Środki trwałe w prawie bilansowym (PSR, MSSF) oraz wybrane zagadnienia podatkowe po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu - kompendium wiedzy

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online, dzięki któremu poszerzysz wiedzę o środkach trwałych w prawie bilansowym po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadr
 • działów HR
 • instytucje finansowe

Program szkolenia

1. Nowa wersja KŚT- obowiązująca od 2018 r.

 • Pojęcie środków trwałych, podział i i zasady klasyfikowania
 • Kluczowe zagadnienia   rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
 • Charakterystyka zmian dotyczących nowego sposobu klasyfikacji oraz nazewnictwa grup, podgrup oraz rodzajów, w tym: grupy 0, grupy 4 oraz grupy 6.
 • Objaśnienia szczegółowe, klucz powiązań KŚT 2010 - KŚT 2016 i powiązań KŚT 2016 - KŚT 2010
 • Zakres stosowania zmian od 1.01,2017 r. dla CIT, rachunkowości, statystyki GUS
 • Wyszukiwanie grupy i rodzaju środków trwałych wg Polskiej klasyfikacji środków trwałych i wybór odpowiedniej stawki amortyzacyjnej- case study

2. Zmiany wynikające z regulacji prawa podatkowego, w tym   jednorazowa  amortyzacji środków trwałych, niskocenne składniki w roku 2018, ulgi, amortyzacja księgowa vs podatkowa  zmiany w ostatnich latach – krótka informacja.

3. Środki  trwałe w prawie podatkowym i bilansowym a COVID- 19 

 • Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości związane z COVID-19 z grudnia 2020 roku w tym ostrożna wycena, inwentaryzacja
 • Regulacje ESMA w tym dotyczące wyceny aktywów -środków trwałych, aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego

4. Krajowy standard Rachunkowości KSR 11 -środki trwałe

 • Cel, zakres, podstawowe definicje ( ujęcie, dzień przyjęcia, nakłady, rozchód itp.)
 • Środek trwały a środek trwały w budowie
 • Warunki i kryteria uznania za środek trwały (okres użyteczności, kompletność, przeznaczenie, istotność), wyznaczanie części składowych, dodatkowych, peryferyjnych
 • Tworzenie obiektów inwentarzowych ( zasady, kryteria)
 • Przydatność, zdatność do użytkowania
 • Ustalenie wartości początkowej w tym:  ceny nabycia, kosztu wytworzenia, koszty finansowania zewnętrznego
 • Środki trwałe w budowie: wycena, rozliczanie kosztów, koszty finansowania zewnętrznego
 • Wartość użytkowa
 • Późniejsze nakłady, w tym: ulepszenia( rodzaj i zwiększenie wartości użytkowej), remonty(rodzaje), konserwacje, awarie itp.
 • Amortyzacja (metody, stawki, zagadnienia szczególne, weryfikacja)
 • Przekwalifikowanie
 • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)
 • Zagadnienia techniczne: dokumentacja obrotu, inwentaryzacja
 • Rola służb technicznych

5. Zagadnienie utraty wartości środków trwałych-Krajowy standard Rachunkowości KSR 4

 • Cel, zakres
 • Kluczowe definicje: wartość godziwa, użytkowa, odzyskiwalna  itp.
 • Przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne utraty wartości- rola służb technicznych

6. Inwentaryzacja środków trwałych ( krótka informacja)

 • Ogólne zasady przygotowania, charakterystyka procesu
 • Terminy dokonywania
 • Dokumenty inwentaryzacyjne, instrukcje protokoły
 • Metody przeprowadzania, w tym uproszczenia
 • Rozliczenie wyników inwentaryzacji

7. Regulacje MSSF w zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, charakterystyka kluczowych standardów ( opcjonalnie, w zależności od składu uczestników szkolenia)

 • MSR 16 – kluczowe regulacje i różnice między MSR 16 a PSR
 • MSR 36 – w tym przesłanki utraty wartości
 • MSR 23 – koszty finansowania zewnętrznego  w odniesieniu do środków trwałych
 • MSR 40- nieruchomości inwestycyjne (
 • MSSF 5 – aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

8. Wybrane zagadnienia orzecznictwa podatkowego odnośnie środków trwałych

9. Zagadnienia dotyczące środków trwałych związane z regulacjami Polskiego Ładu  i inne zagadnienia 2022 r. ( w tym: wycofanie nieruchomości ze środków trwałych, zakaz amortyzacji budynków mieszkalnych, wycena prywatnego majątku wnoszonego do środków trwałych po zmianach Polskiego Ładu, wynajmowanie spółce nieruchomości, sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna itp.).

Czas trwania

09:30 - 15:00

Prelegenci

Grażyna Machula

trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A.
Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.

Gdzie i kiedy

Online 4 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
za zapisy do 28.03
355
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
445
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!