Specjalne Strefy Ekonomiczne - prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorców na terenach stref. Zmiany przepisów strefowych i planowane nowelizacje

O szkoleniu

2014.03.21 Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych - podstawy prawne.

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE:
a) procedury udzielania zezwoleń,
b) warunki zezwoleń,
c) kontrole przedsiębiorców strefowych,
d) konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia:
- wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania,
- zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura,
- cofnięcie zezwolenia,
- wygaszenie zezwolenia.
e) sukcesja praw do zezwoleń.

3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy - obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej :
a) lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
b) wielkość przedsiębiorcy,
c) duże projekty inwestycyjne,
d) pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy.

4. Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego:
a) nabycie lub wytworzenie środków trwałych,
b) inwestycje odtworzeniowe,
c) nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów,
d) leasing, najem, dzierżawa środków trwałych,
e) używane środki trwałe,
f) wartości niematerialne i prawne,
g) likwidacja, sprzedaż i wymiana środków trwałych a definicja wydatku kwalifikowanego,
h) kwalifikacja wydatków do "kosztów inwestycji" (odsetki, prowizje, różnice kursowe),
i) maksymalny okres ponoszenia wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych do objęcia pomocą,
j) moment poniesienia wydatków kwalifikowanych (zasada memoriałowa czy kasowa).

5. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu.

6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów:
a) priorytet bezpośredniego przypisania kosztów do danego źródła przychodów,
b) podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności – alokacja kosztów.

7. Ustalenie dochodu (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej:
a) obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie,
b) ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
c) rozliczanie strat podatkowych z działalności zwolnionej i opodatkowanej,
d) obowiązek stosowania zasad dotyczących cen transferowych w przypadku prowadzenia działalności, poza terenem SSE odnośnie wewnętrznych przepływów towarów i usług.

8. Zwolnienie z podatku dochodowego jako forma pomocy publicznej:
a) moment, od którego można korzystać ze zwolnienia podatkowego,
b) sprzedaż, likwidacja środka trwałego.

9. Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania:
a) przywileje MŚP,
b) moment zmiany statusu,

10. Dyskontowanie:
a) znaczenie dyskontowania,
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych.

11. Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

12. Przedłużenie okresu funkcjonowania stref w Polsce oraz omówienie planowanych zmian przepisów dotyczących działalności w sse.

13. Przegląd interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

14. Dyskusja.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Sylwia Rusinek – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Zawodowo od 2000 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. r. w ramach prowadzonej indywidualnie Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą prawno-podatkową firm, przekształceniami przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo-administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi.

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 marzec 2014
centrum w/w miast

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23%VAT.
590
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!