Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy - zwolnienia ze stosowania Pzp, reorganizacja procesu zakupowego w kryzysie

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy m.in.: zakres pomocy objętej zwolnieniem ze stosowania Pzp – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zasady szacowania wartości zamówienia na zwolnione od stosowania ustawy przedmioty zamówienia, obowiązki publikacyjne w realizacji zamówień wyłączonych z reżimu Pzp, reorganizacja procesu zakupowego w kryzysie migracyjnym.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wyłącza reżim Prawa zamówień publicznych dla określonych zamówień publicznych, związanych z niesieniem pomocy Ukraińcom.

Cel szkolenia:
Omówienie w sposób kompleksowy, systematyczny i praktyczny wszelkich aspektów Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy, w odniesieniu do zamówień publicznych i realizacji procesów zakupowych objętych zwolnieniem z reżimu Pzp.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Kompleksowe omówienie przepisów ustawy, w sposób uporządkowany i z odniesieniem do praktyki
 • Rekomendacje trenera dla reorganizacji procesu zakupowego, w zwiąku z zapisami ustawy wprowadzającymi zwolnienia ze stosowania Pzp
 • Spojrzenie z perspektywy audytora, który będzie oceniał również sposób wdrożenia ww. ustawy i organizacji systemu udzielania zamówień publicznych.   

Specustawa ukraińska wymaga wnikliwej interpretacji. Jest wiele kwestii, które potrzebują szybkiego wyjaśnienia, np.:  

 • Czy zamówienie na zakup środków czystości dla uchodźców jest nowym zamówieniem?
 • Czy agregujemy zamówienia i umieszczamy je w planie zamówień?
 • Co z obowiązującą umową?
 • Jak zmieniać umowy?
 • Jak pozyskać oferty w postępowaniu?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na szkoleniu.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • pracownicy jednostek zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych i tych trudnych zagadnień.

Program szkolenia

 1. Zakres pomocy objętej zwolnieniem ze stosowania Pzp – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  • Zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego.
  • Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania i innych miejsc.
  • Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.
 2. Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Inne wyłączenia i rozwiązania interwencyjne w ww. ustawie i praktycznie.
 4. Jak szacować wartość zamówienia na zwolnione od stosowania ustawy przedmioty zamówienia.
 5. Obowiązki publikacyjne w realizacji wyłączonych z reżimu Pzp. Zamówień.
 6. Reorganizacja procesu zakupowego w kryzysie migracyjnym:
  • Jak teraz planować i co można teraz zaplanować?
  • Jak zarządzać systemem zakupowym optymalnie w ekstremalnych warunkach kryzysowych?
  • Jak monitorować realizację umów i współpracować z Wykonawcą w procesie realizacji umowy?
  • Jak wybierać optymalną procedurę zakupu dla określonego przedmiotu zamówienia?
  • Jak radzić sobie ze koniecznymi zmianami umów?
  • Co robić jeśli Wykonawca chce dokonać zerwania lub zerwie umowę?
  • Inne trudne zagadnienia i problemy w ww. zakresie – analiza, rekomendacje, środki zaradcze.
 7. Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5.13% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5.13% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.13% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.13% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!