Szkolenie: Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ochrony-informacji-niejawnych-29512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nowy zawód – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych - kod 242110
lub szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony
13-17 lub 15-17 lutego 2017 r. Raszyn
3-7 lub 5-7 kwietnia 2017 r. Gdańsk
19-23 lub 21-23 czerwca 2017 r. Bukowina Tatrzańska


1. Ochrona informacji niejawnych - prawo, reguły, praktyki.
2. Bezpieczeństwo osobowe.
3. Bezpieczeństwo fizyczne
4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne
5. Bezpieczeństwo przemysłowe

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Plan ramowy
Dzień 1 - Ochrona informacji niejawnych - prawo, reguły, praktyki.
T-1 - Przepisy prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych w RP oraz międzynarodowe, w tym NATO i UE
T-2 - Organizacja ochrony informacji niejawnych
T-3 - Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami tajności
T-4 - Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych
T-5 – Zadania pełnomocnika ochrony. Szkolenia.

Dzień 2 – Bezpieczeństwo osobowe.
T-1 – Udostępnianie i dostęp do informacji niejawnych krajowych i pochodzących z wymiany międzynarodowej w ramach NATO, UE oraz umów bilateralnych
T-2 – Postępowania sprawdzające
T-3 - Zasady prowadzenia Teczek Akt Postępowań Sprawdzających
T-4 - Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
T-5 - Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania

Dzień 3 – Bezpieczeństwo fizyczne
T-1 – Organizacja kancelarii tajnych, kancelarii niejawnych, kancelarii tajnych międzynarodowych.
T-2 – Ewidencja, przekazywanie, formy i sposoby oznaczania i zabezpieczania przesyłek
T-3 - Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych. Sposób postępowania w obliczu możliwych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka - m. in. sabotaż, terroryzm
T-4 - Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych
T-5 – Kryteria określania poziomu zagrożeń. Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
T-6 – Dokumentacja związana z bezpieczeństwem fizycznym:
- plan ochrony informacji niejawnych
- dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych komórkach organizacyjnych.
- dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą.
- instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Dzień 4 – Bezpieczeństwo teleinformatyczne
T-1 – Zarys bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpieczeństwo osobowe, sprzętu, emisje ujawniające, sprzęt klasy TEMPEST.
T-2 – Zasady uruchamiania i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne
T-3 – Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – zalecenia ABW/SKW
T-4 – Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym
T-5 – Ewidencjonowanie, oznaczanie, udostępnianie elektronicznych nośników informacji.

Dzień 5 – Bezpieczeństwo przemysłowe
T-1 - Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego - definicje
T-2 – Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego
T-3 – Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
T-4 – Obowiązki przedsiębiorcy w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.

Informacje o prelegentach:

Wykładowcy na www.ksoin pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • Do ustalenia - Do ustalenia

Cena zawiera:

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO S.A. I O/Katowice, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem 32 206 46 00 lub biuro@ksoin.pl

Szkolenie, kurs: Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych