SQL Oracle - podstawy języka zapytań w bazie danych

O szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił:

• Zdefiniować korzyści płynące z zastosowania relacyjnych baz danych

• Łatwo uzyskiwać wyniki z jednej lub wielu tabel

• Wykorzystać sprawdzone metody pozyskiwania danych dla wykonania
szybkich analiz

• Stosować słownik bazy danych w celu uzyskania nowych informacji o
strukturze danych

• Efektywnie modyfikować dane oraz strukturę danych w istniejącej bazie
relacyjnej oraz sprawnie definiować nowe obiekty bazodanowe
Kto powinien wziąć udział?
osób chcacych poznać SQL Oracle

Program szkolenia

Rozdział 1 – Wprowadzenie

1. Zapoznanie się z podstawowymi
zasadami projektowania baz danych

a. Czym jest relacyjny model danych

b. Postulaty dr Edgara Franka Codd’a
dotyczące relacyjnych baz danych

c. Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych relacyjnej bazy danych

2. Zasady nazewnictwa tabel, kolumn
oraz więzów integralności

3. Przedstawienie popularnych serwerów
bazodanowych

a. Trzymamy się standardów, czyli
zasady ANSI oraz ISO

Rozdział 2 – Wyszukiwanie danych przy
użyciu instrukcji SELECT

1. Przedstawienie składni polecenia
SELECT

a. Wybieranie kolumn z tabeli

b. Dostęp do tabel w klauzuli FROM

c. Używanie aliasów

d. Ograniczanie danych przy użyciu
klauzuli WHERE

e. Posługiwanie się operatorami
logicznymi przy ograniczaniu zbioru
wynikowego

f. Sortowanie zbiorów danych i
eliminowanie duplikatów

2. Skąd wybierać dane, czyli praktyczne
zastosowanie słownika danych

Rozdział 3 – Zastosowanie funkcji
pojedynczego wiersza w celu
dostosowywania raportów

1. Wprowadzenie do typów danych w
języku SQL

a. Dane tekstowe

b. Dane numeryczne

c. Data i czas

2. Formatowanie danych tekstowych

a. Łączenie danych tekstowych, czyli
konkatenacja

b. Przeszukiwanie oraz manipulacja
ciągów znakowych

3. Zapytania matematyczne, czyli
posługiwanie się funkcjami numerycznymi

4. Zastosowanie funkcji konwersji typów
danych

5. Posługiwanie się funkcjami daty i czasu

a. Formatowanie wyniku zapytania

b. Porównywanie dat oraz operacje
związane z modyfikacją czasu

Rozdział 4 – Raportowanie danych
sumarycznych przy użyciu funkcji
grupujących

1. Omówienie zasad związanych z
grupowaniem danych

2. Identyfikacja potencjalnych grupowań

3. Przedstawienie funkcji agregujących

4. Rozszerzenie składni instrukcji SELECT
o klauzulę GROUP BY

5. Sortowanie i filtrowanie
pogrupowanych danych w zestawie
wyników

Rozdział 5 - Wyświetlanie danych z wielu
tabel

1. Zasady prostego łączenia tabel z
wykorzystaniem klauzuli FROM oraz WHERE

2. Wprowadzenie klauzuli JOIN

a. Złączenia lewostronne

b. Złączenia prawostronne

c. Złączenia kartezjańskie

Rozdział 6 - Zastosowanie podzapytań

1. Dlaczego stosować podzapytania w
języku SQL

2. Gdzie można skorzystać z
podzapytania

a. Podzapytania w klauzuli SELECT

b. Podzapytania w klauzuli FROM

c. Podzapytania w klauzuli WHERE

3. Wprowadzenie do podzapytań
skorelowanych

Rozdział 7 - Modyfikacja danych

1. Mechanizmy ochrony danych, czyli
wprowadzenie do transakcyjności w
bazach relacyjnych

2. Polecenia modyfikujące dane

a. Wstawianie rekordów za pomocą
polecenia INSERT

b. Uaktualnianie danych poleceniem
UPDATE

c. Kasowanie danych za pomocą
instrukcji DELETE

d. Zatwierdzanie oraz wycofywanie
transakcji poleceniami COMMIT oraz
ROLLBACK;

Rozdział 8 - Użycie instrukcji DDL do
tworzenia i zarządzania tabelami

1. Tworzenie własnego schematu bazy
danych

a. Tworzenie tabel

b. Definiowanie typów danych

c. Definiowanie więzów integralności

2. Modyfikacja istniejących obiektów za
pomocą polecenia ALTER

Czas trwania

24 godziny, 8.30 - 16.00

Prelegenci

Kamil Stawiarski - www.goldenline.pl/kamil-stawiarski2

Wieloletnie doświadczenie w technologii Oracle i prowadzeniu szkoleń
technicznych. Wykładowca na licznych studiach podyplomowych..

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

IT School

60-650 Poznań

Piątkowska 163

woj. wielkopolskie

IT School

60-650 Poznań

Piątkowska 163

woj. wielkopolskie

IT School

60-650 Poznań

Piątkowska 161

woj. wielkopolskie

IT School

60-837 Poznań

Mickiewicza 33/84

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
1 945
Cena zawiera:
  • sprzęt komputerowy podczas szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, kontakt z trenerem po zakończeniu szklolenia
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

IT School
60-650 Poznań
Piątkowska 163
woj. wielkopolskie
IT School jest spółką świadczącą usługi edukacyjne i wdrożeniowe. Działamy w oparciu o praktyczną wiedzę zdobytą przez wykwalifikowanych specjalistów realizujących zlecenia w branży IT od wielu lat. Jesteśmy Centrum Edukacyjnym wpisanym do Rejestru I...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IT School
60-650 Poznań Piątkowska 163
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!