Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementy diety

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami ogólnymi i szczegółowymi określającymi wymagania odnośnie składu i oznakowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety.
Omówione też zostaną wybrane zagadnienia i problemy związane m.in. ze składaniem powiadomienia, kwalifikacją produktu oraz zamieszczaniem informacji na etykiecie. Omówione zostaną krótko zmiany w przepisach UE odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które zaczną obowiązywać od dnia 20 lipca 2016 r.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do podmiotów działających na rynku spożywczym (producenci, importerzy, dystrybutorzy, itp.) oraz przedstawicieli służb kontrolnych.

Program szkolenia

1/ Definicje tych kategorii żywności;
2/ Ogólne wymagania dotyczące znakowania tych kategorii żywności;
3/ Szczegółowe wymagania dla znakowania suplementów diety;
4/ Charakterystyka i wymagania szczegółowe dla poszczególnych grup środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego;
5/ Wybrane zagadnienia, np. powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu w Polsce, przykładowe
błędy w kwalifikacji i oznakowaniu;
6/ Projekt nowego rozporządzenia UE w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 24.09.2014 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł., cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Czas trwania

1 dzień, 6 godz.

Prelegenci

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Barbara Ratkovska – ekspert w Departamencie Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
całkowita
590
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa
Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 77
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!