Sposoby radzenia sobie z emocjami, stresem i wypaleniem zawodowym w pracy

O szkoleniu

Szkolenie pokazuje rożne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz stresem w pracy. Uczestnicy dowiedzą się  czym jest stres, jakie są przyczyny jego powstawania oraz jakie są wzorce reakcji na stres. Szkolenie dotyczy również zjawiska wypalenia zawodowego – uczestnicy dowiedzą się jakie są jego objawy oraz metody przeciwdziałania.

Sposób pracy podczas szkolenia:

 • pracujemy w oparciu o case study, które pokazują realne problemy i rozwiązania z różnych branż,
 • prowadzimy ćwiczenia zespołowe i indywidualne, po ich realizacji uczestnicy otrzymają informacje zwrotne, wnioski zapisujemy  na flipcharcie, a następnie przekazujemy uczestnikom w formie prezentacji,
 • przygotowujemy i zachęcamy do udziału w ćwiczeniach symulacyjnych,
 • zachęcamy uczestników do dzielenia się własnym doświadczeniem i moderujemy dyskusje grupowe,
 • prowadzimy krótkie, interaktywne wykłady,
 • uczestnicy mogą się zdiagnozować wypełniając kwestionariusze.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski, samodzielnie poszukują rozwiązań i budują własny zbiór narzędzi i dobrych praktyk, które będą przydatne podczas codziennej pracy.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących wiedzieć jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, stresem i wypaleniem zawodowym, dla osób chcących przeprowadzić analizę indywidualnych stresorów oraz stworzyć własną strategię prozdrowotną i zapobiegającą wypaleniu zawodowemu.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Czym jest stres?

 • co to jest „zdrowy” i „niezdrowy” stres,
 • przyczyny powstawania, indywidualna podatność, skutki stresu na poziomie zachowań, emocji i przekonań,
 • koszty stresu, model stresu.

MODUŁ II

Źródła stresu w pracy

 • wpływ nieobiektywnego sposobu oceny pracy na poziom stresu,
 • presja czasu,
 • presja efektu,
 • presja innych osób,
 • presja własna jako czynnik stresu.

MODUŁ III

Wzorce reakcji na stres w pracy

 • naturalne wzorce reakcji – atak/obrona,
 • zachowania agresywne i bierno-agresywne,
 • asertywność, czyli zachowania pomiędzy agresją, uległością i lekceważeniem,
 • obrona swoich praw w relacjach z innymi.

MODUŁ IV

Mój sposób reagowania na emocje własne i innych osób

 • jak rozpoznawać oznaki własnego pobudzenia emocjonalnego,
 • jak rozpoznawać swój sposób reakcji na stres,
 • jakie są konsekwencje stosowania intuicyjnych sposobów rozładowywania stresu, radzenie sobie z własnym gniewem i złością,
 • radzenie sobie z negatywnymi konsekwencjami stresu kolegów
  i współpracowników,
 • asertywne wyrażanie emocji - rola ekspresji.

MODUŁ V

Wypalenie zawodowe

 • wypalenie zawodowe jako główne zagrożenie wynikające z nadmiernego poziomu stresu,
 • co to jest wypalenie zawodowe,
 • mechanizmy podtrzymujące wypalenie zawodowe,
 • negatywne skutki wypalenie zawodowego,
 • autodiagnoza behawioralnych oznak stopnia wypalenia zawodowego - kwestionariusz.

MODUŁ VI

Psychologiczny zespół objawów wypalenia zawodowego

 • fazy i objawy wypalenia zawodowego,
 • pierwsze objawy wypalenia,
 • czynniki zwiększające ryzyko pojawienia się objawów wypalenia zawodowego,
 • wpływ relacji interpersonalnych na wypalenie,
 • jak rozpoznawać objawy wypalenia zawodowego u współpracowników?

MODUŁ VII

Trzy wymiary wypalenia

 • wyczerpanie emocjonalne, czyli co zmienia się we własnym samopoczuciu psychofizycznym,
 • depersonalizacja, czyli zmiany zachodzące w relacjach ze współpracownikami,
 • poczucie braku kompetencji i spadku osiągnięć oraz produktywności w pracy, czyli co zmienia się w obszarze wykonywanych zadań.

MODUŁ VIII

Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

 • zaangażowanie w pracę jako główny element przeciwdziałający wypaleniu,
 • profilaktyka,
 • planowanie, motywacja, praca z własnymi przekonaniami jako elementy wspierające proces radzenia sobie z wypaleniem,
 • techniki redukujące poziom wypalenia,
 • praktyczne porady chroniące przed wypaleniem,
 • negatywne konsekwencje braku rozładowania napięcia.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

 

Czas trwania

 9:00 - 16:00 

Prelegenci

Anna Krawulska - Biegańska
psycholog, trener, asesor, coach, mediator, autorka projektów rozwojowych
OPEN Konsultacje & Szkolenia

Autorka projektów rozwojowych dla menedżerów, mentorów, trenerów wewnętrznych i talentów.  Ekspert w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację na styku działów oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN Konsultacje & Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

OPEN Konsultacje & Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
udział w szkoleniu otwartym
800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • parking
 • przeprowadzenie zajęć przez trenerkę z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • diagnozę potrzeb w formie ankiety online skierowanej do uczestników przed szkoleniem
 • fotoprotokół - prezentacja zawierająca zdjęcia flipchartów, zawierają one kluczowe pomysły, wypracowane metody działania oraz podsumowania zadań
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu potwierdzenia rejestracji. 

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 3 osób.

------------------------------------------------------

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!