Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret CSR (Customer Specific Requirements)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności wpływające na sukces w zastosowaniu filozofii i metodyki Kaizen w przedsiebiorstwie, które pokrywają się z:
- umiejętnością przejrzystego komunikowania kluczowych treści Kaizen,
- kompetencjami lidera, tj. umiejętnościami organizacji pracy zespołu. efektywnej komunikacji i motywowania członków zespołu, rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy zespołowej
- umiejętnością praktycznego zastosowania metodyki i narzędzi Kaizen, w tym: 5S, rozwiązywania problemów, likwidacji strat (Muda).
Kto powinien wziąć udział?
• Inżynierowie jakości
• Liderzy projektów
• Inżynierowie procesu
• Kierownicy Działów Jakości
• Pełnomocnicy SZJ
• Technolodzy
• Pracownicy działów zakupów, logistyki, produkcji

Program szkolenia

Program szczegółowy:
Wprowadzenie
· Sekwencja zadań realizowana wg metodologii APQP – przypisanie wymagań Formel Q- Konkret v.2008 do poszczególnych etapów
· Porównanie wymagań ISO/TS 16949 z wymaganiami Formel Q i VDA
· Omówienie wymagań dla poszczególnych etapów APQP:

Formel Q Konkret

Formel Q Integral - Qualification program New Parts

Formel Q Capability -Quality Capability Suppliers Assesments Guidelines

Quality Documentation for pre-series phase

Podstawy wymagania Formel-Q Konkret – norma VDA 6.1, ISO/TS 16949:2009

· Kwalifikacja dostawców – zasady:

- QM System

- Audyty procesu i produktu

- Poziom dostawcy

- Q – Bussines Plan

- Business to Business (platforma e-commerce w internecie służąca

do komunikacji pomiędzy dostawcami i spółkami KONCERNU VOLKSWAGEN)

- współpraca z dostawcą i PPAP w/g wytycznych VDA 2, Formel-Q [v.2008], Formel Q Capability/Fähigkait [v.2012] + Formel Q Process Audit [v.2012],

· Nadzór nad dostawcą: zarządzanie reklamacjami, audyty i ocena dostawców (Formel Q, VDA 6.3) - krótkie wprowadzenie, omówienie podstawowych zasad

Zasady Formel-Q Konkret. Zagadnienia podstawowe.

· Współpraca z dostawcami w procesie powstawania produktu

- Program kwalifikacji nowych części (QPN-RG) / zabezpieczenie stopnia dojrzałości produktu/zarządzanie częściami zakupowymi, etapy QPN- Reifegrad ( stopień dojrzałości produktu)

- elementy oceny dostawcy, porozumienie ramowe dotyczące odpowiedzialności za koncepcję (KVV), porozumienie odnośnie celów dotyczących jakości

· Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej

- stałe zapewnienie zdolności procesu, bezpieczeństwo produktu, odpowiedzialność za produkt, audyty wewnętrzne, obsługa reklamacji, system ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku
i zgłaszanie spostrzeżeń, proces ciągłego doskonalenia KVP, zarządzanie zmianami, rekwalifikacja, lessons learned nośniki kosztów dla dodatkowych wydatków wynikających z niezgodności, techniczna kontrola dostawcy TRL, krytyczni dostawcy seryjni, Audyt systemu zarządzania jakością zgodnie z VDA, uznawanie wyników audytu systemu QM / certyfikaty

· Analiza potencjału

- Postanowienia ogólne, audyt i oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena, realizacja (schematów)

· Samoocena dostawców

- Wybór dostawców - audyty procesów/potencjałów w/g Formel-Q, VDA 6.3 [v.2010]

- Zasady samooceny przedstawione w wymaganiu Formel-Q - postanowienia ogólne

· Kontrola wyrobów

- zasady wykonywania kontroli wyrobów, błąd klasyfikacji wyrobu – działania, eskalacja

· Kontrola procesów

- zasady kontroli procesu, kontrola procesu na etapie uruchamiania, kontrola procesu produkcji części serii B, punktacja – zasady, indywidualne punktowanie i lista pytań do elementów procesu, całkowita punktacja, punktacja dla serii produkcyjnej na etapie uruchomienia , OEE (Overall Equipment Effectiveness), R@R (Run and Rate), 2 Tage Production, Formel-Q New Components Maturity Level/ Neuteile Raifegrad [v.2012], Zasady zatwierdzania - PSW / EMPB, Deckblatt, realizacja (wykresy Flow)

· Ogólna ocena jakości dostawcy

· Weryfikacji jakości kontroli (D / TLD-parts)

· Analiza problemu (PA)

· Rewizja techniczna u dostawcy (TRL)

· Dokumentacja / Weryfikacja zdolności Formel Q:

Ćwiczenia:

- sekwencja zadań przy wdrożeniu nowych projektów, ocena dokumentacji, odpowiedzialności – ćwiczenia w grupach

- ocena i wyznaczenie zdolności procesu zdolności procesu

- zarządzanie częściami bezpieczeństwa (TLD), bezpieczeństwo produktu – ćwiczenia w grupach

- zasady wyboru i oceny dostawcy – opracowanie ścieżki współpracy z dostawcą – ćwiczenie w grupach

- przygotowanie się do audytu produktu, rewizji technicznej

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
31.08-01.09.2017
29-30.11.2017

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto/os.
1 490
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!