Standard bezpieczeństwa i ochrony w łańcuchu dostaw – AEOS/AEOF

O szkoleniu

Szkolenie zapewnia programy podnoszenia poziomu świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa wymagane w celu utrzymania pozwolenia AEO bezpieczeństwo i ochrona. Szkolenie gwarantuje odpowiedni poziom znajomości wymogów w zakresie bezpieczeństwa, gdzie wnioskodawca „zapewnia, aby jego personel odpowiedzialny za kwestie związane z bezpieczeństwem regularnie uczestniczył w programach służących podnoszeniu poziomu świadomości w tym obszarze”. Szkolenie pomaga rozwijać mechanizmy kształcenia i szkolenia personelu w zakresie polityki bezpieczeństwa, rozpoznawania odstępstw od tej polityki oraz świadomości, jakie działania należy podjąć w przypadku luk w systemie bezpieczeństwa.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie zapewnia:

 • kształcenie personelu oraz, w stosownych przypadkach, swoich partnerów handlowych w zakresie ryzyka związanego z międzynarodowym łańcuchem dostaw;
 • odpowiednie rozpoznawanie dotyczące identyfikacji potencjalnie podejrzanych ładunków wszystkim pracownikom uczestniczącym w międzynarodowym łańcuchu dostaw, takim jak osoby odpowiedziane za bezpieczeństwo, personel obsługujący ładunki i dokumentację ładunków, jak również personel obsługujący miejsca wysyłki i przyjmowania towarów;
 • możliwość skorzystania z usług jednostki lub osoby (z przedsiębiorstwa lub spoza przedsiębiorstwa) odpowiedzialnej za szkolenie personelu;
 • zaznajomienie pracowników z istniejącymi w przedsiębiorstwie procedurami identyfikacji podejrzanych incydentów i powiadamiania o nich;
 • przeprowadzenie specjalne szkolenia mające pomóc pracownikom w zapewnieniu integralności ładunku, rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz zapewnieniu kontroli dostępu;
 • wsparcie przy dokonywaniu regularnych przeglądów i aktualizacji treści szkoleń w przypadku konieczności ich dostosowania. Treść szkoleń powinna być zgodna z wszystkimi szczególnymi wymogami mającymi zastosowanie do działalności prowadzonej przez danego przedsiębiorcę, np. działalności związanej z ładunkami lotniczymi / pocztą lotniczą.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • agencje celne,
 • przedsiębiorcy dokonujący obrotu towarowego z zagranicą – importerzy, eksporterzy,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne korzystające z celnych procedur specjalnych,
 • firmy współpracujące jak i świadczące usługi dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą np. firmy przewozowe, świadczące usługi IT.

Program szkolenia

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony:

 • Dokumentowanie oceny ryzyka i zagrożeń, w tym fizyczne zagrożenia dla budynków i towarów, zagrożenia fiskalne, umowy dotyczące partnerów handlowych w łańcuchu dostaw,
 • Plan bezpieczeństwa dla obiektów:
 • integralność fizyczna i kontrola dostępu do budynków,
 • Koordynacja i kontrola środków dotyczących bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
 • Procedury kontroli wewnętrznej zdarzeń naruszających bezpieczeństwo lub ochronę międzynarodowego łańcucha dostaw,
 • Sposoby udostępniania procedur w zakresie bezpieczeństwa personelowi i osobom trzecim,
 • Zgłaszanie incydentów,
 • Certyfikaty i normy bezpieczeństwa wystawiane przez organy lub instytucje,
 • Bezpieczeństwo towarów,
 • Outsource’ing, umowy na świadczenie usług bezpieczeństwa i ochrony,
 • Wymogi związane z bezpieczeństwem i ochroną nałożone przez inne podmioty:
 • ubezpieczyciele,
 • firmy współpracujące, AEO.

Bezpieczeństwo budynków i terenu przedsiębiorstwa:

 • Dostęp do terenu oraz poszczególnych lokalizacji i stref przez poszczególne grupy osób,
 • w tym personel, osoby trzecie oraz przez pojazdy i towary,
 • Kontrola procedur,
 • Ochrona przed nieuprawnionym dostępem,
 • Procedury dotyczące włamania lub wejścia nieupoważnionych osób/wjazdu pojazdów.

Bezpieczeństwo towarów:

 • Dostęp do jednostek CARGO,
 • Środki transportu, a bezpieczeństwo towarów,
 • Kontrola przepływu towarów od przyjęcia na magazyn, poprzez produkcję, pakowanie, aż
 • do wyjścia produktu z magazynu,
 • Informowanie personelu o wprowadzonych procedurach dot. bezpieczeństwa i ochrony.

Wymogi bezpieczeństwa:

 • Nakładanie i weryfikacja środków bezpieczeństwa na inne podmioty,
 • Bezpieczeństwo personelu,
 • Kontrola bezpieczeństwa pracowników,
 • Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony.

Czas trwania

9:00-15:00

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 14 listopad 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!