Szkolenie

Sprawozdawczość, planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszego rozporządzenia o sprawozdawczości

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie i wyjaśnienie praktycznych problemów związanych ze sprawozdawczością, planowaniem i szacowaniem wartości zamówień.

Szkolenie służy m. in. odpowiedzi na pytania jak sporządzać prawidłowo plan postępowań? Kiedy aktualizować plan? Jak agregować czy segregować prawidłowo zamówienia, jak szacowań zamówienia nieprzewidywane? Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z zamówień publicznych?
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków zamówień publicznych, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Najczęstsze błędy przy planowaniu postępowań o udzielenie zamówień przez zamawiających

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok.
 • Orientacyjna wartość zamówienia.
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a  plan finansowy.
 • Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień.
 • Zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień.
 • Zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane.
 • Planowanie postępowań w ramach projektów UE.
 • Planowanie a zasada konkurencyjności.
 • Planowanie postępowań dotyczących zamówień niepodlegających Pzp.

3. Najczęstsze błędu w ustalaniu szacunkowej wartości zamówień publicznych z uwzględnieniem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Prawidłowa segregacja zamówień.
 • Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia Wartość zamówienia na roboty budowlane.
 • Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
 • Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień.
 • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
 • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 • Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 • Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.

4. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych

 1. Kto ma obowiązek sporządzenia sprawozdań?
 2. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP.
 3.  Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych niepodlegających PZP.
 4. Zamówienia o wartości mniejszej od 130 000 zł w sprawozdawczości.
 5. Ustalenie terminu udzielenia zamówienia.
 6. Ustalenie wartości zamówienia na potrzeby sprawozdawczości.
 7. Umowy wieloletnie w sprawozdawczości.
 8. Zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości.
 9. Zmiana umowy o zamówienie a sprawozdawczość.
 10. Umowy zawierane przez więcej niż jednego zamawiającego.

5. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia

 • Naruszenie dyscypliny polegające na błędnym ustaleniu wartości zamówienia lub jego części, jeśli miało to wpływ na obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Naruszenie dyscypliny finansów polegające na udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zarzut celowego podziału zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w orzecznictwie komisji orzekających.
 • Przesłanki wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Kto jest odpowiedzialny za naruszenia dyscypliny w związane z planowaniem i szacowaniem zamówień.

6. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych wg nowych zasad

 • Zakres sprawozdawczości wg nowej ustawy PZP.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości.
 • Kto ma obowiązek sporządzenia sprawozdań?
 • Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP.
 • Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych wyłączonych z PZP.
 • Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych niepodlegających PZP.
 • Zamówienia o wartości mniejszej od 130 000 zł w sprawozdawczości.
 • Ustalenie terminu udzielenia zamówienia.
 • Zamówienia udzielone w wyniku postępować wszczętych przez 1.1.2021
 • Ustalenie wartości zamówienia na potrzeby sprawozdawczości.
 • Umowy wieloletnie w sprawozdawczości.
 • Zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości.
 • Zmiana umowy o zamówienie a sprawozdawczość.
 • Umowy zawierane przez więcej niż jednego zamawiającego.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

Cytat

EWARYST KOWALCZYK

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, konsultant głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych.

Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Zamówień Publicznych organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

Gdzie i kiedy

Online 27-28 styczeń 2022

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
999 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1499 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!