Szkolenie: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i umowy w zamówieniach publicznych - zasady sporządzania dokumentacji przetargowej.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-siwz-i-umowy-w-zamowieniach-publicznych-zasady-sporzadzania-dokumentacji-przetargowej-55194-id47187

Informacje o szkoleniu

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i umowy w zamówieniach publicznych - zasady sporządzania dokumentacji przetargowej.


  ID szkolenia: 55194
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Bankowość, ubezpieczenia, finanse Usługi
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Gdańsk
  Gdańsk
  Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień (8 godz.)
 • Organizator szkolenia:

  Abilit Szkolenia i Doradztwo
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia, czyli zamierzamy:
- podnieść kwalifikację Uczestników w zakresie prawidłowego przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- wypracować wraz z Uczestnikami zasady prawidłowego tworzenia dokumentacji w procedurach przetargowych
- przekazać Uczestnikom kompleksową wiedzę z zakresu umów o zamówienia publiczne


Korzyści, czyli otrzymują Państwo:
- praktyczną wiedzę o zasadach sporządzania dokumentacji przetargowej
- szansę skorzystania z doświadczenia i wiedzy eksperta prowadzącego oraz możliwość wymiany opinii z pozostałymi uczestnikami projektu szkoleniowego
- wiedzę pozwalającą na prawidłowy przebieg zamówienia publicznego oraz uniknięcie błędów, które mogą skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
Program niniejszego szkolenia adresowany jest do wszystkich osób prowadzących działania w ramach zamówień publicznych. Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć bądź uporządkować dotychczasową wiedzę o zasadach sporządzania dokumentacji przetargowej, będzie zatem swoistym kompendium wiedzy przydatnym:

- osobom, których codzienna praca wiążę się z zamówieniami publicznymi
- pracownikom działów zamówień publicznych
- pracownikom urzędów miast i gmin, starostw i pozostałym jednostkom administracyjnym
- właścicielom firm pełniących rolę Wykonawcy zamówienia
- pracownikom jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej
- wszystkim Zamawiającym i Wykonawcom zainteresowanym omawianą podczas szkolenia tematyką

Program szkolenia:

Program szkolenia:

WPROWADZENIE DO TEMATU SZKOLENIA.
Przedstawienie uczestników i trenera.
Zapoznanie z zagadnieniami objętymi szkoleniem.

ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

1. Zasady tworzenia SIWZ
- Jak wypełnić dyspozycje art. 36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2. Zasady tworzenia ogłoszeń
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3. Opis przedmiotu zamówienia
Jak nie naruszyć zasady uczciwej konkurencji
Błędy w opisie przedmiotu zamówienia – orzecznictwo KIO

4. Udzielanie odpowiedzi do SIWZ

5. Wprowadzanie zmian w SIWZ i ogłoszeniu

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu
- Najczęstsze błędy zamawiających,
- Jak właściwie stosować Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

7. Zasady wypełniania protokołu

8. Coroczne sprawozdanie z udzielonych zamówień


UMOWY O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1.Zasady zawierania umowy, terminy, zakres, treść umowy
Ograniczenia w zakresie swobody zawierania umów

2. Umowa o dzieło, umowa zlecenia oraz umowa o roboty budowlane, jako najczęściej stosowane w zamówieniach publicznych

3. Aneksy i zmiany zwartych umów w kontekście art. 144 oraz 140 Prawa Zamówień Publicznych

4. Nieważność umowy i kary finansowe z tego tytułu

5. Uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
Podsumowanie najistotniejszych zagadnień poruszanych w toku szkolenia

Pytania i wątpliwości Uczestników.Chcielibyśmy, aby podczas prowadzenia warsztatów nasi eksperci uwzględniali potrzeby każdego Uczestnika zajęć. Dlatego przed terminem realizacji szkolenia skontaktujemy się z każdym Uczestnikiem, który zdecyduje się na współpracę z nami, w celu uzyskania wiedzy o jego oczekiwaniach wobec szkolenia oraz umiejętnościach i doświadczeniach, jakimi dysponuje.

Metody szkoleniowe:
Metody szkoleniowe dopasowujemy do zagadnień ujętych w programie, ponieważ dobór tych odpowiednich w znacznej mierze wpływa na sukces projektu szkoleniowego. Proponowane szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnych warsztatów wzbogaconych o panele dyskusyjne oraz szereg technik aktywizujących uczestników, wśród których wyróżniamy między innymi scenki sytuacyjne, dyskusje moderowaną, ćwiczenia indywidualne i w grupie. Aby skuteczniej zobrazować przedmiot szkolenia ujęty w formie miniwykładu, przedstawimy inspirujące przykłady i analizy przypadków (case study).

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Wieloletni trener, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych stale realizujący liczne projekty szkoleń uzupełnionych praktyczną znajomością poruszanych zagadnień. Uczestnik wielu przedsięwzięć dotyczących stosowania Prawa Zamówień publicznych w tym między innymi były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST ora kontroler zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Sukces swoich projektów szkoleniowych popiera liczbą wielu przeszkolonych instytucji oraz setką wyszkolonych osób.

Koszt szkolenia:
630.00 zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Cena uwzględnia
- uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób,
- materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe
- materiały do notowania,
- dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
- profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę,
- kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Naszym klientom oferujemy możliwość dokonania rezerwacji noclegu w *** hotelu - tym samym, w którym odbywa się nasze szkolenie. Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwaw szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.


Zachęcamy również do skorzystania z oferty naszych szkoleń zamkniętych. Stworzymy program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i oczekiwań Twoich pracowników.

Sprawdź, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.


Abilit Szkolenia i Doradztwo
tel: (61) 41 52 650
kom: 509 161 316
fax: (61) 41 52 651

www.abilit.pl
www.szkoleniaidoradztwo.pl

mail: otwarte@abilit.pl

gadu gadu: 48923654
skype: Abilit_szkolenia

Informacje o prelegentach:

Ekspert prowadzący:
Ekspert Abilit Szkolenia i Doradztwo
Wieloletni trener, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych stale realizujący liczne projekty szkoleń uzupełnionych praktyczną znajomością poruszanych zagadnień. Uczestnik wielu przedsięwzięć dotyczących stosowania Prawa Zamówień publicznych w tym między innymi były Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w JST ora kontroler zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Akredytowany doradca w zakresie zamówień publicznych w projekcie PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Sukces swoich projektów szkoleniowych popiera liczbą wielu przeszkolonych instytucji oraz setką wyszkolonych osób.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 630 zł netto

Cena zawiera:

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. Cena uwzględnia - uczestnictwo w szkoleniu o kameralnej grupie szkoleniowej – do 15 osób, - materiały dla każdego z uczestników: podręcznik, skrypt, materiały ćwiczeniowe oraz materiały do notowania, - dwie przerwy kawowe i lunch w każdym dniu szkolenia - imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, - profesjonalną realizację szkolenia prowadzonego przez specjalistę, - kompleksową obsługę szkolenia i opiekę na każdym z jego etapów.

Dostępne zniżki:

 • 10% Przy zgłoszeniu od 2 do 5 uczestników otrzymują Państwo 10% zniżkę dla każdego Uczestnika.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy do wypełnienia zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie mailem na adres: otwarte@abilit.pl bądź za pośrednictwem faksu pod numerem (61) 41 52 651.
Po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

Wydarzenie: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i umowy w zamówieniach publicznych - zasady sporządzania dokumentacji przetargowej.