SPEDYCJA I TRANSPORT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1758,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1721,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 14.09.2013 r.

Cele szkolenia:
uniknięcie błędów w planowaniu i zarządzaniu procesami transportowymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu
w przedsiębiorstwie,
określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych,
podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem i spedycją,
określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
określenie rozkładu popytu na usługi transportowe oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,
wykorzystanie metod do obliczania wielkości pracy przewozowej,
zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie,
zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji,
określenie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora za procesy transportowo - spedycyjne,
przedstawienie wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych
w zakresie transportu drogowego,
określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie,
planowanie czasu pracy kierowcom i załogom,
zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów.

W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu procesami transportowymi i zarządzaniu flotą pojazdów. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z czynnościami spedycyjnymi, planowaniem tras przejazdów i optymalizacją wykorzystania kursów, jak również poznają prawne aspekty związane z dochodzeniem roszczeń i ubezpieczeniami w transporcie
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej zarządzającej transportem, spedycją, pracowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesów transportowych oraz sterowanie obrotem towarowym w firmie i logistyków.

Program szkolenia

1. Prowadzenie działalności transportowo - spedycyjnej
Ustawa o transporcie drogowym
Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora
Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo - spedycyjnej
Spedytor w procesie planowanie przewozów zgodnie z konwencją AETR(ćwiczenie praktyczne)
Czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy, przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy,
Uczestnicy rynku transportowo - spedycyjno- logistycznego i powiązania między nimi
Koszty i ceny w transporcie
Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne - wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania, Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
Organizacja procesów przewozowych zgodnych z Certyfikatem Bezpiecznego Dostawcy AEO
Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora
2. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
Ustawa Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów - CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice)
List przewozowy CMR i jego funkcje
Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR
3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) - specyfika, różnice, pułapki
Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
Rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
Ryzyko związane z transportem towarów
Instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej
i ewentualnych poszkodowanych - likwidacja szkód, dokumentowanie
4. Warunki dostaw - INCOTERMS 2010
Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
Analiza poszczególnych grup formuł:
1) grupa E - EXW
2) grupa F - FCA, FAS, FOB
3) grupa C - CFR, CIF, CPT, CIP
4) grupa D - DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia
INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji
5. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego i spedytora w przewozach krajowych i międzynarodowych
Ustawa Prawo przewozowe
zakres stosowania
pojęcie osoby uprawnionej
podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną"
podział odpowiedzialności za towar - nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Absolwent Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kierownik Katedry Podstaw Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki. Kieruje projektami międzynarodowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze oraz zajmuje się doradztwem. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu. Współautor m.in. takich książek jak: Podstawy Logistyki, Biblioteka Logistyka, ILiM, 2006. Transport i Spedycja, Biblioteka Logistyka, ILiM, 2007. Europa, Azja - Gospodarka, Transport, Biblioteka Logistyka, ILiM, 2007. W latach 2002- 2004 przygotował ok. 500 właścicieli firm transportowych z Wielkopolski i Dolnego Śląska do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates). odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem" na Europę Środkową i Wschodnią. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Autor podstawy programowej w zawodzie Technik Spedytor. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Hotel Gromada

00-030 Warszawa

Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 850
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 14.10.2013 r. (obiad) do 16.10.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 200 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!