Szkolenie

Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania pracownika. 2-dniowe warsztaty praktyczne współczesnego menedżera.

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • kadry zarządzającej,
 • specjalistów HR,
 • menedżerów,
 • liderów i team liderów,
 • właścicieli firm
 • oraz dla wszystkich tych, których praca polega na zarządzaniu zespołem i którzy chcą to robić według najnowszych metod i w oparciu o najskuteczniejsze praktyki.

Cel szkolenia

•Rozwijanie umiejętności budowania zaangażowania i odpowiedzialności.
•Wzmocnienie poczucia sensu, wartości i zadowolenia pracownika z wykonywanej pracy.
•Zapoznanie z praktycznymi metodami i technikami budowania zaangażowania pracownika.
•Stworzenie planu rozwijania automotywacji przez każdego Uczestnika szkolenia.
•Rozpoznanie i wzmacnianie najważniejszego źródła budowania zaangażowania pracownika.
•Budowanie autorytetu i wykorzystanie elementów budowania charyzmy w celu przenoszenia odpowiedzialności na pracownika.
•Poznanie i wykorzystanie zasad w przewodzeniu i zarządzaniu podwładnymi.
•Doskonalenie w wyznaczaniu motywujących celów i zdań pracownikom.
•Rozwijanie skutecznej i angażującej komunikacji z pracownikami z wykorzystaniem technik komunikacyjnych.
•Zapoznanie ze sprawdzonymi metodami angażowania pracowników w osiąganie celów i realizowanie zadań.
 

„Do zaangażowania potrzebna jest motywacja – cel i sens tego co robię i dla kogo”
„Otrzymujesz to, co nagradzasz”

Korzyści dla uczestników

Jaki menedżer nie chciałby, by jego pracownicy wykazywali aktywną postawę i zaangażowanie w wykonywane obowiązki zawodowe, by chcieli i mogli wnieść wysiłek i wykorzystać swoje kompetencje w osiąganie celów i realizację zadań, skutecznie działać, osiągając założone cele i realizując zadania. Jak sprawić by ludzie byli aktywni, pomysłowi, by „chciało im się chcieć”. Rolą każdego lidera jest sprawianie by podległy zespól realizował zadania na maksymalnym poziomie wykorzystując w pełni posiadane kompetencje, doświadczenie i zaangażowanie. Każdy lider dąży do tego, by podlegli jemu pracownicy nie zawiedli w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
Międzynarodową organizacją badawczą, która zajmuje się mierzeniem poziomu zaangażowania pracowników, jest Instytut Gallupa. W 1988 roku opatentował on kwestionariusz „Q12” zawierający wyselekcjonowane pytania, opierające się na czynnikach wpływających na proces zaangażowania. Badacze wyróżnili trzy typy pracowników:

Pracownik zaangażowany – w pełni oddany swojej pracy, z którą się utożsamia. Jest motorem napędowym rozwoju firmy (17% pracowników).

Pracownik niezaangażowany – nie poświęca swoim obowiązkom zbyt dużej uwagi. W pracy jest obecny fizycznie, poświęca jej wymagany czas, ale nie wkłada w nią energii. Nie jest z nią emocjonalnie związany (68% pracowników).

Pracownik aktywnie niezaangażowany – jest niezadowolony ze swojej pracy. Nie odczuwa satysfakcji z wykonywanych obowiązków, ponadto poświęca energię na wyrażanie swojego niezadowolenia na zewnątrz organizacji, tym samym podważając jej autorytet (15 % pracowników).

Co zatem zwiększa zaangażowanie i buduje świadomość odpowiedzialności pracownika? Na tak postawione pytanie Uczestnicy uzyskają odpowiedź i narzędzia do pogłębiania u pracowników aktywnego zaangażowania podczas warsztatu-ćwiczeń, gier, dyskusji, analiz przypadków odniesienia do realności zawodowej.

Uczestnicy szkolenia w miłej i nieskrepowanej atmosferze będą mogli systematyzować, uzupełniać i podnosić swoje kompetencje w skutecznym zarządzaniu podległym zespołem i pracownikami.

Wspólnie odpowiemy na pytania:
•Jak rozumieć i w praktyce budować zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników za realizacje celów i zadań?
•Jakie istnieją narzędzia/metody wzbudzania zaangażowania pracowników i jak je wykorzystać w swoi zespole/firmie?
•Jak w motywujący sposób przekazywać i egzekwować cele i zadania?
•Jakich błędów unikać na drodze inspirowania pracownika do podjęcia odpowiedzialności za osiąganie celów zawodowych?
•Jak inspirować ludzi do osiągania założonych celów?
•Jak przewodzić ludźmi w motywujący, transparentny sposób?
•Jak radzić sobie z niesubordynacją podwładnych?
•Jak wpływać, motywować i inspirować podwładnych i współpracowników?
•Jak działać, aby pracownicy z zadowoleniem i satysfakcja realizowali przekazane cele?
•Jak radzić sobie z budowaniem relacji, otwartej komunikacji i tworzeniem atmosfery twórczego, proaktywnego wypełniania obowiązków przez pracownika?
•Jak dobrać zadania do etapu rozwoju pracownika i kierować nim w adekwatnym stylu?
•Jak stworzyć i na bieżąco uzupełniać listę motywatorów pozafinansowych odpowiednich dla swoich pracowników i kultury organizacyjnej panującej w firmie?
•Jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami w budowaniu zaangażowania i odpowiedzialności pracownika?

