Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/standard-brc-food-wydanie-8-73944-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie wymagań BRC Food.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań Standardu BRC.
 

Szkolenie skierowane jest do:
• osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach,
• kierowników i pracowników kontroli jakości,
• członków zespołu HACCP,
• absolwentów studiów żywnościowych i gastronomicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę zdobytą podczas studiów,
• pracowników firm produkujących żywność, oraz Inspekcji nadzorujących,
• osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania w oparciu o Standard BRC.

Program szkolenia:

• Podstawowe definicje, pojęcie BRC,
• Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności w Polsce i UE,
• Identyfikacja stref ryzyka: obszary odseparowane, obszary: niskiego i wysokiego ryzyka, oraz wysokiej ostrożności,
• Powiązania z systemem HACCP – podstawy systemu HACCP wg BRC,
• Systemu zarządzania jakością wg BRC – powiązanie z ISO 9001 i/lub ISO 22000,
• Wymagania fundamentalne,
• Programy wstępne,
• Audyty wewnętrzne i przegląd systemu – weryfikacja BRC,
• BRC a obrona żywności i autentyczność,
• Procedura certyfikacji – klasyfikacja niezgodności / ocena na poziomie AA, certyfikacja wielooddziałowa, zasady ustalania terminów kolejnych audytów,
• Procedura certyfikacji – program audytów zapowiedzianych i niezapowiedzianych, program rejestracji,
• Działania korygujące – analiza przyczyn głównych,
• Ćwiczenia praktyczne.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 720 zł + 23% VAT za osobę
  • 650 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Standard BRC Food (Wydanie 8)