Szkolenie: SQL Oracle - podstawy języka zapytań w bazie danych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sql-oracle---podstawy-jezyka-zapytan-w-bazie-danych-44118-id587

Informacje o szkoleniu

 • SQL Oracle - podstawy języka zapytań w bazie danych


  ID szkolenia: 44118
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: IT, programowanie
 • Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 163
  60-650 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 08-10.02.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godziny, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Zdefiniować korzyści płynące z zastosowania relacyjnych baz danych

• Łatwo uzyskiwać wyniki z jednej lub wielu tabel

• Wykorzystać sprawdzone metody pozyskiwania danych dla wykonania
szybkich analiz

• Stosować słownik bazy danych w celu uzyskania nowych informacji o
strukturze danych

• Efektywnie modyfikować dane oraz strukturę danych w istniejącej bazie
relacyjnej oraz sprawnie definiować nowe obiekty bazodanowe

Szkolenie skierowane jest do:

osób chcacych poznać SQL Oracle

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Wprowadzenie

1. Zapoznanie się z podstawowymi
zasadami projektowania baz danych

a. Czym jest relacyjny model danych

b. Postulaty dr Edgara Franka Codd’a
dotyczące relacyjnych baz danych

c. Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych relacyjnej bazy danych

2. Zasady nazewnictwa tabel, kolumn
oraz więzów integralności

3. Przedstawienie popularnych serwerów
bazodanowych

a. Trzymamy się standardów, czyli
zasady ANSI oraz ISO

Rozdział 2 – Wyszukiwanie danych przy
użyciu instrukcji SELECT

1. Przedstawienie składni polecenia
SELECT

a. Wybieranie kolumn z tabeli

b. Dostęp do tabel w klauzuli FROM

c. Używanie aliasów

d. Ograniczanie danych przy użyciu
klauzuli WHERE

e. Posługiwanie się operatorami
logicznymi przy ograniczaniu zbioru
wynikowego

f. Sortowanie zbiorów danych i
eliminowanie duplikatów

2. Skąd wybierać dane, czyli praktyczne
zastosowanie słownika danych

Rozdział 3 – Zastosowanie funkcji
pojedynczego wiersza w celu
dostosowywania raportów

1. Wprowadzenie do typów danych w
języku SQL

a. Dane tekstowe

b. Dane numeryczne

c. Data i czas

2. Formatowanie danych tekstowych

a. Łączenie danych tekstowych, czyli
konkatenacja

b. Przeszukiwanie oraz manipulacja
ciągów znakowych

3. Zapytania matematyczne, czyli
posługiwanie się funkcjami numerycznymi

4. Zastosowanie funkcji konwersji typów
danych

5. Posługiwanie się funkcjami daty i czasu

a. Formatowanie wyniku zapytania

b. Porównywanie dat oraz operacje
związane z modyfikacją czasu

Rozdział 4 – Raportowanie danych
sumarycznych przy użyciu funkcji
grupujących

1. Omówienie zasad związanych z
grupowaniem danych

2. Identyfikacja potencjalnych grupowań

3. Przedstawienie funkcji agregujących

4. Rozszerzenie składni instrukcji SELECT
o klauzulę GROUP BY

5. Sortowanie i filtrowanie
pogrupowanych danych w zestawie
wyników

Rozdział 5 - Wyświetlanie danych z wielu
tabel

1. Zasady prostego łączenia tabel z
wykorzystaniem klauzuli FROM oraz WHERE

2. Wprowadzenie klauzuli JOIN

a. Złączenia lewostronne

b. Złączenia prawostronne

c. Złączenia kartezjańskie

Rozdział 6 - Zastosowanie podzapytań

1. Dlaczego stosować podzapytania w
języku SQL

2. Gdzie można skorzystać z
podzapytania

a. Podzapytania w klauzuli SELECT

b. Podzapytania w klauzuli FROM

c. Podzapytania w klauzuli WHERE

3. Wprowadzenie do podzapytań
skorelowanych

Rozdział 7 - Modyfikacja danych

1. Mechanizmy ochrony danych, czyli
wprowadzenie do transakcyjności w
bazach relacyjnych

2. Polecenia modyfikujące dane

a. Wstawianie rekordów za pomocą
polecenia INSERT

b. Uaktualnianie danych poleceniem
UPDATE

c. Kasowanie danych za pomocą
instrukcji DELETE

d. Zatwierdzanie oraz wycofywanie
transakcji poleceniami COMMIT oraz
ROLLBACK;

Rozdział 8 - Użycie instrukcji DDL do
tworzenia i zarządzania tabelami

1. Tworzenie własnego schematu bazy
danych

a. Tworzenie tabel

b. Definiowanie typów danych

c. Definiowanie więzów integralności

2. Modyfikacja istniejących obiektów za
pomocą polecenia ALTER

Informacje o prelegentach:

Kamil Stawiarski - www.goldenline.pl/kamil-stawiarski2

Wieloletnie doświadczenie w technologii Oracle i prowadzeniu szkoleń
technicznych. Wykładowca na licznych studiach podyplomowych..

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1945 - netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: SQL Oracle - podstawy języka zapytań w bazie danych