Sprzedaż telefoniczna i online - szkolenie dla handlowców

O szkoleniu

Skuteczny handlowiec musi umieć dostosować się do zmiennych warunków zewnętrznych, a także specyficznych potrzeb klienta. W dzisiejszych czasach klienci mają coraz mniej czasu. Z tego względu preferują nierzadko rozmowy telefoniczne zamiast spotkań osobistych. Niekiedy sytuacje, takie jak pandemia, zmuszają nas do prowadzenia rozmów na odległość. Warto poznać skuteczne techniki sprzedaży telefonicznej i online, by utrzymać obsługę i sprzedaż na odpowiednim poziomie, a nawet zwiększać ją, mimo pozornie niesprzyjających warunków.

Cele szkolenia:

 • rozwijanie umiejętności sprawnej obsługi klienta i sprzedaży przez telefon,
 • wzmacnianie umiejętności prowadzenia skutecznych spotkań z klientem w formie zdalnej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • utrzymanie skuteczności sprzedaży niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych (np. pandemia), dzięki umiejętności prowadzenia efektywnych rozmów telefonicznych i online,
 • zwiększenie zarobków swoich i firmy

BONUS
W ramach szkolenia mają Państwo możliwość skorzystania z indywidualnej, godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym, ustalonym terminie (do 30 dni po zakończonym szkoleniu). Konsultacja daje możliwość szczegółowego omówienia taktyk sprzedażowych z uwzględnieniem uwarunkowań konkretnej firmy. Jest to czas, w którym trener poświęca całą uwagę jednemu uczestnikowi. Trener przyjmuje rolę mentora, który – korzystając ze swojego doświadczenia – pomaga zaplanować efektywne działania w zakresie skutecznej sprzedaży telefonicznej lub online.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • wywieraniu wpływu na klienta w procesie telefonicznej i zdalnej sprzedaży,
 • metodach nowoczesnego prospectingu, czyli poszukiwaniu i kwalifikowaniu klienta w procesie sprzedaży,
 • Cold callingu i cold mailingu w procesie pozyskiwania potencjalnych klientów,
 • efektywnym rozpoczynaniu rozmów handlowych przez telefon i skutecznym umawianiu spotkań zdalnych,
 • budowaniu relacji z klientem na odległość,
 • skutecznym kreowaniu i odkrywaniu potrzeb oraz problemów klienta,
 • przedstawieniu klientowi rozwiązania, które spełni jego oczekiwania,
 • wpływaniu na wyobrażenia, motywacje i decyzje klienta,
 • odkrywaniu prawdziwych obiekcji klienta i zarządzaniu nimi,
 • finalizowaniu współpracy zdalnie w tzw. „pierwszym kontakcie”.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • swobodnego prowadzenia telefonicznej rozmowy handlowej dążącej do szybkiej finalizacji,
 • prowadzenia rozmowy dążącej do umówienia zdalnego spotkania,
 • wzbudzenia zaufania i zainteresowania klienta podczas spotkania zdalnego,
 • pokonywaniu obiekcji klienta (nawet w początkowym etapie rozmowy handlowej),
 • zbudowania relacji z klientem oraz zaskarbienia sobie jego zaufania do siebie i organizacji,
 • sprawnego znalezienia, selekcjonowania klientów oraz ocenienia szans sprzedaży,
 • skutecznego diagnozowania oczekiwań klientów oraz zaspokajanie ich własnym rozwiązaniem,
 • bezpośredniej, asertywnej komunikacji telefonicznej i zdalnej relacji z klientem,
 • sprawnego zamykania sprzedaży.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy mający telefoniczny i zdalny kontakt z klientem i/lub zajmujący się obsługą klienta biznesowego i indywidualnego przez telefon lub zdalnie
 • osoby zaczynające swoja przygodę ze sprzedażą telefoniczną lub prowadzące spotkania zdalne i chcące się dowiedzieć, jak prowadzić rozmowy handlowe z sukcesami
 • wszyscy, kótrzy chcą rozwinąć swoje umiejętności telefonicznego pozyskiwania klientów do współpracy oraz prowadzenia zdalnych spotkań z klientami
 • pozostali zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia

MODUŁ „0” – Rozpoczęcie szkolenia

 1. Przywitanie uczestników szkolenia, wzajemne poznanie się
 2. Przedstawienie agendy i celów szkolenia
 3. Ustalenie zasad współpracy oraz zebranie oczekiwań uczestników

I MODUŁ – Dlaczego i jak klienci podejmują decyzję o zakupie na odległość?

