SQL Oracle - podstawy języka zapytań w bazie danych 25-27.05.2015.

O szkoleniu

Poprzez serię praktycznych ćwiczeń lub pracując na plikach kursantów zajmiemy się następującymi zagadnieniami:
sortowanie i filtrowanie,
grupowanie i funkcje agregujące,
tworzenie tabel, modyfikacja danych, zatwierdzanie i wycofywanie zmian,
łączenie tabel,
funkcje operujące na danych tekstowych, numerycznych i datach
Kto powinien wziąć udział?
Osoby działające na dużej ilości danych wyciąganych z bazy
Osoby zajmujące się tworzeniem i testowaniem aplikacji bazodanowych
Osoby pracujące w programie Access tworzący graficzne kwerendy
Użytkownicy Excela
Wszyscy inny, którym znajomość języka SQL może się przydać.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
a. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami projektowania baz danych
• Czym jest relacyjny model danych
• Postulaty dr Edgara Franka Codd’a dotyczące relacyjnych baz danych
• Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych relacyjnej bazy danych
b. Zasady nazewnictwa tabel, kolumn oraz więzów integralności
c. Przedstawienie popularnych serwerów bazodanowych
• Trzymamy się standardów, czyli zasady ANSI oraz ISO
2. Wyszukiwanie danych przy użyciu instrukcji SELECT
a. Przedstawienie składni polecenia SELECT
• Wybieranie kolumn z tabeli
• Dostęp do tabel w klauzuli FROM
• Używanie aliasów
• Ograniczanie danych przy użyciu klauzuli WHERE
• Posługiwanie się operatorami logicznymi przy ograniczaniu zbioru wynikowego
• Sortowanie zbiorów danych i eliminowanie duplikatów
b. Skąd wybierać dane, czyli praktyczne zastosowanie słownika danych
3. Zastosowanie funkcji pojedynczego wiersza w celu dostosowywania raportów
a. Wprowadzenie do typów danych w języku SQL
• Dane tekstowe
• Dane numeryczne
• Data i czas
b. Formatowanie danych tekstowych
• Łączenie danych tekstowych, czyli konkatenacja
• Przeszukiwanie oraz manipulacja ciągów znakowych
c. Zapytania matematyczne, czyli posługiwanie się funkcjami numerycznymi
d. Zastosowanie funkcji konwersji typów danych
e. Posługiwanie się funkcjami daty i czasu
• Formatowanie wyniku zapytania
• Porównywanie dat oraz operacje związane z modyfikacją czasu
4. Raportowanie danych sumarycznych przy użyciu funkcji grupujących
a. Omówienie zasad związanych z grupowaniem danych
b. Identyfikacja potencjalnych grupowań
c. Przedstawienie funkcji agregujących
d. Rozszerzenie składni instrukcji SELECT o klauzulę GROUP BY
e. Sortowanie i filtrowanie pogrupowanych danych w zestawie wyników
5. Wyświetlanie danych z wielu tabel
a. Zasady prostego łączenia tabel z wykorzystaniem klauzuli FROM oraz WHERE
b. Wprowadzenie klauzuli JOIN
• Złączenia lewostronne
• Złączenia prawostronne
• Złączenia kartezjańskie
6. Zastosowanie podzapytań
a. Dlaczego stosować podzapytania w języku SQL
b. Gdzie można skorzystać z podzapytania
• Podzapytania w klauzuli SELECT
• Podzapytania w klauzuli FROM
• Podzapytania w klauzuli WHERE
c. Wprowadzenie do podzapytań skorelowanych
7. Modyfikacja danych
a. Mechanizmy ochrony danych, czyli wprowadzenie do transakcyjności w bazach relacyjnych
b. Polecenia modyfikujące dane
• Wstawianie rekordów za pomocą polecenia INSERT
• Uaktualnianie danych poleceniem UPDATE
• Kasowanie danych za pomocą instrukcji DELETE
• Zatwierdzanie oraz wycofywanie transakcji poleceniami COMMIT oraz ROLLBACK;
8. Użycie instrukcji DDL do tworzenia i zarządzania tabelami
a. Tworzenie własnego schematu bazy danych
• Tworzenie tabel
• Definiowanie typów danych
• Definiowanie więzów integralności
b. Modyfikacja istniejących obiektów za pomocą polecenia ALTER

Czas trwania

24 godziny, 8.30 - 16.00

Prelegenci

Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

IT School

60-650 Poznań

Piątkowska 161

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
cena netto
1 945
Cena zawiera:
  • sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

IT School
60-650 Poznań
Piątkowska 163
woj. wielkopolskie
IT School jest spółką świadczącą usługi edukacyjne i wdrożeniowe. Działamy w oparciu o praktyczną wiedzę zdobytą przez wykwalifikowanych specjalistów realizujących zlecenia w branży IT od wielu lat. Jesteśmy Centrum Edukacyjnym wpisanym do Rejestru I...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IT School
60-650 Poznań Piątkowska 163
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!