Szkolenie

Standardy pracy kierowniczej. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

O szkoleniu

Najbardziej kompleksowe zajęcia szkoleniowo – warsztatowe, podnoszące poziom wiedzy i kompetencje osób kierujących pracą i ludźmi, oparte na ponad 25 letniej praktyce prowadzącego. Omawiane są zarówno kwestie prawne, związane z pełnieniem funkcji kierowniczej i efektywnym zarządzaniem oraz te, które są niezbędne przy rozwiązywaniu często występujących problemów w kierowaniu zespołami (także problemów występujących w zarządzaniu pojedynczymi pracownikami). Szkolenie umożliwia przyswojenie, w formule warsztatowej, wiedzy, umiejętności i dobrych nawyków – w odniesieniu do typowych zagrożeń występujących w zarządzaniu. Ma również na celu ograniczenie negatywnych skutków ryzyka w pracy kierowniczej. W trakcie szkolenia w bardzo przystępny, zrozumiały sposób udostępniana jest wiedza – jak powinno wyglądać przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, bieżące zarządzanie – zgodne z prawem i efektywne merytorycznie. Umożliwia zwiększenie efektywności kierowania, odnosi się do najlepszych praktyk w tej dziedzinie.
Kto powinien wziąć udział?

Kardy kierowniczej, osób które chcą podnieść swoje kompetencje w zarządzaniu ryzykiem.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Uprawnienia kierownicze – prawne i organizacyjne podstawy zarządzania ludźmi i pracą

 • Uprawnienia kierownicze – podstawy prawne, podstawy zarządcze
 • Istota kontraktu związanego z zatrudnieniem – co warto wiedzieć, co warto uświadamiać pracownikom
 • Wymagania pracodawcy, a oczekiwania pracownika – uświadomienie statusu
 • Zasada bezpośredniego podporządkowania w kierowaniu podwładnymi – jej znaczenie

 Korzystanie z uprawnień kierowniczych – skuteczne zarządzane i ograniczanie konfliktów

 • Kierowanie pracownikami – najważniejsze “role” – przykłady z praktyki
 • Stosunki pomiędzy kierownikiem a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami – dopuszczalny zakres ingerencji
 • Ćwiczenie – podejście do rozwiązywania konfliktów
 • Konflikty od strony prawnej
 • Kiedy mamy do czynienia z konfliktem
 • Konflikt, a tzw. zdrowa rywalizacja
 • Konflikt a mobbing – istota różnicy
 • Asertywność i dopuszczalne granice asertywności

 Realizacja uprawnień kierowniczych – przekazywanie zadań w procesie pracy

 • Pracownicze podporządkowanie – przełożenie przepisów na realia kierowania i relacje przełożony – podwładny
 • Prawne aspekty dotyczące wydawania poleceń służbowych (granice związania pracownika poleceniem służbowym, odmowa wykonania polecenia służbowego – konsekwencje)
 • Zadaniowość – co oznacza w praktyce
 • Zgodne z prawem i zrozumiałe formułowanie i przekazywanie zadań dla podwładnych
 • Delegowanie uprawnień, delegowanie obowiązków – rozwiązania sprawdzone w praktyce
 • Krytyka i opór podwładnych – możliwości przełamywania
 • Zebranie – jako sytuacja formalna i społeczna – konsekwencje
 • Sprawdzone metody i techniki – przełożony dba porządek spotkania

 Realizacja uprawnień kierowniczych – prowadzenie zespołu

 • Grupa, zespół – ważne pojęcia
 • Organizowanie pracy zespołu – 3 kluczowe punkty
 • Niebezpieczeństwa dla kierowników – aktualne realia rynku pracy, błędy i tzw. zaszłości
 • Wskaźniki efektywności pracy zespołowej
 • Ważne informacje o stylach kierowania
 • Czym jest lojalność pracownicza i co powinno być jej podstawą
 • Podejścia do wykonywanej pracy
 • Przyczyny nielojalnych zachowań
 • Wzmacnianie wiarygodności i autorytetu przełożonego – zasady

