Szkolenie: Sprawozdawczość, pozwolenia, kontrole, kary: Prawo ochrony środowiska dla Przedsiębiorców

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sprawozdawczosc-pozwolenia-kontrole-kary-prawo-ochrony-srodowiska-dla-przedsiebiorcow-22007

Informacje o szkoleniu

 • Sprawozdawczość, pozwolenia, kontrole, kary: Prawo ochrony środowiska dla Przedsiębiorców


  ID szkolenia: 22007
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Jakość Prawo
 • Adres szkolenia:

  EKOLOGIKA
  Katowice
  Katowice
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16.02.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 8h
 • Organizator szkolenia:

  ITE-PROJEKT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie to ma na celu przybliżyć zakres obowiązków nakładany na przedsiębiorstwa oraz zakłady. Na szkoleniu skupiamy się na przekazaniu wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikowania obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska, a także ich realizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie to jest skierowane do każdej osoby zajmującej się ochroną środowiska w przedsiębiorstwie, a w szczególności do:
- Przedsiębiorców samodzielnie pragnących realizować obowiązki,
- Osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przepisów ochrony środowiska,
- Osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów zarzadzania jakością, środowiskowego czy systemów zintegrowanych.

Program szkolenia:

1. Prawne podstawy ochrony środowiska w polskim systemie prawnym:
• Źródła prawa ochrony środowiska.
• Podstawowe ustawodawstwo i akty wykonawcze.
• Podstawowe definicje i zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy.
2. Zasady ochrony i korzystania ze środowiska i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
• racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
• przeciwdziałanie zanieczyszczeniom.
• utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego
• zasada „zanieczyszczający płaci”.
• dostęp do informacji o środowisku i udział społeczeństwa w postępowaniu.
3. Reglamentacja korzystania ze środowiska – rodzaje pozwoleń
• pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC.
• pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
• zakres wniosku o wydanie pozwolenia i treści samego pozwolenia.
• zgłoszenie instalacji.
4. Sprawozdawczość środowiskowa i finansowo-prawne środki ochrony środowiska.
• Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat,
• Opłaty za korzystanie ze środowiska,
• Krajowa baza KOBIZE - rejestracja - zakres przedmiotowy i podmiotowy- raportowanie – podstawy,
• Wprowadzanie opakowań oraz towarów w opakowaniach – opłata produktowa,
• Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• Wprowadzanie baterii i akumulatorów,
• Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów,
• Zasady archiwizacji dokumentów,
• Kalendarium obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorstw.
5. Omówienie zmian i ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa. Zmiany w sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Kontrola i jak się do niej przygotować. Kalendarium obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów ochrony środowiska.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzone jest przez trenera zajmującego się doradztwem w zakresie przepisów ochrony środowiska, przygotowującego wnioski o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 350 - zł za osobę netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność przelewem lub gotówką

Wydarzenie: Sprawozdawczość, pozwolenia, kontrole, kary: Prawo ochrony środowiska dla Przedsiębiorców