Szkolenie: Split payment, JPK, VAT - zmiany w 2018 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/split-payment-jpk-vat---zmiany-w-2018-roku-40122

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

- Zapoznanie z nowymi zasadami ustalania i funkcjonowania zasad płatności z uwzględnieniem zmian od stycznia 2018 roku oraz planowanych na 2018 rok.
- Przedstawienie uregulowań związanych z różnymi sposobami zapłat i rozliczaniem tych płatności.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
- Główni księgowi
- Pracownicy działów finansowo-księgowych, controllingu, audytu oraz działów handlowych
- Kadra zarządzająca odpowiedzialna za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków

Program szkolenia:

1. Split Payment - mechanizm podzielonej płatności - zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia (uchwalony od 01.07.2018 r.):
- wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT na wydzielone konto VAT
- „dedykowany komunikatu przelewu”
- korzyści - wyłączenie stosowania sankcji z art. 112 b i 112 c ustawy o VAT oraz wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej, wyłączenie stosowania przepisów ordynacji podatkowej
- w zakresie podwyższonych odsetek
- zagrożenia - przypadki, w których środki zgromadzone na rachunku VAT mogą ulec przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, możliwość wprowadzenia blokowania kont firm podejrzanych o wyłudzenie VAT
- ograniczony dostęp do własnych środków finansowych
- projekt zmian w zakresie częściowo obowiązkowych przepisów w zakresie Split payment.

2. Kasy fiskalne 2018 - nowe regulacje (zmiany uchwalone - rozporządzenie i nowy projekt z marca 2018 r.) - problemy praktyczne:
- rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych (po zmianie obowiązującej od 01.04.2018 r.)
- projektowane zmiany w ustawie o VAT w sprawie kas fiskalnych
- czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń
- system e-paragonów - od kiedy i jak będzie działać
- ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych
- faktura do paragonu z NIP-em (kolejny projekt zmian w ustawie o VAT).

3. Kolejny projekt zmian w podatku VAT - 01.07.2018 r.:
- zmiany w definicji pierwszego zasiedlenia
- zmiany w przepisach dotyczących sankcji (art.112 a i 112 b)
- nowy obszar braku możliwości odzyskania podatku VAT
- zmiany w przepisach dotyczących rejestracji, wykreślenia, przywrócenia i odmowy rejestracji podatnika do podatku VAT
- FV do paragonu - powrót do koncepcji ograniczania możliwości nadużyć w odliczaniu podatku VAT
- nowa sankcja za FV wystawioną do paragonu bez NIP
- nowa sankcja za ujęcie takiej FV w ewidencji
- kolejny obszar wyłączeń ze zwolnień podmiotowych w VAT (handel w internecie)
- zmiany w fakturach RR.

4. Nowe JPK VAT od 01.01.2018 r. - trzecia wersja - już opublikowana, co się zmieniło:
- jak korygować JPK i inne najnowsze wyjaśnienia ministerstwa?
- ewidencja VAT - czy wersja elektroniczna jest wystarczająca, kiedy podatnik musi mieć jeszcze wersję papierową?

5. STIR - System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej:
- o czym i kiedy informują banki
- w jakich przypadkach i na jak długo mogą zablokować podatnikowi środki na rachunku bankowym
- wpływ zmian na status podatnika w VAT (zmiany w art.96 i 96a 13.01.2018).

6. Skutki w podatku VAT wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych:
- jak sprawdzić status
- jak się „przywrócić”
- konsekwencje
- wykreślenia dla podatnika i dla kontrahenta
- należyta staranność
- skutki orzeczenia ETS z 19.10.2017 r.
- nowy rejestr podatników przywróconych oraz tych, którym NUS odmówił rejestracji (13.01.2018 r.).

7. Jeszcze o odwrotnym obciążeniu w usługach budowlanych:
- zasady obowiązywania mechanizmu odwrotnego obciążenia
- zagrożenia
- wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
- pojęcie podwykonawcy
- metoda kasowa a usługa budowlana w odwrotnym obciążeniu
- szybki zwrot dla firm budowlanych z odwrotnym obciążeniem - wytyczne Ministerstwa Finansów.

8. Faktura - sankcje i zagrożenia, uszczelnianie systemu zapobiegającego wyłudzaniu podatku VAT:
- znaczenie dokumentu faktury w podatku VAT i dochodowych
- skutki wystawiania i otrzymywania błędnych i nierzetelnych faktur, korekty, puste faktury
- sankcje z ustawy o VAT
- sankcje z kodeksu karnego skarbowego
- sankcje z kodeksu karnego
- projektowane zmiany w zakresie faktury do paragonu i sankcje.

Informacje o prelegentach:

Doradca podatkowy z wieloletnią praktyką. Specjalista z zakresu podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, naliczania płac oraz ZUS. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca wielu szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 - koszt za osobę

Cena zawiera:

dydaktykę, materiały szkoleniowe, zaświaczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch, konsultacje

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowych informacji udziela:
Urszula Komuniecka

Szkolenie, kurs: Split payment, JPK, VAT - zmiany w 2018 roku