SQL Server – Ekspert

O szkoleniu

Szkolenie przekazuje wiedzę która z jednej strony pozwala wynieść zapytania T-SQL na szczyt ich możliwości (50% czasu szkolenia), a z drugiej strony umożliwia programowanie proceduralne (50% czasu szkolenia). Laboratoria dostarczają informacji o funkcjach skalarnych pozwalających sprawnie pracować z danymi różnego typu oraz budować własne funkcje i procedury obsługi danych. Ceną umiejętnością jaką nabywa kursant podczas szkolenia jest pisanie zapytań od tych najprostszych aż po te najbardziej zaawansowane.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

1) Zaawansowane wyszukiwanie danych oparte na zagnieżdżaniu zapytań
2) Łączenie i porównywanie danych z różnych tabel (pionowe operacje na zbiorach)
3) Wykorzystywanie funkcji skalarnych w zwracaniu, wyszukiwaniu i grupowaniu danych
4) Tworzenie i zapisywanie algorytmów w postaci obiektów w bazie danych pozwalających realizować złożone operacje na danych

Kto powinien wziąć udział?

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z MS SQL Server a chcących rozwinąć swoje umiejętności o zaawansowaną pracę z danymi w tym środowisku. Od kursanta szkolenia wymagana jest znajomość zapytań SQL wyszukujących i modyfikujących dane oraz umiejętność implementowania procedur przechowywanych w stopniu podstawowym. Doskonałym przygotowaniem jest ukończenie kursu: MS SQL Server – START.

Program szkolenia

Moduł 1: Zagnieżdżanie zapytań
– Skalarne zapytanie podrzędne
– Wielowartościowe zapytanie podrzędne
– Samodzielne zapytania podrzędne
– Skorelowane zapytania podrzędne
– Operator EXISTS
– Tabele pochodne
– Wspólne wyrażenia tablicowe (CTE)

Moduł 2: Łączenie wyników zapytań
– Idea operacji na zbiorach (operatory zbiorowe)
– Suma zbiorów (UNION, UNION ALL)
– Sortowanie wierszy wynikowych (zewnętrzna klauzula ORDER BY)
– Część wspólna zbiorów (INTERSECT)
– Różnica zbiorów (EXCEPT)
– Wielokrotne jednorodne operacje na zbiorach
– Logiczna kolejność operacji
– Kontrolowanie logicznej kolejności operacji

Moduł 3: Funkcje skalarne
– Wykorzystywanie funkcji w zapytaniach
– Zagnieżdżanie funkcji
– Funkcje tekstowe
– Zwracanie skrajnych znaków (LEFT, RIGHT)
– Zwracanie wybranych znaków (SUBSTRING)
– Znajdowanie pozycji znaków w tekście (CHARINDEX)
– Zmiana wielkości liter (LOWER, UPPER)
– Likwidacja spacji wiodących i końcowych (LTRIM, RTRIM)
– Odwracanie kolejności znaków (REVERSE)
– Liczba znaków (LEN, DATALENGTH)
– Zastępowanie szukanych znaków (REPLACE)
– Wstawianie znaków na określonej pozycji (STUFF)
– Funkcje daty i czasu
– Zwracanie bieżącej daty i godziny (GETDATE, GETUTCDATE, SYSDATETIMEOFFSET)
– Zwracanie części daty (YEAR, MONTH, DAY)
– Zwracanie jednostki daty i czasu (DATEPART)
– Identyfikowanie dnia tygodnia (@@DATEFIRST)
– Zwracanie nazwy jednostki daty i czasu (DATEANAME)
– Różnica dat (DATEDIFF)
– Dodawanie do daty jednostek czasu (DATEADD)
– Funkcje matematyczne
– Zaokrąglanie liczb (ROUND)
– Zaokrąglanie do liczby całkowitej w dół i w górę (FLOOR, CEILING)
– Potęgowanie i pierwiastkowanie (SQUARE, SQRT, POWER)
– Funkcje logiczne
– Warunkowe wykonywanie operacji (IIF)
– Zwracanie wartości ze zdefiniowanej listy wartości (CHOOSE)
– Funkcje konwertujące
– Niejawna konwersja typów danych (Precedence)
– Konwertowanie wartości (CAST)
– Style konwersji (CONVERT, TRY_CONVERT)
– Konwersja dat, czasu i wartości pieniężnych (PARSE, TRY_PARSE)
– Funkcje systemowe
– Zastępowanie NULLa (ISNULL)
– Zastępowanie NULLa pierwszą nienulową wartością (COALESCE)

Moduł 4: Elementy proceduralne T-SQL
– Praca z podstawowym elementem proceduralnym jakim jest zmienna
– Kontrola przepływu operacji wewnątrz instrukcji
– Warunkowe wykonywanie instrukcji
– Wielokrotne wykonywanie instrukcji
– Tworzenie wsadów realizujących określone zadania

Moduł 5: Funkcje użytkownika
– Możliwości funkcji definiowanych przez użytkownika
– Tworzenie i zarządzanie funkcjami
– Moc skalarnych funkcji użytkownika
– Przykłady algorytmów funkcji
– Zalety tabelarycznych funkcji użytkownika
– Proste kontra złożone funkcje tabelaryczne
– Zastosowanie funkcji w tworzonych zapytaniach

Moduł 6: Realizacja transakcji w procedurach przechowywanych
– Znaczenie transakcji
– Przykład środowiska wymagającego transakcji
– Skutki braku implementacji transakcji w przykładowym środowisku
– Implementacja transakcji
– Zapewnianie spójności przeprowadzanych złożonych modyfikacji w transakcji

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-26 maj 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 17-19 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!