiający musi umieć uzasadnić wagi kryteriów oceny ofert? Jak ustalać wagi kryteriów? Co to jest metoda macierzy porównania parami i dlatego jest pomocna w ustalaniu wag kryteriów niewymiernych? Dlaczego nie warto przyjmować kryteriów oceny ofert na siłę - mit o zakazie stosowania najniżej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert?
 • Podział zamówienia na części podczas kontroli - trzeba, czy nie trzeba dzielić?; jak napisać uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części? Czy sumować wartość zamówienia nieplanowanego z zamówieniem udzielanym z częściach, z których każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania oszacowanego wcześniej?
 • Jak prawidłowo interpretować warunek dysponowania osobami lub potencjałem technicznym i dlaczego nie zawsze oznacza on konieczności posiadania sprzętu, czy władania osobami na dzień składania ofert? Leasing, najem - kiedy stanowi dysponowanie pośrednie, a kiedy bezpośrednie? Zobowiązanie do współpracy osób - czy dołączać do oferty, czy też nie?
 • Córka składa ofertę zamiast matki skazanej za przestępstwo określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp - co robić?
 • Jak należy liczyć termin na wniesienie środków ochrony prawnej wobec odtajnienia przez Zamawiającego określonych dokumentów?
 • Czy w sytuacji, gdy wykonawca został wykluczony z postępowania z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd, może ubiegać się o następne zamówienia i składać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu?
 • Na co zwrócić uwagę składając wniosek do KIO o uchylenie zakazu zawarcia umowy?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnice Warszawskiej oraz autorskie zajęcia na Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanym przez ApexNet. Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r.”, „Protest, Odwołanie, Skarga – praktyczny przewodnik po środkach ochrony prawnej” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Novotel Centrum

Katowice

woj. śląskie

Hotel Scandic

Gdańsk

woj. pomorskie

Hotel Rzeszów

Rzeszów

woj. podkarpackie

Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 199
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna stacjonarna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 699
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna online
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!