Sposoby radzenia sobie ze stresem - regulowanie emocji

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do radzenia sobie z nadmiernymi emocjami w oparciu o znajomość własnego sposobu reagowania na stres, technik asertywności, sposoby rozwiązywania konfliktów i napięć oraz przez kontrolę własnego wizerunku.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • definiuje – „zdrowy” i „niezdrowy” stres,
 • rozróżnia skutki stresu na poziomie zachowań, emocji i przekonań,
 • charakteryzuje emocjonalne i fizyczne koszty stresu,
 • ilustruje model stresu,
 • rozpoznaje obiektywne i subiektywne dopasowanie w pracy,
 • wnioskuje o wpływie nieobiektywnego sposobu oceny pracy na poziom stresu,
 • zapobiega odczuwaniu presji czasu, wyniku, innych osób,
 • zapobiega presji własnej jako czynnika stresu.
 • rozróżnia naturalne wzorce reakcji – atak/obrona, zachowania agresywne i biernoagresywne,
 • stosuje asertywność, czyli zachowania pomiędzy agresją, uległością i lekceważeniem,
 • nazywa swoje prawa w relacjach z innymi,
 • rozpoznaje oznaki własnego pobudzenia emocjonalnego,
 • rozpoznaje swój sposób reakcji na stres,
 • waży konsekwencje stosowania intuicyjnych sposobów rozładowywania stresu,
 • ćwiczy radzenie sobie z własnym gniewem i złością,
 • ćwiczy radzenie sobie z negatywnymi konsekwencjami stresu kolegów i współpracowników,
 • asertywnie wyraża emocje,
 • negocjuje w sytuacjach konfliktowych,
 • kontroluje własny wizerunek.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które stykają się na co dzień z wieloma sytuacjami stresującymi i chcą udoskonalić umiejętności praktyczne z zakresu radzenia sobie ze stresem i sytuacjami wywołującymi napięcie, regulowanie emocji własnych i wpływu na emocje innych poprzez tworzenie spójnego, wiarygodnego wizerunku własnego.

Program szkolenia

MODUŁ I

Emocje w pracy  i ich wpływ na współpracę w zespole

 • emocje – skąd się biorą i jak działają?
 • przyczyny powstawania negatywnych emocji w pracy,
 • irytacja, złość, gniew, lęk – podstawowe emocje obniżające efektywność podejmowanych działań.

MODUŁ II

Stres jako podstawowa przyczyna pojawiania się nadmiernych emocji

 • definicja – „zdrowy” i „niezdrowy” stres,
 • przyczyny powstawania, indywidualna podatność, skutki stresu na poziomie zachowań, emocji i przekonań,
 • koszty stresu,
 • presja czasu,
 • presja efektu,
 • presja innych osób,
 • presja własna jako czynnik stresu,
 • podejmowanie decyzji pod presją czasu – skłonności do bagatelizowania zagrożeń i minimalizowania ryzyka.

MODUŁ III

Mój sposób reagowania na stres własny i innych osób w organizacji – elementy diagnostyczne

 • prawidłowe i nieprawidłowe sposoby reagowania w sytuacjach trudnych,
 • naturalne wzorce reakcji – atak/obrona,
 • zachowania agresywne i biernoagresywne,
 • jak rozpoznawać oznaki własnego pobudzenia emocjonalnego?
 • jak rozpoznawać swój sposób reakcji na stres?
 • jakie są konsekwencje stosowania intuicyjnych sposobów rozładowywania stresu?

MODUŁ IV

Asertywność -  samoocena

 • agresja, uległość a asertywność – różnice pomiędzy wrodzonymi a wyuczonymi sposobami reakcji w sytuacjach interpersonalnych,
 • postawy życiowe,
 • konsekwencje uruchamiania zachowań agresywnych,
 • zachowania o charakterze uległości i ich następstwa,
 • konsekwencje lekceważenia,
 • test i samoocena w obszarze asertywności.

MODUŁ V

Techniki asertywności, czyli stanowcze i łagodne załatwianie spraw

 • asertywne wyrażanie myśli -  argumentacja i perswazja, czyli jak precyzyjnie i nie agresywnie ujawniać własną opinię,
 • ujawnianie intencji jako forma wyjaśniania innym przyczyn własnych zachowań,
 • obrona swoich praw w relacjach z innymi,
 • taktowne odmawianie,
 • asertywne radzenie sobie z krytyką i atakiem (przyjmowanie ocen),
 • radzenie sobie z własnym gniewem i złością,
 • asertywne wyrażanie emocji - rola ekspresji,
 • „hamowanie” własnych emocji w sytuacjach trudnych.

MODUŁ VI

Konflikty i napięcia w pracy

 • jak rozwijają się konflikty – fazy rozwoju,
 • przyczyny powstawania i narastania konfliktów w miejscu pracy,
 • typowe reakcje na konflikt,
 • zachowania sprzyjające i utrudniające rozwiązywanie konfliktów,
 • podstawowe zasady negocjowania i mediowania w konflikcie.

MODUŁ VII

Praktyczne ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych

 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi,
 • radzenie sobie z „trudnym współpracownikiem” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość),
 • „studium przypadku”, czyli trudności, jakie pojawiały się w kontaktach w pracy na przestrzeni ostatnich miesięcy,
 • analiza przyczyn, czyli skąd się biorą problemy w relacjach pomiędzy współpracownikami,
 • „burza mózgów”, czyli próby poszukiwania konstruktywnych rozwiązań pojawiających się problemów.

MODUŁ VIII

Kontrola wizerunku

 • umiejętne budowanie i zarządzanie własnym wizerunkiem,
 • jak wizerunek przekłada się na wiarygodność i skuteczność w relacjach z innymi,
 • rola spójności wizerunku,
 • co buduje wiarygodność?
 • wiarygodność jako podstawa w procesie wywierania wpływu na innych,
 • co osłabia wiarygodność?

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Jeden dzień szkoleniowy - 9:00 - 16:00, 7 godzin zegarowych, 8 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!