 1. Strategie motywacyjne klientów w procesie podejmowania decyzji o zakupie
 2. Wywieranie wpływu społecznego i pozytywna perswazja jako czynniki wspierające proces sprzedaży
 3. Teoria trójdzielnego mózgu, czyli o wpływie emocji na działanie

II MODUŁ – Poszukuj nowych rozwiązań i znajdź klienta dla siebie

 1. Susupect, prospect, lead, customer – kwalifikowanie prospectów
 2. Sztuka networkingu i aktywne poszukiwanie klientów w procesie sprzedaży telefonicznej i zdalnej
 3. Cold calling i cold mailing w procesie pozyskiwania klientów
 4. Telefoniczny follow up po zdalnym spotkaniu i jego wpływ na skuteczność budowania bazy potencjalnych klientów

III MODUŁ – Wykorzystaj moc pierwszego wrażenia i pozwól klientowi otworzyć się na rozmowę z Tobą

 1. Zaufanie to podstawa, czyli jak na odległość zaskarbić sobie przychylność klienta?
 2. Etapy telefonicznej rozmowy handlowej z elementami partnerskiego modelu sprzedaży
 3. Telefoniczne umówienie i zakontraktowanie spotkania zdalnego
 4. 3 kluczowe zasady przygotowania się do telefonicznej rozmowy handlowej oraz do spotkania zdalnego
 5. „Haki na uwagę” – skuteczne rozpoczynanie rozmowy handlowej
 6. „Znowu do mnie dzwonicie…”, czyli trudne sytuacje w telefonicznej rozmowie handlowej
 7. To tylko wierzchołek góry lodowej, czyli o co tak naprawdę chodzi klientowi?
 8. Interes mój, a klienta, czyli jak mówić wprost o intencjach w rozmowie handlowej
 9. Nadrzędne zasady radzenia sobie z obiekcjami klienta w rozmowie telefonicznej i podczas spotkania zdalnego

IV MODUŁ – Zdiagnozuj wyzwanie i problem klienta, które rozwiążesz swoimi usługami i produktami

 1. Rodzaje pytań i ich znaczenie w procesie sprzedaży
 2. Od problemu do celu – etapy badania potrzeb i problemów w rozmowie z klientem
 3. „Elevator pitch”, czyli przygotowanie klienta na szczegółowe pytania dotyczące jego wyzwań i oczekiwań
 4. Parafraza i techniki aktywnego słuchania w rozmowie telefonicznej
 5. Umawianie spotkań online na początkowym etapie rozmowy z klientem oraz po diagnozie potrzeb

V MODUŁ – Pokaż klientowi wartość Twojego rozwiązania na jego bolączki

 1. Wachlarz możliwości, czyli o dobrze dobranych rozwiązaniach do potrzeb klienta
 2. Technika wizualizacji zysku, czyli jak skutecznie poprowadzić klienta do jego celu?
 3. Storytelling w rozmowie handlowej
 4. Cross- i up-selling – maksymalizowanie zysku w jednej transakcji

VI MODUŁ – „Kuj żelazo, póki gorące” – zamknij sprzedaż w pierwszym kontakcie z klientem

 1. Pytania „przygotowujące” i „domykające” – rola i rodzaje pytań w procesie finalizacji transakcji
 2. Kiedy cena przestaje być przeszkodą?
 3. Finalizacja TU I TERAZ – techniki zamykania sprzedaży

MODUŁ „Podsumowujący”

 1. Runda końcowa – pytania, refleksje, mój pierwszy krok
 2. Ankieta poszkoleniowa
 3. Rozdanie dyplomów

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Trener Biznesu z doświadczeniem sprzedażowym, managerskim i rekrutacyjnym. Certyfikowany Life i Business Coach ICF, certyfikowany praktyk Neurolingwistycznego Programowania NLP oraz Porozumienia bez przemocy NVC, dyplomowany Pedagog z specjalizacją nauczycielską .

Specjalizuje się w szkoleniach handlowców w obszarze sprzedaży, efektywnej i asertywnej komunikacji, zarządzaniu sobą w czasie, rozwiązywaniu problemów i kreatywnym generowaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach, pracy z nawykami i przekonaniami dla wydajnego wykorzystania potencjału uczestników szkoleń.

Swoje doświadczenie zdobyła przy współpracy między innymi z Krajowym Rejestrem Długów, Kaczmarski Inkasso, S8, Language Solutions for Business, Empik School i Speak Up oraz dzięki projektom dedykowanym operatorom telefonicznym i multimedialnym, firmom ubezpieczeniowym, biurom inżynieryjnym oraz firmom z branży metalowej. Zrealizowała tym samym ponad 2000 godzin szkoleń i warsztatów oraz ponad 1000 godzin indywidualnych spotkań rozwojowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • możliwość skorzystania z indywidualnej godzinnej konsultacji z trenerem po szkoleniu w dogodnym ustalonym terminie
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!