Szkolenie: Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalistyczny-certyfikat-w-zakresie-zarzadzania-transakcjami-70896

Informacje o szkoleniu

 • Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami


  ID szkolenia: 70896
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13-14.05.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!
Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy, które mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również w innych przestępstwach finansowych.

Zakres zadań i obowiązków instytucji, oparty na analizie i zarządzaniu ryzykiem, określony został w nowej ustawie z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML) oraz rekomendacje grupy FATF.

Szkolenie skierowane jest do:

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- compliance
- prawnych
- nadzoru i kontroli
- bezpieczeństwa
- oceny ryzyka,
- analiz i audytu wewnętrznego
Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

Program szkolenia:

DZIEŃ I

9.30 - 10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring transakcji,
Przekazywanie informacji o transakcjach w świetle nowych przepisów,
Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
Odpowiedzialność instytucji za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy,
Kara administracyjna a obowiązek raportowania transakcji.
ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies - incoming, outgoing payments,
Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych,
Kiedy uruchomić procedurę wstrzymania transakcji,
Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji – case studies,
Proces przekazywania informacji wewnątrz na potrzeby opracowania groupwideSTR’s.
16.00 ZAKOŃCZENIE I DNIA SZKOLENIA

DZIEŃ II

8.30-09.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca: Paula Kopka

Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
- zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
- wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
- wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
- monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
- monitorowanie tytułów transakcji
- weryfikacja szczegółów w przypadku akredyty w gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym
Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków
Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków
Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Prowadzący: Stefan Bryndza

Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania,
Zarządzanie ryzykiem nadużyć w firmie – prewencja nadużyć finansowych,
Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.
16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojtaszczyk Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych
Ewa Patsiotos Ekspert AML/CFT
Paula Kopka Ekspert ds.przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Stefan Bryndza Odpowiedzialny za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w PKO BP.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 29.04.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 30.04.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami