Szkolenie: Specjalne Strefy Ekonomiczne - prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorców na terenach stref. Zmiany przepisów strefowych i planowane nowelizacje

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalne-strefy-ekonomiczne---prawno-podatkowe-aspekty-funkcjonowania-przedsiebiorcow-na-terenach-stref-zmiany-przepisow-strefowych-i-planowane-nowelizacje-56412-id367

Informacje o szkoleniu

 • Specjalne Strefy Ekonomiczne - prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorców na terenach stref. Zmiany przepisów strefowych i planowane nowelizacje


  ID szkolenia: 56412
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  centrum w/w miast
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 21.03.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 15:45
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.03.21 Warszawa

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych - podstawy prawne.

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE:
a) procedury udzielania zezwoleń,
b) warunki zezwoleń,
c) kontrole przedsiębiorców strefowych,
d) konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia:
- wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania,
- zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura,
- cofnięcie zezwolenia,
- wygaszenie zezwolenia.
e) sukcesja praw do zezwoleń.

3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy - obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej :
a) lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
b) wielkość przedsiębiorcy,
c) duże projekty inwestycyjne,
d) pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy.

4. Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego:
a) nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
b) inwestycje odtworzeniowe,
c) nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów,
d) leasing, najem, dzierżawa środków trwałych,
e) używane środki trwałe,
f) wartości niematerialne i prawne,
g) likwidacja, sprzedaż i wymiana środków trwałych a definicja wydatku kwalifikowanego,
h) kwalifikacja wydatków do "kosztów inwestycji" (odsetki, prowizje, różnice kursowe),
i) maksymalny okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do objęcia pomocą,
j) moment poniesienia wydatków kwalifikowanych (zasada memoriałowa czy kasowa).

5. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu.

6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów:
a) priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów,
b) podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności – alokacja kosztów.

7. Ustalenie dochodu (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej:
a) obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie,
b) ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
c) rozliczanie strat podatkowych z działalności zwolnionej i opodatkowanej,
d) obowiązek stosowania zasad dotyczących cen transferowych w przypadku prowadzenia działalności, poza terenem SSE odnośnie wewnętrznych przepływów towarów i usług.

8. Zwolnienie z podatku dochodowego jako forma pomocy publicznej:
a) moment, od którego można korzystać ze zwolnienia podatkowego,
b) sprzedaż, likwidacja środka trwałego.

9. Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania:
a) przywileje MŚP,
b) moment zmiany statusu,

10. Dyskontowanie:
a) znaczenie dyskontowania,
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych.

11. Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

12. Przedłużenie okresu funkcjonowania stref w Polsce oraz omówienie planowanych zmian przepisów dotyczących działalności w sse.

13. Przegląd interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

14. Dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Sylwia Rusinek – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Zawodowo od 2000 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. r. w ramach prowadzonej indywidualnie Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą prawno-podatkową firm, przekształceniami przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo-administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł + 23% VAT - Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23%VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Specjalne Strefy Ekonomiczne - prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorców na terenach stref. Zmiany przepisów strefowych i planowane nowelizacje