Szkolenie

Sprawozdania finansowe firmy jednostkowe i skonsolidowane

O szkoleniu

:: PODCZAS SEMINARIUM ZAPREZENTUJEMY: ::

* zakres oraz harmonogram prac związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdań finansowych za 2009 r.
* sposoby interpretacji sprawozdań finansowych oraz analizy treści sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF
* zasady przekształcania sprawozdania sporządzonego według polskich zasad rachunkowości na sprawozdanie zgodne z MSR/MSSF
* wymogi formalno-prawne w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami rachunkowości polskiej oraz międzynarodowej
* zakres i istota zmian w MSSF/MSR, obowiązujących od 2010 r. w zakresie zasad konsolidacji, wyceny i prezentacji danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych

Program szkolenia

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1. PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 r. - prezentacja sprawozdań finansowych według MSR- ów / MSSF-ów oraz polskiej Ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem nowelizacji z 18 marca 2008r.
2. BILANS - wycena pozycji bilansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, różnice w stosunku do MSSF/MSR
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Ustawa o rachunkowości versus MSSF
4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
5. INFORMACJA DODATKOWA, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
6. PRZYGOTOWANIE DO OTWARCIA KSIĄG 2010
SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
8. WYMOGI FORMALNO-PRAWNE SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zgodnie z nowymi regulacjami rachunkowości polskiej i MSSF/MSR - bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow, zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie z całkowitego dochodu)
JAK POWSTAJE SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE
9. TECHNIKA SPORZĄDZANIA - BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, CASH FLOW
10. KONSOLIDACJA METODĄ PEŁNĄ, METODĄ PROPORCJONALNĄ, METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
11. SPORZĄDZANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO
13. KONSOLIDACJA I PODATEK ODROCZONY
14. ZAKRES I ISTOTA ZMIAN W MSSF/MSR, obowiązujących od 2010 r. W ZAKRESIE ZASAD KONSOLIDACJI, WYCENY I PREZENTACJI DANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

Cytat
:: PROWADZĄCY SEMINARIUM: ::

prof. nadzw. dr hab. RADOSŁAW IGNATOWSKI - Współtwórca projektu Ustawy o rachunkowości i Pierwszego Krajowego Standardu o Rachunkowości. Prezes Fundacji Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, specjalista z zakresu grup kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Autor około 200 opracowań o charakterze naukowym, popularno-naukowym oraz dydaktycznym w zakresie rachunkowości holdingów i grup kapitałowych, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz harmonizacji rachunkowości.

PIOTR RYBICKI - Biegły rewident, niezależny ekspert i doradca ds. rachunkowości i zarządzania finansami firmy. Autor ponad 300 specjalistycznych publikacji, które ukazały się m.in. w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej,w tym książek o tematyce księgowej. Członek rad nadzorczych spółek notowanych na GPW. Wykłada w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 października 2011
Golden Floor, budynek ATRIUM

00-613 Warszawa

al Jana Pawła II 27

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zl
1480 PLN
Cena zawiera:
  • za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu
Weź udział

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!