Szkolenie: SQL SERVER 2012 – EKSPERT

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sql-server-2012-ekspert-63860-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przekazuje wiedzę która z jednej strony pozwala wynieść zapytania T-SQL na szczyt ich możliwości (50% czasu szkolenia), a z drugiej strony umożliwia programowanie proceduralne (50% czasu szkolenia). Laboratoria dostarczają informacji o funkcjach skalarnych pozwalających sprawnie pracować z danymi różnego typu oraz budować własne funkcje i procedury obsługi danych. Ceną umiejętnością jaką nabywa kursant podczas szkolenia jest pisanie zapytań od tych najprostszych aż po te najbardziej zaawansowane.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z MS SQL Server a chcących rozwinąć swoje umiejętności o zaawansowaną pracę z danymi w tym środowisku. Od kursanta szkolenia wymagana jest znajomość zapytań SQL wyszukujących i modyfikujących dane oraz umiejętność implementowania procedur przechowywanych w stopniu podstawowym. Doskonałym przygotowaniem jest ukończenie kursu: MS SQL Serwer – START.

Program szkolenia:

Kategoria 1: Wyszukiwanie danych przy użyciu T-SQL
– Budowanie zaawansowanych filtrów bazujące na zagnieżdżaniu jednych zapytań w drugich
– Upraszczanie rozwiązań przy użyciu podejścia modularnego
– Wykorzystywanie wirtualnych tabel w omijaniu niektórych ograniczeń języka SQL
– Łączenie wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)
– Zwracanie wspólnych wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)
– Wyszukiwanie niedopasowanych wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)

Kategoria 2: Funkcje skalarne
– Zwracanie wybranych znaków z danych tekstowych
– Sprawdzanie występowania pożądanych znaków w danych tekstowych
– Formatowanie danych tekstowych
– Eliminowanie niechcianych spacji w danych tekstowych
– Zastępowanie fragmentów tekstu nowymi znakami
– Zwracanie elementów daty i czasu
– Wyliczanie różnicy między datami
– Dodawanie i odejmowanie jednostek czasu
– Zaokrąglanie liczb
– Rozpatrywanie przypadków wartości w celu zwracania pożądanych wartości
– Konwertowane wartości na pożądany typ danych
– Rozpoznawanie różnych formatów zapisów daty i czasu
– Pozbywanie się wartości pustych i niezdefiniowanych

Kategoria 3: Wykorzystywanie rozszerzeń programistycznych języka T-SQL
– Budowanie algorytmów realizujących działania na danych
– Wykonywanie działań w oparciu o logikę warunkową
– Warunkowe wykonywanie instrukcji
– Wielokrotne wykonywanie instrukcji
– Tworzenie własnych funkcji skalarnych przyspieszających pracę z danymi
– Zapisywanie zapytań w postaci funkcji tabelarycznych w celu ich wielokrotnego wykorzystania
– Zapewnianie spójności modyfikacji danych poprzez implementację transakcji w procedurach

Program
Moduł 1: Zagnieżdżanie zapytań
– Skalarne zapytanie podrzędne
– Wielowartościowe zapytanie podrzędne
– Samodzielne zapytania podrzędne
– Skorelowane zapytania podrzędne
– Operator EXISTS
– Tabele pochodne
– Wspólne wyrażenia tablicowe (CTE)

Moduł 2: Łączenie wyników zapytań
– Idea operacji na zbiorach (operatory zbiorowe)
– Suma zbiorów (UNION, UNION ALL)
– Sortowanie wierszy wynikowych (zewnętrzna klauzula ORDER BY)
– Część wspólna zbiorów (INTERSECT)
– Różnica zbiorów (EXCEPT)
– Wielokrotne jednorodne operacje na zbiorach
– Logiczna kolejność operacji
– Kontrolowanie logicznej kolejności operacji

Moduł 3: Funkcje skalarne
– Wykorzystywanie funkcji w zapytaniach
– Zagnieżdżanie funkcji
– Funkcje tekstowe
– Zwracanie skrajnych znaków (LEFT, RIGHT)
– Zwracanie wybranych znaków (SUBSTRING)
– Znajdowanie pozycji znaków w tekście (CHARINDEX)
– Zmiana wielkości liter (LOWER, UPPER)
– Likwidacja spacji wiodących i końcowych (LTRIM, RTRIM)
– Odwracanie kolejności znaków (REVERSE)
– Liczba znaków (LEN, DATALENGTH)
– Zastępowanie szukanych znaków (REPLACE)
– Wstawianie znaków na określonej pozycji (STUFF)
– Funkcje daty i czasu
– Zwracanie bieżącej daty i godziny (GETDATE, GETUTCDATE, SYSDATETIMEOFFSET)
– Zwracanie części daty (YEAR, MONTH, DAY)
– Zwracanie jednostki daty i czasu (DATEPART)
– Identyfikowanie dnia tygodnia (@@DATEFIRST)
– Zwracanie nazwy jednostki daty i czasu (DATEANAME)
– Różnica dat (DATEDIFF)
– Dodawanie do daty jednostek czasu (DATEADD)
– Funkcje matematyczne
– Zaokrąglanie liczb (ROUND)
– Zaokrąglanie do liczby całkowitej w dół i w górę (FLOOR, CEILING)
– Potęgowanie i pierwiastkowanie (SQUARE, SQRT, POWER)
– Funkcje logiczne
– Warunkowe wykonywanie operacji (IIF)
– Zwracanie wartości ze zdefiniowanej listy wartości (CHOOSE)
– Funkcje konwertujące
– Niejawna konwersja typów danych (Precedence)
– Konwertowanie wartości (CAST)
– Style konwersji (CONVERT, TRY_CONVERT)
– Konwersja dat, czasu i wartości pieniężnych (PARSE, TRY_PARSE)
– Funkcje systemowe
– Zastępowanie NULLa (ISNULL)
– Zastępowanie NULLa pierwszą nienulową wartością (COALESCE)

Moduł 4: Elementy proceduralne T-SQL
– Praca z podstawowym elementem proceduralnym jakim jest zmienna
– Kontrola przepływu operacji wewnątrz instrukcji
– Warunkowe wykonywanie instrukcji
– Wielokrotne wykonywanie instrukcji
– Tworzenie wsadów realizujących określone zadania

Moduł 5: Funkcje użytkownika
– Możliwości funkcji definiowanych przez użytkownika
– Tworzenie i zarządzanie funkcjami
– Moc skalarnych funkcji użytkownika
– Przykłady algorytmów funkcji
– Zalety tabelarycznych funkcji użytkownika
– Proste kontra złożone funkcje tabelaryczne
– Zastosowanie funkcji w tworzonych zapytaniach

Moduł 6: Realizacja transakcji w procedurach przechowywanych
– Znaczenie transakcji
– Przykład środowiska wymagającego transakcji
– Skutki braku implementacji transakcji w przykładowym środowisku
– Implementacja transakcji
– Zapewnianie spójności przeprowadzanych złożonych modyfikacji w transakcji

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania:4 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Zapraszamy serdecznie!

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1990 zł + 23% VAT - .

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: SQL SERVER 2012 – EKSPERT