Szkolenie: Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalistyczny-certyfikat-w-zakresie-budowania-compliance-w-oparciu-o-rekomendacje-h-knf-70855

Informacje o szkoleniu

 • Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF

  ID szkolenia: 70855
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.02.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym wejściem w życie pierwszej tak kompleksowej regulacji compliance, jaką jest Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, proponujemy Państwu całkowitą nowość na polskim rynku, to jest dedykowany tylko tej Rekomendacji Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w oparciu o Rekomendację H KNF. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszelkich rekomendowanych wymogów odnośnie compliance, pozwalające na skuteczną i przede wszystkim, wydajną implementację Rekomendacji do procesów funkcjonujących w banku. Omówienie organizacji compliance oraz pogłębiona analiza dwóch filarów compliance tj. zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz compliance w ramach funkcji kontroli pozwoli Państwu zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się od compliance i na czym polegają radykalne zmiany. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

Szkolenie skierowane jest do:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:

pracowników komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych
audytorów wewnętrznych i kontrolerów wewnętrznych badających zapewnianie zgodności w bankach
pracowników departamentów: prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności
członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie ryzyka braku zgodności
członków komitetu audytu i komitetu ryzyka
pracowników komórek compliance innych branż regulowanych
wszystkich tych, którzy chcieliby budować compliance w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego

Program szkolenia:

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA COMPLIANCE

Compliance a modelowe rozwiązania na świecie
Compliance jako zapewnianie zgodności wg Rekomendacji H KNF
Compliance a trzy linie obrony
Rola zarządu
Rola rady nadzorczej i jej komitetów
Komórka do spraw zgodności
Niezależność komórki do spraw zgodności
Kierujący komórką do spraw zgodności
Pracownicy komórki do spraw zgodności
Zasoby komórki do spraw zgodności
Zasady współpracy z innymi komórkami na 1 i 2 linii obrony
Zapewnianie zgodności w podmiotach zależnych i współpraca z podmiotem dominującym
Raportowanie
Outsourcing compliance
Cele modułu - poznanie:

całościowej koncepcji compliance przyjętej w Rekomendacji H
roli organów banku odnośnie zapewniania zgodności
prawidłowego usytuowania komórki do spraw zgodności w strukturze banku
zakresu polityki zgodności i regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności
praw i obowiązków kierującego i pracowników komórki do spraw zgodności
zapewniania zgodności w ramach grup kapitałowych
MODUŁ 2. COMPLIANCE JAKO ELEMENT FUNKCJI KONTROLI

Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
Stosowanie mechanizmów kontrolnych przez komórkę do spraw zgodności
Zadania dodatkowe komórki do spraw zgodności
Matryca funkcji kontroli a zapewnianie zgodności
Niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach
Cele modułu - poznanie:

wpisania compliance w funkcję kontroli
przeprowadzania weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego
określenie ewentualnych, dodatkowych dopuszczalnych zadań komórki do spraw zgodności
zarządzania matrycą funkcji kontroli
określenie prawidłowego zakresu raportowania o nieprawidłowościach
MODUŁ 3. COMPLIANCE JAKO ZARZĄDZANIE BRAKIEM ZGODNOŚCI

Identyfikacja ryzyka braku zgodności (rola 1 i 2 linii obrony)
Ocena ryzyka braku zgodności (pomiar lub szacowanie)
Kontrola ryzyka braku zgodności (mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności)
Monitorowanie ryzyka braku zgodności (testowanie)
Raportowanie o ryzyku braku zgodności
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności a zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

identyfikacji i oceny ryzyka braku zgodności
tworzenia mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
wykorzystaniu komórek 1 i 2 linii obrony w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
efektywnego wykorzystywania weryfikacji bieżącej i testowania pionowego w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
określenia zakresu niezbędnego raportowania o ryzyku braku zgodności
MODUŁ 4. COMPLIANCE WG REKOMENDACJI H A INNE WYTYCZNE I REGULACJE

Rekomendacja H a bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
Rekomendacja H a instytucjonalny system ochrony w bankowości spółdzielczej
Rekomendacja H a whistleblowing
Rekomendacja H a inne Rekomendacje i wytyczne KNF
Rekomendacja H a Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Rekomendacja H a wytyczne EBA, ESMA, Komitet Bazylejski
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

dostosowania sposobu implementacji Rekomendacji H do innych obowiązujących już wytycznych i regulacji
zapewniania spójności wprowadzonych rozwiązańw obecnym otoczeniu prawnym
wdrażania przyszłych wytycznych i regulacji w oparciu o rozwiązania przyjęte w Rekomendacji H.
ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

Informacje o prelegentach:

Łukasz Cichy Dr Łukasz Cichy jest ekspertem GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiad, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiad, poczęstunek podczas przerw

Szkolenie, kurs: Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF