Szkolenie: Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalistyczny-certyfikat-w-zakresie-systemu-kontroli-wewnetrznej-wedle-rekomendacji-h-knf-69777

Informacje o szkoleniu

 • Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF


  ID szkolenia: 69777
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Conference Center at The Tides
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.02.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  -
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU

Model trzech linii obrony
Rola zarządu
Rola rady nadzorczej i jej komitetów
Podmioty zależne
Cele ogólne, szczegółowe i procesy istotne
Kategoryzacja i raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących
Cele modułu - poznanie:

całościowej koncepcji systemu kontroli wewnętrznej przyjętej w Rekomendacji H,
roli organów banku w systemie kontroli wewnętrznej,
zakresu systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych,
zasad wyodrębniania procesów istotnych i określania celów ogólnych i szczegółowych
sposobu kategoryzacji i raportowania o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących
MODUŁ 2. FUNKCJA KONTROLI

Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
Rola zarządu, rady nadzorczej i jej komitetów
Mechanizmy kontrolne
Kluczowe mechanizmy kontrolne
Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie)
Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
Matryca funkcji kontroli
Raportowanie
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

przekształcenia kontroli funkcjonalnej w funkcję kontroli,
wyodrębniania kluczowych mechanizmów kontrolnych
przeprowadzania weryfikacji bieżącej i testowania
tworzenia, aktualizacji i zarządzania matrycami funkcji kontroli
MODUŁ 3. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

Komórka ds. zgodności
Kierujący komórką ds. zgodności
Zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli
Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
Outsourcing compliance
Zapewnianie zgodności w systemie ochrony banków spółdzielczych
Compliance w innych rekomendacjach KNF
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

zorganizowania i zapewniania niezależności komórce ds. zgodności
zapewniania zgodności w ramach funkcji kontroli
identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania i raportowania o ryzyku braku zgodności
organizacji compliance w grupie
MODUŁ 4. AUDYT WEWNĘTRZNY

Komórka audytu wewnętrznego
Kierujący komórką audytu wewnętrznego
Proces audytowy
Badanie audytowe
Działalność zapewniająca
Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
Współpraca z biegłym rewidentem
Audyt wewnętrzny w systemie ochrony banków spółdzielczych
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

zorganizowania i zapewniania niezależności komórce audytu wewnętrznego
strategicznego i rocznego planowania audytów
planowania, programowania, przeprowadzania i raportowania o badaniach audytowych
określania dopuszczalnego zakresu działalności zapewniającej oraz współpracy w ramach grupy
dostosowania audytu wewnętrznego w bankach spółdzielczych do specyfiki systemu ochrony
ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

Szkolenie skierowane jest do:

SZKOLENIE SKIEROWANE DO:
audytorów wewnętrznych
kontrolerów wewnętrznych i inspektorów wewnętrznych
pracowników komórek 2 linii obrony, w tym departamentów: compliance, prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności,
pracowników jednostek biznesowych
członków zarządu
członków komitetu audytu i komitetu ryzyka,
wszystkich tych, którzy chcieliby budować system kontroli wewnętrznej w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego regulacyjnie

Program szkolenia:

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU

Model trzech linii obrony
Rola zarządu
Rola rady nadzorczej i jej komitetów
Podmioty zależne
Cele ogólne, szczegółowe i procesy istotne
Kategoryzacja i raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących
Cele modułu - poznanie:

całościowej koncepcji systemu kontroli wewnętrznej przyjętej w Rekomendacji H,
roli organów banku w systemie kontroli wewnętrznej,
zakresu systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych,
zasad wyodrębniania procesów istotnych i określania celów ogólnych i szczegółowych
sposobu kategoryzacji i raportowania o nieprawidłowościach krytycznych i znaczących
MODUŁ 2. FUNKCJA KONTROLI

Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
Rola zarządu, rady nadzorczej i jej komitetów
Mechanizmy kontrolne
Kluczowe mechanizmy kontrolne
Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie)
Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
Matryca funkcji kontroli
Raportowanie
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

przekształcenia kontroli funkcjonalnej w funkcję kontroli,
wyodrębniania kluczowych mechanizmów kontrolnych
przeprowadzania weryfikacji bieżącej i testowania
tworzenia, aktualizacji i zarządzania matrycami funkcji kontroli
MODUŁ 3. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI (COMPLIANCE)

Komórka ds. zgodności
Kierujący komórką ds. zgodności
Zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli
Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
Outsourcing compliance
Zapewnianie zgodności w systemie ochrony banków spółdzielczych
Compliance w innych rekomendacjach KNF
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

zorganizowania i zapewniania niezależności komórce ds. zgodności
zapewniania zgodności w ramach funkcji kontroli
identyfikacji, oceny, kontroli, monitorowania i raportowania o ryzyku braku zgodności
organizacji compliance w grupie
MODUŁ 4. AUDYT WEWNĘTRZNY

Komórka audytu wewnętrznego
Kierujący komórką audytu wewnętrznego
Proces audytowy
Badanie audytowe
Działalność zapewniająca
Współpraca z podmiotem dominującym i zależnym
Współpraca z biegłym rewidentem
Audyt wewnętrzny w systemie ochrony banków spółdzielczych
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

zorganizowania i zapewniania niezależności komórce audytu wewnętrznego
strategicznego i rocznego planowania audytów
planowania, programowania, przeprowadzania i raportowania o badaniach audytowych
określania dopuszczalnego zakresu działalności zapewniającej oraz współpracy w ramach grupy
dostosowania audytu wewnętrznego w bankach spółdzielczych do specyfiki systemu ochrony
ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

Informacje o prelegentach:

Dr Łukasz Cichy jest ekspertem GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.

Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - zgłoszenie do 13.02.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 14.02.2018 - 2 270 PLN + 23% VATwpisz opis ceny

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiad, poczęstunek podczas przerwcena *cena nie zawiera noclegu,

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do rezerwacji miejsc

Wydarzenie: Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF