Szkolenie: SQL Oracle - zaawansowane użycie języka zapytań w bazie danych, 26-28.08.2015

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sql-oracle---zaawansowane-uzycie-jezyka-zapytan-w-bazie-danych-26-28082015-44131-id587

Informacje o szkoleniu

 • SQL Oracle - zaawansowane użycie języka zapytań w bazie danych, 26-28.08.2015


  ID szkolenia: 44131
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: IT, programowanie
 • Adres szkolenia:

  IT School
  Piątkowska 161
  60-650 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26-28.08.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godziny, 8.30 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  IT School
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Sprawnie zarządzać bezpieczeństwem dostępu do danych w relacyjnej
bazie

• Łatwo posługiwać się transakcjami oraz szybko rozwiązywać problemy
blokad

• Wykorzystać sprawdzone metody manipulacji dużymi zbiorami danych

• Stosować słownik bazy danych w celu uzyskania nowych informacji o
strukturze danych

• Efektywnie modyfikować dane oraz strukturę danych w istniejącej bazie
relacyjnej oraz sprawnie definiować nowe obiekty bazodanowe

• Szybko uzyskiwać rozbudowane zestawienia danych za pomocą
zaawansowanych technik języka SQL

• Korzystać z potężnych rozszerzeń języka SQL – wyrażeń regularnych oraz
funkcji analitycznych

Szkolenie skierowane jest do:

osob znających SQL Oracle w stopniu podstawowym

Program szkolenia:

Rozdział 1 – Wprowadzenie

1. Przypomnienie zasad projektowania danych i nazewnictwa obiektów

a. Czym jest relacyjny model danych

b. Postulaty dr Edgara Franka Codd’a dotyczące relacyjnych baz danych

c. Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych
relacyjej bazy danych

d. Zasady nazewnictwa tabel, kolumn
oraz więzów integralności

2. Przypomnienie podstawowych cech
oraz składni języka SQL

a. Polecenia wybierające dane

b. Polecenia modyfikujące dane

c. Polecenia definiujące obiekty

3. Przypomnienie zasad korzystania ze
słownika danych

Rozdział 2 – Zarządzanie uprawnieniami
bazy danych za pomocą języka SQL

1. „Co wolno wojewodzie...”, czyli typy
uprawnień w serwerze bazodanowym

a. Uprawnienia obiektowe

b. Uprawnienia systemowe

2. Skąd wiedzieć co mi wolno a co nie,
czyli słownik danych po raz setny

3. Nadawanie i odbieranie przywilejów

a. Składnia polecenia GRANT

b. Składnia polecenia REVOKE

Rozdział 3 – Zaawansowana transakcyjność

1. Przypomnienie podstaw, związanych z
transakcjami w bazie danych

a. Mechanizmy ochrony danych

b. Typy izolacji transakcji

c. Polecenia COMMIT oraz ROLLBACK

2. Zagrożenia płynące z
nieprawidłowego wykorzystania transakcji

a. Niekończące się transakcje

b. Blokowanie obiektów

c. Hazard danych

3. Kto blokuje drogę, czyli mechanizmy
LOCK w serwerze bazodanowym

a. Identyfikacja blokad

b. Radzenie sobie ze zbyt długimi
blokadami

Rozdział 4 – Manipulowanie dużymi
zbiorami danych

1. Kopiowanie wierszy z innej tabeli

2. Modyfikacja danych z wykorzystaniem
podzapytań

3. Modyfikacja danych na podstawie
złączenia z innymi tabelami

4. Warunkowe wstawianie danych czyli
przedstawienie polecenia MERGE

5. Jak sprawdzić co było a nie jest, czyli
problem archiwizacji danych

Rozdział 5 - Zarządzanie obiektami bazy
danych

1. Przypomnienie podstawowych typów
obiektów bazodanowych

a. Tabele

b. Indeksy


c. Perspektywy

d. Więzy integralności

2. Przypomnienie informacji na temat
typów danych

a. Typy znakowe

b. Typy liczbowe

c. Data i czas

3. Tworzenie i modyfikacja tabeli

a. Definiowanie nowych tabel

b. Dodawanie i usuwanie kolumn z
istniejących obiektów

c. Jak zdefiniować więzy integralności w
bazie danych

4. Zasady tworzenia i używania indeksów

a. Omówienie typów indeksów

b. Kiedy warto indeksować, czyli książka
telefoniczna vs. kilka wizytówek

5. Lepsze spojrzenie na dane, czyli kiedy
korzystać z widoków

Rozdział 6 - Generowanie raportów z
wykorzystaniem zaawansowanych funkcji
grupujących

1. Przypomnienie zasad grupowania

a. Klauzula GROUP BY

b. Kiedy i co grupować?

c. Filtrowanie danych, czyli WHERE vs.
HAVING

d. Sortowanie pogrupowanych wyników

2. Grupowanie po wielu kolumnach oraz
zbiorach kolumn

3. Wyliczanie dodatkowych podsumowań
częściowych i ogólnych

a. Przedstawienie klauzuli ROLLUP

b. Przedstawienie klauzuli CUBE

Rozdział 7 - Zaawansowane techniki
pozyskwania danych z użyciem podzapytań
oraz funkcji analitycznych

1. Przypomnienie zasad korzystania z
podzapytań

a. Podzapytania w klauzuli SELECT

b. Podzapytania w klauzuli FROM

c. Podzapytania w klauzuli WHERE

2. Czym są podzapytania skorelowane?

a. Wpływ zapytań skorelowanych na
wydajność serwera bazodanowego

b. Kiedy można, a kiedy trzeba korzystać
z podzapytań skorelowanych?

3. Wprowadzenie do funkcji
analitycznych w języku SQL

a. Zastąpienie zapytań skorelowanych
funkcjami analitycznymi

b. Przedstawienie funkcji rankingowych

c. Partycjonowanie wyników zapytania

d. Wykorzystanie agregacji bez grupowania

Rozdział 8 - Wsparcie wyrażeń regularnych oraz „chodzenie po drzewie“

1. „Co jest podobne do...?”, czyli
wprowadzenie do wyrażeń regularnych

a. Zalety i wady korzystania z wyrażeń
regularnych

b. Funkcje bazodanowe wspierające
używanie wyrażeń

c. Wpływ wyrażeń regularnych na
wydajność serwera bazodanowego

2. Nauka chodzenia po drzewie, czyli
wsparcie SQL dla relacji typu RODZIC-
DZIECKO

a. Jak zidentyfikować dane w postaci
drzewa?

b. Kiedy budowanie hierarchii może być
przydatne

c. Funkcje wspierające „chodzenie po
drzewie”

Informacje o prelegentach:

Kamil Stawiarski - www.goldenline.pl/kamil-stawiarski2

Wieloletnie doświadczenie w technologii Oracle i prowadzeniu szkoleń
technicznych. Wykładowca na licznych studiach podyplomowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1945 zł - netto

Cena zawiera:

sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie: SQL Oracle - zaawansowane użycie języka zapytań w bazie danych, 26-28.08.2015