 

Metodologia

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

SZKOLENIE REALIZOWANE PRZY UŻYCIU KAMERY VIDEO

Program szkolenia

I. Wstęp
1. Przedstawienie się Trenera
2. Prezentacja tematu, celów, zagadnień
3. Przedstawienie się Uczestników
4. Logistyka szkolenia
5. Zasady obowiązujące podczas szkolenia
Ćwiczenie/teza/dyskusja wprowadzające w temat szkolenia
II. Co to jest zaangażowanie i jak je mierzyć?
1. Definicje zaangażowania
2. Składniki zaangażowania
3. Mierniki zaangażowania
Dyskusja grupowa
III. Potrzeby pracownika w miejscu pracy i stopień ich zaspokojenia
1.Potrzeba uznania
2. Potrzeba samorealizacji
3. Potrzeba szacunku
4. Potrzeba komunikowania się
5. Potrzeba rozwoju
6. Potrzeba przynależności
7. Potrzeba dumy/ważności
8. Potrzeba osiągnięć
9. Potrzeba bycia docenianym
10. W jaki sposób szef/lider może te potrzeby pracownika zaspokajać?
Ćwiczenia indywidualne, dyskusja grupowa, praca w grupach
IV. Czynniki budujące zaangażowanie i odpowiedzialność pracownika
1. Autorytet szefa-jak go zbudować?
2. Wiarygodność-jak ją uzyskać w oczach pracowników?
3. Informacje- jak je przekazywać?
4. Organizacja miejsca pracy – potrzeby pracownika, aranżacja przestrzeni przyjaznej dla pracownika
5. Gdzie jestem, a gdzie chcę i powinienem być na ścieżce kariery? – wytyczenie ścieżki rozwoju pracownika
6. Rozwój zawodowy pracownika- szkolenia, instruktaże, samokształcenie, coaching, mentoring, doradztwo, informacja zwrotne
7. Przekazywanie celów, zadań i czynności do wykonania
8. Dopasowanie ambitnych celów i zadań do etapu rozwoju pracownika
9. Jak doceniać pracowników? – sposoby i metody
10. Tworzenie kultury otwartości, możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności z prawem do popełniania błędów
11. Kultura organizacyjna i atmosfera w pracy - kształtowanie w sposób budujący zaangażowanie pracownika
12. Przejrzysty system komunikacji wewnątrz firmy
13. Dopasowanie ról w zespole do wyznaczanych celów i zadań
14. Metody walki z rutyną, zniechęceniem i wypaleniem zawodowym
15. Ograniczenie rotacji pracowników
16. Kształtowanie pozytywnych relacji w pracy – jak budować pozytywne relacje z pracownikami?
Ćwiczenia zespołowe, gra szkoleniowa, film szkoleniowy, ćwiczenia w parach.
V. Cykl Kolba-metody rozwoju kompetencji i zaangażowania pracownika
1. Wykorzystanie metody Kolba w budowaniu odpowiedzialności pracownika za rezultaty pracy
Ćwiczenia indywidualne, testy, dyskusja grupowa
VI. Najczęściej popełniane błędy, które osłabiają zaangażowanie pracownika
1. Brak szacunku i uznania dla pracy i wysiłku wkładanego przez pracownika
2. Niewłaściwe komunikaty
3. Brak rozwoju
4. Brak czasu dla pracownika
5. Brak autorytetu
6. Brak motywacji u lidera
7. Brak reakcji na działania i zachowania pracownika
8. Nieadekwatne cele i zadania
9. Niewłaściwa motywacja
10. Folwarczne zarzadzanie ludźmi
11. Wypracowanie sposobów na błędy
Praca w zespołach, wnioski grupowe, ćwiczenia w parach,
VII. Etapy rozwoju pracownika i dopasowanie stylu zarządzania do etapu rozwoju pracownika - ważny element budowania zaangażowania i odpowiedzialności pracownika
1. Określanie etapu rozwoju pracownika na podstawie posiadanych przez pracownika kompetencji i zaangażowania
2. Charakterystyka etapów rozwoju pracownika
3. Charakterystyka i dopasowanie stylów zarządzania do etapu rozwoju pracownika
4. Style uczące, a style wspierające
5. Droga od nowicjusza do mistrza – dopasowanie zadań i narzędzi rozwojowych pracownika
Gra zespołowa, ćwiczenia grupowe, wnioski zespołowe
VIII. Budowanie zaangażowania pracowników - źródła motywacji wewnętrznej i zewnętrznej
1. Czym jest motywacja, a czym motywowanie?
2. Co, jak i kto motywuje nas do działania?
3. „Żeby się chciało, tak jak się nie chce” – skąd czerpać inspiracje do działania?
4. Trójkąt Maslowa – na jakim poziomie jesteście?
5. Dwuczynnikowa teoria motywowania Herzberga
6. Jak motywować ludzi do pracy? – 6 kluczowych motywatorów (energia, zaangażowanie, wytrwała siła, zdecydowanie, radość, odpowiedzialność)
7. Czy pieniądze motywują – jakie, kogo i kiedy?
8. Techniki pobudzania motywacji
9. Czynniki motywujące, a czynniki demotywujące

10. Praktyczne pomysły na motywację – cele, standardy, oceny, wykresy, tabele, komunikacja, prestiż, profesjonalizm, minimalizacja nudy i rutyny, swoboda działania, duma z osiągnięć, sukcesy, duch zespołowy i inne.

