Standardy pracy kierowniczej

O szkoleniu

W trakcie szkolenia omawiane są zarówno kwestie prawne, związane z pełnieniem funkcji kierowniczej i efektywnym zarządzaniem oraz te, które są niezbędne przy rozwiązywaniu często występujących problemów w kierowaniu zespołami (także problemów występujących w zarządzaniu pojedynczymi pracownikami). Szkolenie umożliwia przyswojenie, w formule warsztatowej, wiedzy, umiejętności i dobrych nawyków – w odniesieniu do typowych zagrożeń występujących w zarządzaniu. Ma również na celu ograniczenie negatywnych skutków ryzyka w pracy kierowniczej. Podczas szkolenia w bardzo przystępny, zrozumiały sposób udostępniana jest wiedza – jak powinno wyglądać przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, bieżące zarządzanie – zgodne z prawem i efektywne merytorycznie. Umożliwia zwiększenie efektywności kierowania, odnosi się do najlepszych praktyk w tej dziedzinie.
Kto powinien wziąć udział?

osób zarządzjących pracownikami:

 • menedżerowie,
 • kierownicy,
 • dyrektorzy,
 • liderzy zespołów
 • kierownicy projektów
 • osoby przygotowujące się do roli menedżerskiej.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Uprawnienia kierownicze – prawne i organizacyjne podstawy zarządzania ludźmi i pracą

 • Uprawnienia kierownicze – podstawy prawne, podstawy zarządcze.
 • Istota kontraktu związanego z zatrudnieniem – co warto wiedzieć, co warto uświadamiać pracownikom.
 • Wymagania pracodawcy, a oczekiwania pracownika – uświadomienie statusu.
 • Zasada bezpośredniego podporządkowania w kierowaniu podwładnymi – jej znaczenie.

 Korzystanie z uprawnień kierowniczych – skuteczne zarządzane i ograniczanie konfliktów

 • Kierowanie pracownikami – najważniejsze “role” – przykłady z praktyki.
 • Stosunki pomiędzy kierownikiem a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami – dopuszczalny zakres ingerencji.
 • Ćwiczenie – podejście do rozwiązywania konfliktów.
 • Konflikty od strony prawnej.
 • Kiedy mamy do czynienia z konfliktem.
 • Konflikt, a tzw. zdrowa rywalizacja.
 • Konflikt a mobbing – istota różnicy.
 • Asertywność i dopuszczalne granice asertywności.

 Realizacja uprawnień kierowniczych – przekazywanie zadań w procesie pracy

 • Pracownicze podporządkowanie – przełożenie przepisów na realia kierowania i relacje przełożony – podwładny.
 • Prawne aspekty dotyczące wydawania poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego – konsekwencje).
 • Zadaniowość – co oznacza w praktyce.
 • Zgodne z prawem i zrozumiałe formułowanie i przekazywanie zadań dla podwładnych.
 • Delegowanie uprawnień, delegowanie obowiązków – rozwiązania sprawdzone w praktyce.
 • Krytyka i opór podwładnych – możliwości przełamywania.
 • Zebranie – jako sytuacja formalna i społeczna – konsekwencje.
 • Sprawdzone metody i techniki – przełożony dba porządek spotkania.

 Realizacja uprawnień kierowniczych – prowadzenie zespołu

 • Grupa, zespół – ważne pojęcia
 • Organizowanie pracy zespołu – 3 kluczowe punkty
 • Praca zdalna jako szczególne wyzwanie w prowadzeniu zespołu
 • Niebezpieczeństwa dla kierowników – aktualne realia rynku pracy, błędy i tzw. zaszłości
 • Wskaźniki efektywności pracy zespołowej
 • Ważne informacje o stylach kierowania
 • Czym jest lojalność pracownicza i co powinno być jej podstawą
 • Podejścia do wykonywanej pracy
 • Przyczyny nielojalnych zachowań
 • Wzmacnianie wiarygodności i autorytetu przełożonego – zasady

 Realizacja uprawnień kierowniczych – efektywna ocena i rozliczanie zatrudnionych

 • Prawo do oceny czy obowiązek – uzasadnienie dla ocen.
 • Właściwe rozumienie pojęcia obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników.
 • Właściwa reakcja na pomyłki, błędy, zaniechanie, ignorowanie poleceń przełożonych.
 • Rozmowa z trudnym pracownikiem – egzekwowanie poleceń, rozliczanie – prawne uzasadnienie i praktyczne wskazówki.
 • Ocena i rozliczanie pracowników świadczących pracę w formule zdalnej.
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników – kluczowe w dzisiejszych realiach.
 • Zarzuty pracowników pod adresem kierownika – gdzie znajdują się granice i jak o tym dyskutować.
 • Dyscyplinowanie pracownika – sytuacje skrajne.
 • Trudne decyzje kadrowe i ich uzasadnienie oraz komunikowanie.
 • Ćwiczenie – „trudna sytuacja, właściwa decyzja”

Realizacja uprawnień kierowniczych – właściwa motywacja podwładnych

 • Motywacja – jej właściwe rozumienie.
 • Rzeczywisty związek między motywacją a osiągnięciami pracowników.
 • Identyfikacja potrzeb podwładnych.
 • Co możemy zmienić w człowieku, a czego nie…
 • Ważne kwestie w rozmowach z podwładnymi – różnica pomiędzy gratyfikacją sprawiedliwą, a obiektywną.
 • Roszczeniowość pracowników – jej uzasadnienie i jej granice. Sposoby reagowania na roszczeniowość.

 Podsumowanie I dnia zajęć

 • Ćwiczenie – (test) kompetencje kierownicze w kluczowych obszarach

 

DZIEŃ II

Ryzyko kierownicze – identyfikacja zagrożeń

 • Pojęcie ryzyka kierowniczego.
 • Ryzyko a decyzje kierownicze.
 • Dysfunkcje w zarządzaniu jako ważna przyczyna ryzyka.
 • Ryzyko związane z sytuacją kryzysową.

Ryzyko merytoryczne (operacyjne) w pracy kierowniczej

 • Rodzaje ryzyka merytorycznego w organizacji – próba usystematyzowania.
 • Ryzyko strategiczne, operacyjne, merytoryczne a zobowiązania poszczególnych kierowników
 • Kluczowe merytoryczne obszary ryzyka kierowniczego: (obszar wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań).
 • Sposoby ograniczania ryzyka merytorycznego – wytyczne dla kierowników.
 • Zestaw kompetencji kierowniczych pożądanych w ograniczaniu ryzyka.

Ryzyko personalne (kadrowe) w pracy kierowniczej

 • Co jest brane pod uwagę przy ocenie ryzyka personalnego.
 • Ryzyko personalne w zespole – formularz/arkusz analizy ryzyka.
 • Sposoby ograniczania ryzyka kadrowego –  wytyczne dla kierowników.

Ryzyko prawne w pracy kierowniczej

 • Pojęcie ryzyka prawnego w kontekście kierowniczym.
 • Odpowiedzialność prawna menedżera w świetle prawa polskiego – krótki przegląd.
 • Kryteria odpowiedzialności kierowników i ich związek z ryzykiem prawnym.
 • Pojęcie ładu organizacyjnego.
 • Przepisy branżowe, normy, standardy.
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – wzmocnienie obowiązku ograniczania ryzyka prawnego w kierowaniu.
 • Sposoby ograniczania ryzyka prawnego – wytyczne dla kierowników.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 27-28 maj 2021

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!