Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specyficzne-wymagania-klientow-formel-q-konkret-csr-customer-specific-requirements-40635-id127

Informacje o szkoleniu

 • Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret CSR (Customer Specific Requirements)


  ID szkolenia: 40635
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 8 godzin

  TERMIN SZKOLENIA:
  31.08-01.09.2017
  29-30.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności wpływające na sukces w zastosowaniu filozofii i metodyki Kaizen w przedsiebiorstwie, które pokrywają się z:
- umiejętnością przejrzystego komunikowania kluczowych treści Kaizen,
- kompetencjami lidera, tj. umiejętnościami organizacji pracy zespołu. efektywnej komunikacji i motywowania członków zespołu, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy zespołowej
- umiejętnością praktycznego zastosowania metodyki i narzędzi Kaizen, w tym: 5S, rozwiązywania problemów, likwidacji strat (Muda).

Szkolenie skierowane jest do:

• Inżynierowie jakości
• Liderzy projektów
• Inżynierowie procesu
• Kierownicy Działów Jakości
• Pełnomocnicy SZJ
• Technolodzy
• Pracownicy działów zakupów, logistyki, produkcji

Program szkolenia:

Program szczegółowy:
Wprowadzenie
· Sekwencja zadań realizowana wg metodologii APQP – przypisanie wymagań Formel Q- Konkret v.2008 do poszczególnych etapów
· Porównanie wymagań ISO/TS 16949 z wymaganiami Formel Q i VDA
· Omówienie wymagań dla poszczególnych etapów APQP:

Formel Q Konkret

Formel Q Integral - Qualification program New Parts

Formel Q Capability -Quality Capability Suppliers Assesments Guidelines

Quality Documentation for pre-series phase

Podstawy wymagania Formel-Q Konkret – norma VDA 6.1, ISO/TS 16949:2009

· Kwalifikacja dostawców – zasady:

- QM System

- Audyty procesu i produktu

- Poziom dostawcy

- Q – Bussines Plan

- Business to Business (platforma e-commerce w internecie służąca

do komunikacji pomiędzy dostawcami i spółkami KONCERNU VOLKSWAGEN)

- współpraca z dostawcą i PPAP w/g wytycznych VDA 2, Formel-Q [v.2008], Formel Q Capability/Fähigkait [v.2012] + Formel Q Process Audit [v.2012],

· Nadzór nad dostawcą: zarządzanie reklamacjami, audyty i ocena dostawców (Formel Q, VDA 6.3) - krótkie wprowadzenie, omówienie podstawowych zasad

Zasady Formel-Q Konkret. Zagadnienia podstawowe.

· Współpraca z dostawcami w procesie powstawania produktu

- Program kwalifikacji nowych części (QPN-RG) / zabezpieczenie stopnia dojrzałości produktu/zarządzanie częściami zakupowymi, etapy QPN- Reifegrad ( stopień dojrzałości produktu)

- elementy oceny dostawcy, porozumienie ramowe dotyczące odpowiedzialności za koncepcję (KVV), porozumienie odnośnie celów dotyczących jakości

· Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej

- stałe zapewnienie zdolności procesu, bezpieczeństwo produktu, odpowiedzialność za produkt, audyty wewnętrzne, obsługa reklamacji, system ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku
i zgłaszanie spostrzeżeń, proces ciągłego doskonalenia KVP, zarządzanie zmianami, rekwalifikacja, lessons learned nośniki kosztów dla dodatkowych wydatków wynikających z niezgodności, techniczna kontrola dostawcy TRL, krytyczni dostawcy seryjni, Audyt systemu zarządzania jakością zgodnie z VDA, uznawanie wyników audytu systemu QM / certyfikaty

· Analiza potencjału

- Postanowienia ogólne, audyt i oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena, realizacja (schematów)

· Samoocena dostawców

- Wybór dostawców - audyty procesów/potencjałów w/g Formel-Q, VDA 6.3 [v.2010]

- Zasady samooceny przedstawione w wymaganiu Formel-Q - postanowienia ogólne

· Kontrola wyrobów

- zasady wykonywania kontroli wyrobów, błąd klasyfikacji wyrobu – działania, eskalacja

· Kontrola procesów

- zasady kontroli procesu, kontrola procesu na etapie uruchamiania, kontrola procesu produkcji części serii B, punktacja – zasady, indywidualne punktowanie i lista pytań do elementów procesu, całkowita punktacja, punktacja dla serii produkcyjnej na etapie uruchomienia , OEE (Overall Equipment Effectiveness), R@R (Run and Rate), 2 Tage Production, Formel-Q New Components Maturity Level/ Neuteile Raifegrad [v.2012], Zasady zatwierdzania - PSW / EMPB, Deckblatt, realizacja (wykresy Flow)

· Ogólna ocena jakości dostawcy

· Weryfikacji jakości kontroli (D / TLD-parts)

· Analiza problemu (PA)

· Rewizja techniczna u dostawcy (TRL)

· Dokumentacja / Weryfikacja zdolności Formel Q:

Ćwiczenia:

- sekwencja zadań przy wdrożeniu nowych projektów, ocena dokumentacji, odpowiedzialności – ćwiczenia w grupach

- ocena i wyznaczenie zdolności procesu zdolności procesu

- zarządzanie częściami bezpieczeństwa (TLD), bezpieczeństwo produktu – ćwiczenia w grupach

- zasady wyboru i oceny dostawcy – opracowanie ścieżki współpracy z dostawcą – ćwiczenie w grupach

- przygotowanie się do audytu produktu, rewizji technicznej

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret CSR (Customer Specific Requirements)