Specyficzne wymagania klientów - CSR - FORMEL Q-KONKRET

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie poświęcone specyficznym wymaganiom klientów. Cele szkolenia to:
- uzyskanie wiedzy jak spełnić i interpretować specyficzne wymagania Klienta z grupy VW wg podręcznika dostawców Volkswagen Group, jakim jest Formel Q-Konkret
- realizacja niezbędnych kroków do realizacji wymagań – od zapytania ofertowego do produkcji seryjnej
- zrozumienie metodologii PEP uruchomienia nowego projektu w powiązaniu z wymaganiami VDA2
- przedstawienie zasad zarządzania częściami bezpieczeństwa (D/TLD-parts)
- zrozumienie specjalnych wymagań VW w zakresie oceny procesu produkcyjnego
- przedstawienie filozofii VW w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i poznanie mechanizmu eskalacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Nadzorowania uruchomienia nowych części wg Formel Q Integral - Qualification program New Parts (QPN).
 • Kryteriów oceny spełnienia jakościowych wymagań technicznych QTR na etapie składania oferty do Klienta.
 • Czym kieruje się Klient przy ocenie jakościowych aspektów współpracy.
 • Wyznaczać poziom ryzyka dojrzałości wyrobu w projekcie.
 • Zastosowania narzędzi do oceny procesu produkcyjnego SL / VA z wykorzystaniem specyficznych wymagań klienta - CSR.
 • Sposobu reakcji Klienta na bieżące problemy poprzez oceny TRL / UL.
 • Oceny ryzyka i postępowania w sytuacji kiedy w produkcie występują cechy bezpieczeństwa D/TLD.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są zasady oceny potencjału dostawcy POT.
 • Jak przeprowadzić ocenę jakościowych wymagań technicznych QTR.
 • Jak technicznie ocenić poziom ryzyka poziomów dojrzałości dla części.
 • Jakie realizować nowe uruchomienie zgodnie z wytycznymi Klienta.
 • Jakie są zasady realizacji procesu wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP / 2TP.
 • Jak zapewnić jakość wyrobów zgodnie z Formel Q Capability.
 • Jakie listy kontrolne / narzędzia stosuje Grupa VW kiedy występują problemy TRL / UL.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • inżynierowie jakości,
 • liderzy projektów,
 • inżynierowie procesu,
 • kierownicy działów jakości,
 • pełnomocnicy SZJ,
 • technolodzy.

 

Program szkolenia

I. Wprowadzenie.
1. Sekwencja zadań realizowana wg metodologii VDA2 – przypisanie wymagań Formel Q-Konkret v.2015 do poszczególnych etapów.
2. Analiza potencjału:

 • Postanowienia ogólne, audit i oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena POT.
 • Samoocena dostawców - audit procesu SL wg, VDA 6.3 z odniesieniami do IATF.

3. Omówienie wymagań:

 • Formel Q Konkret.
 • QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.
 • Formel Q Integral - Qualification program New Parts.
 • Formel Q Capability.
 • Formel Q Capability Appendix.

 

II. Podstawy wymagań Formel-Q Konkret.
1. Kwalifikacja dostawców – zasady:

 • Zaproszenie do ofertowania RFQ i przygotowanie oferty.
 • Kryteria jakościowe nominacji.
 • ONE.Konzern Business Platform (internetowa platforma e-commerce służąca do komunikacji pomiędzy dostawcami i spółkami KONCERNU VOLKSWAGEN).
 • Współpraca z dostawcą w procesie uruchomienia w/g wytycznych VDA 2 Maturity level assurance for new parts i modelu Klienta PEP.
 • Zasady oceny poziomów poziomów dojrzałości projektu.
 • Zasady zatwierdzania PPF – EMPB (Deckblatt).
 • Porozumienie ramowe dotyczące odpowiedzialności za koncepcję (KVV / KV-Quota).
 • Proces eskalacji, krytyczny dostawca seryjny.

 

III.Zasasdy QPNI – zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.
1. Współpraca z dostawcami w procesie powstawania produktu:

 • Program kwalifikacji nowych części (QPN-ML) / zabezpieczenie stopnia dojrzałości produktu (Maturity Levels) / zarządzanie częściami zakupowymi.
 • Potwierdzenie QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.
 • Definiowanie poziomu ryzyka dojrzałości dla części.
 • Próbkowanie zgodnie z VDA 2.
 • Proces wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP/2TP.

2. Formel Q Capability Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej:

 • Stałe zapewnienie zdolności procesu.
 • Audity wewnętrzne SL, audity wyrobu, obsługa reklamacji, analiza problemu (PA), proces ciągłego doskonalenia KVP, lessons learned, dodatkowe koszty dls dostawcy z tytułu występujących problemów.
 • Audit wyrobów posiadających cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts).
 • Rewizja techniczna u dostawcy (TRL).
 • Ocena u podwykonawcy (UL).
 • Warunki zastosowania i realizacja Applications Review (AP).

3. Zapewnienie jakości w seryjnej produkcji:

 • Bezpieczeństwo wyrobu, odpowiedzialność za produkt.
 • Zarządzanie reklamacjami gwarancyjnymi i zastosowanie wskaźnika technicznego (TF).
 • System wczesnego ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku.
 • Zarządzanie zmianą, rekwalifikacja wyrobów.

 

Ćwiczenia:

 • Sekwencja zadań przy wdrożeniu nowych projektów.
 • Zasady wyboru i oceny zdolności jakościowej dostawcy – ocena potencjału QTR / POT.
 • Ustalenie poziomu ryzyka części wg. VDA Maturity Level Assurance.
 • Wybór i zastosowanie poziomu przedłożenia nowego wyrobu / zmiany.
 • Metodyka oceny zdolności procesu wg wymagań Grupy Volkswagen – SL / VA.
 • Zarządzanie częściami posiadającymi cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts).
 • Przygotowanie się do rewizji technicznej TRL prowadzonej przez Grupę VW.
 • Przygotowanie poddostawcy do rewizji technicznej UL prowadzonej przez Grupę VW.
 • Zasady dokumentowania zmian w wyrobie/ procesie produkcyjnym.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Gdzie i kiedy

Online 23-24 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Kraków 23-24 czerwiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 3-4 marzec 2022

Gdzie i kiedy

Kraków 3-4 marzec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!