Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sprzedawac-czy-sprawiac-zeby-kupowali-69645-id464

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy będą wiedzieli:

jakie są rodzaje typów klientów i jak z nimi postępować,
co wpływa na determinanty zakupowe Klienta i jak je wykorzystywać,
jak badać potrzeby Klienta a następnie wykorzystywać je do przekonania,
jak korzystać z wywierania wpływu na Klienta indywidualnego.

Szkolenie skierowane jest do:

Uczestnicy nabędą będą umieli:

dostosowywać wypowiedzi odpowiednio do typu Klienta
zbijać zastrzeżenia cenowe Klienta
uzupełniać sprzedaż o ofertę uzupełniającą i komplementarną
stosować język perswazji w sprzedaży

Program szkolenia:

Podstawy sprzedaży i obsługi Klienta.

Nawiązanie kontaktu – przez pozytywne zagajenie.
Etapy procesu sprzedażowego – przypomnienie przez grę szkoleniową ze 
scenariuszami ról
Trójkąt determinantów kierujących Klientem jako podstawa do wyboru techniki 
sprzedażowej – determinant dominujący i jego wykorzystanie


Techniki sprzedażowe w oparciu o kompetencje komunikacyjne

Postawa – kluczowa dźwignia kompetencji sprzedawcy w oczach Klienta
Technika dopasowania i odzwierciedlenia postawy
Zadawanie pytań i parafrazowanie rozmówcy
Techniki badania i uświadamiania potrzeb, zasada PCK i język korzyści jako 
determinant wyboru konsumenckiego


Typologia osobowości klienta – narzędzie sprzedażowe

Rozpoznawanie METAPROGRAMÓW w obszarze komunikacji i schematów 
decyzyjnych Klienta – poznaj typ Klienta i przewiduj jego zachowania i reakcje 
– neurolingwistyczna metoda klasyfikacji Klienta
Dostosowanie metaprogramów słownych do preferencji Klienta – predykaty 
sprawcze i zależne oraz sugestie komunikacyjne dla sprzedawców – przekonaj Klienta jego słowami


Pokonywanie wątpliwości Klienta

Rozpoznawanie wątpliwości poprzez technikę parafrazy i werbalizacji
Zależność pomiędzy STANOWISKIEM a INTERESEM Klienta
Wyjaśnianie wątpliwości techniką cecha-zaleta-korzyść

Dopasowywanie korzyści do potrzeby klienta
Przekształcanie cech produktowych na zrozumiałe dla Klienta korzyści


Wybiegi klientów i postawa na "brak potrzeby"
Przeniesienie uwagi na alternatywy – wykorzystanie perswazyjnej techniki

BNA czyli Klient sam dostrzega korzyści
Odwracanie sensów i pytania retoryczne – przejmij kontrolę - przez 5 PYTAŃ

do uchylenia zastrzeżeniaModele prezentacji oferty i praca z ceną

Prezentacja rozwiązania jako odpowiedź na potrzeby Klienta
Oferowanie rozwiązań dodatkowych oraz uzupełniających
Cena jako odzwierciedlenie jakości
Zmniejszanie wrażliwości Klientów na wysokość ceny

Informacje o prelegentach:

Marcin Szablewski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +23% VAT

Cena zawiera:

wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Rezerwacja na szkolenia następuje po odesłaniu do nas faksem lub drogą mailową wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej

Wydarzenie: Sprzedawać czy sprawiać żeby kupowali