11. Kluczowe motywatory dla zespołu
12. Poziom motywacji, a efektywność działania
13. Analiza narzędzi (technik) motywacyjnych wykorzystywanych w firmach
14. Analiza czynników podnoszących poziom motywacji
Ćwiczenia indywidualne, testy, ćwiczenia zespołowe, odgrywanie ról
IX. Wpływ zaangażowania szefa na zaangażowanie pracowników
1. Określ jasno swoje cele
2. Wyjdź ze strefy komfortu
3. Nie osiadaj „na laurach”
4. Zachowaj optymizm – możliwości i sposoby
5. Kontroluj swój „cichy” monolog wewnętrzny
6. Optymistyczny i pesymistyczny styl wyjaśniania niepowodzeń
7. Pielęgnowanie własnego poczucia wartości
8. Pielęgnowanie pozytywnych uczuć
9. Stawianie czoła problemom
Ćwiczenia indywidualne, dyskusja moderowana
X. Przewodzenie – jak być lepszym liderem zespołu budującym zaangażowanie pracownika
1. Przewodzenie, a zarządzanie – podobieństwa i różnice
2. Jak działa sprawny przywódca – efekty działań lidera
3. Jak działają znani przywódcy, cechy znanych przywódców
4. Czynniki skuteczności przewodzenia
5. Identyfikowanie i rozpoznanie prawdziwego przywódcy – zachowania, cechy, style działania i myślenia,
6. Czym jest charyzma, jak ja osiągnąć i wykorzystać w kierowaniu zespołem
7. Umiejętności i cechy przynależne liderowi – przywódcy
8. Jak kreować pozytywny wizerunek w otoczeniu zawodowym
9. Jak budować relacje sprzyjające osiąganiu zaplanowanych rezultatów
Gra zespołowa, analiza przypadków, dyskusja moderowana
XI. Wyznaczanie celów i zadań podwładnym – komunikacja z pracownikami
1. Narzędzia wyznaczania celów podwładnym: reguła SMART i zasada WARTO
2. Kompetencje transferowe vs. kompetencje do wykonania zdania
3. Style zarządzania, a etapy rozwoju pracowników – zarządzanie sytuacyjne
4. Komunikacja zasad szefa/przełożonego – Expose
Ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia zespołowe, analiza przypadków
XII. Zarządzanie konfliktem przez szefa/lidera – nauka odpowiedzialności pracowników za relacje w zespole i osiąganie celów
1. Czym jest konflikt?
2. Rozpoznawanie symptomów konfliktów
3. Najczęściej występujące powody konfliktów
4. Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów: modelowanie, przykłady, pokazanie korzyści/strat w konflikcie, inne
5. Wypowiedzi zbliżające do rozwiązania konfliktu
6. Wypowiedzi oddalające rozwiązanie konfliktu
7. Pozytywne i negatywne skutki konfliktu
8. Techniki asertywne w konflikcie/trudni rozmówcy/trudne sytuacje
Ćwiczenia w parach, test, dyskusja moderowana.

Metoda: Warsztat szkoleniowy
• Mini wykład
• Praca w zespołach
• ćwiczenia
• symulacje
• „burza mózgów”
• dyskusja
• przykłady
• analizy przypadków.

Informacje organizacyjne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja1390.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1750 zł netto (+23% Vat)

Czas trwania

2 dni - 16h

Prelegenci

Cytat

Trener biznesu, coach, wykładowca i konsultant zespołów projektowych i doradczych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla specjalistów wymagających wsparcia metodologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich. Ekspert ds. HR, zarządzania, budowania relacji zawodowych i komunikacji.  Prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem. Uznany konsultant w zakresie zarządzania zmianą oraz kreowania wizerunku instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych.  Zwycięzca Plebiscytu „Porady praktyków 2013” portalu Treco.pl. Finalista konkursu „Mówca znakomity” („Gazeta Wyborcza w Poznaniu, 2007r.). Twórca wielu programów rozwojowych.  Absolwent Politechniki (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, komunikacja i promocja w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych – Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu i programu studiów podyplomowych MBA ZZL w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu). Posiada certyfikaty trenerskie Akademii Trenera grupy Hause of Skils, dyplom ukończenia warsztatów trenerskich w Centrum Szkoleniowym JET Szymona Kudły oraz w firmie Nowe Motywacje. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki i Wielkopolskiej Szkole Biznesu na studiach MBA. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera.

Gdzie i kiedy

Gdańsk 20-21 sierpień 2020
Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1390 PLN
Cena zawiera:
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!