 Realizacja uprawnień kierowniczych – efektywna ocena i rozliczanie zatrudnionych

 • Prawo do oceny, czy obowiązek – uzasadnienie dla ocen
 • Właściwe rozumienie pojęcia obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników
 • Właściwa reakcja na pomyłki, błędy, zaniechanie, ignorowanie poleceń przełożonych
 • Rozmowa z trudnym pracownikiem – egzekwowanie poleceń, rozliczanie – prawne uzasadnienie i praktyczne wskazówki
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników – kluczowe w dzisiejszych realiach
 • Zarzuty pracowników pod adresem kierownika – gdzie znajdują się granice i jak o tym dyskutować
 • Dyscyplinowanie pracownika – sytuacje skrajne
 • Trudne decyzje kadrowe i ich uzasadnienie oraz komunikowanie
 • Ćwiczenie – „trudna sytuacja, właściwa decyzja”

 Realizacja uprawnień kierowniczych – właściwa motywacja podwładnych

 • Motywacja – jej właściwe rozumienie
 • Rzeczywisty związek między motywacją a osiągnięciami pracowników
 • Identyfikacja potrzeb podwładnych
 • Co możemy zmienić w człowieku, a czego nie
 • Ważne kwestie w rozmowach z podwładnymi – różnica pomiędzy gratyfikacją sprawiedliwą, a obiektywną
 • Roszczeniowość pracowników – jej uzasadnienie i jej granice. Sposoby reagowania na roszczeniowość

 Podsumowanie I dnia zajęć

 • Ćwiczenie – (test) kompetencje kierownicze w kluczowych obszarach

 

DZIEŃ II

Ryzyko kierownicze – identyfikacja zagrożeń

 • Pojęcie ryzyka kierowniczego
 • Ryzyko świadczenia pracy kierowniczej
 • Ryzyko a decyzje kierownicze
 • Dysfunkcje w zarządzaniu jako ważna przyczyna ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem jako system
 • Indywidualizacja pojęcia ryzyka – zobowiązanie dla kierowników

Ryzyko merytoryczne (operacyjne) w pracy kierowniczej

 • Rodzaje ryzyka merytorycznego w organizacji – próba usystematyzowania
 • Ryzyko strategiczne, operacyjne, merytoryczne a zobowiązania poszczególnych kierowników
 • Kluczowe merytoryczne obszary ryzyka kierowniczego: (obszar wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań)
 • Sposoby ograniczania ryzyka merytorycznego – wytyczne dla kierowników
 • Zestaw kompetencji kierowniczych pożądanych w ograniczaniu ryzyka

 Ryzyko personalne (kadrowe) w pracy kierowniczej

 • Co jest brane pod uwagę przy ocenie ryzyka personalnego
 • Ryzyko personalne w zespole –formularz/arkusz analizy ryzyka
 • Sposoby ograniczania ryzyka kadrowego – wytyczne dla kierowników
 • Ćwiczenie – podatność na ryzyko kierownicze (arkusz sytuacyjny)

 Ryzyko prawne w pracy kierowniczej

 • Pojęcie ryzyka prawnego w kontekście kierowniczym
 • Odpowiedzialność prawna menedżera w świetle prawa polskiego – krótki przegląd
 • Kryteria odpowiedzialności kierowników i ich związek z ryzykiem prawnym
 • Pojęcie ładu organizacyjnego
 • Przepisy branżowe, normy, standardy
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – wzmocnienie obowiązku ograniczania ryzyka prawnego w kierowaniu
 • Sposoby ograniczania ryzyka prawnego – wytyczne dla kierowników

 Podsumowanie zajęć

Czas trwania

pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 21 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 27 - 28 października 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 maja 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1490 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!