Szkolenie: Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalistyczny-certyfikat-w-zakresie-zarzadzania-transakcjami-w-instytucjach-finansowych-70291

Informacje o szkoleniu

 • Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych


  ID szkolenia: 70291
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 18-19.06.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  13 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej trwają prace nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML). Pilotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera również elementy tzw. V Dyrektywy AML, będącej obecnie na etapie europejskiego procesu legislacyjnego.
Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prezentuje podejście oparte na analizie i zarządzaniu ryzykiem. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstw finansowych.
Mając na uwadze przepisy IV Dyrektywy AML instytucje finansowe będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Kluczowym wyzwaniem staje się również zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (obowiązuje od 26 czerwca 2017r.). Ponadto sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji finansowych do nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proponujemy Państwu dedykowane szkolenie "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych".

Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów - praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

nowe podejście w zakresie monitorowania transakcji,
zmiana procedury raportowania informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych,
sposoby prowadzenia analizy przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka klienta,
symptomy na jakie należy zwrócić uwagę przy identyfikacji transakcji podejrzanych,
kontrola przepływów pieniężnych,
zarządzanie informacją o nadużyciach w instytucjach finansowych,
proces przekazywania informacji wewnątrz grupy kapitałowej,
systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.
Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu "Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych" pozwoli Państwu poznać kierunki zmian wynikające z nowych przepisów, poszerzy wiedzę w zakresie zarządzania transakcjami oraz ułatwi przeniesienie wiedzy na przygotowanie praktycznych rozwiązań w Państwa instytucjach.

Szkolenie skierowane jest do:

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
- przeciwdziałania praniu pieniędzy
- przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- compliance
- prawnych
- nadzoru i kontroli
- bezpieczeństwa
- oceny ryzyka,
- analiz i audytu wewnętrznego
Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

Program szkolenia:

DZIEŃ I

9.30 - 10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH POD REŻIMEM NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów
Kontrola transakcji w ramach zarządzania ryzykiem
Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy
Proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami projektu ustawy
ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies - incoming, outgoing payments,
Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych,
Uruchomienie procesów wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych,
Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case studies.
16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

DZIEŃ II

8.30-09.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca: Paula Kopka

Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
- zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
- wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
- wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
- monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
- monitorowanie tytułów transakcji
- weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym
Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków
Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków
Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Prowadzący: Stefan Bryndza

Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania
Zarządzanie ryzykiem nadużyć – prewencja nadużyć finansowych
Scenariusze typowania transakcji podejrzanych - analiza na podstawie doświadczeń praktycznych – case study
Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach
Łańcuch przepływu informacji o nadużyciach w grupie kapitałowej i pomiędzy instytucjami finansowymionitorowanie
16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 zł - zgłoszenie do 29.05.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 30.05.2018 - 2 170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do rezerwacji miejsc

Szkolenie, kurs: Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych