Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/standardy-ubezpieczenia-fidic-w-kontraktach-budowlano-montazowych-dla-inwestorow-38419-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Standardy ubezpieczenia kontraktu wyznacza inwestor – jest to jego inwestycja w bezpieczeństwo finansowe. Oznacza to, że wymagania inwestora mogą być odmienne od wymagań FIDIC, nie powinny być jednak łagodniejsze – jest to w zasadzie dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli któreś z ubezpieczeń nie jest osiągalne na rozsądnych warunkach. Przykładem może być np. wymóg braku ograniczenia liczby zdarzeń w polisie OC , OC pracodawcy. Przygotowując wymogi ubezpieczeniowe dla kontraktu warto zasięgnąć opinii eksperta serdecznie zapraszamy więc na nasze szkolenie poświęcone temu tematowi.
Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z praktyczną stroną wymogów i procedur w zakresie ubezpieczeń w standardach FIDIC. Przedstawienie najczęstszych błędów jakie popełnia się przy ubezpieczaniu robót budowlano-montażowych realizowanych wg warunków FIDIC.

Szkolenie skierowane jest do:

Uczestników procesu budowanego po stronie inwestora, którzy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC
Pracowników działów inwestycji/departamentów budowlano–montażowych
Pracowników Jednostek Realizujących Projekt
Inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji
Pracowników działów Zamówień Publicznych
Prawników konstruujących umowy budowlano-montażowe

Program szkolenia:

I. Podział odpowiedzialności w kontraktach w standardzie FIDIC

1. Ogólne wymogi FIDIC dotyczące ubezpieczeń

2. Wymagania ubezpieczenia kontraktów wg FIDIC

Ubezpieczenie robót
Ubezpieczenie sprzętu
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie OC pracodawcy

II. Ubezpieczenia majątkowe na polskim rynku a standardy FIDIC

1. Konstrukcja umów ubezpieczenia

a/ Umowa jednostkowa

b/ Umowa generalna:

obrotowa
otwartego pokrycia
mieszana

2. Zawartość polisy budowlano-montażowej

Sekcja 1: Ubezpieczenie mienia od szkód materialnych
Sekcja 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Sekcja 3: Ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku ALOP (zawarte na odrębnej klauzuli)

3. Podmioty objęte ubezpieczeniem

Inwestor/Zleceniodawca
Główny wykonawca
Podwykonawcy
Kredytodawca
Inne podmioty zaangażowane w wykonanie kontraktu

4. Formuła ubezpieczenia

5. Zakres ubezpieczeni

szkody żywiołowe , opady atmosferyczne , powódź , wiatr
zapadanie osuwanie trzęsienie ziemi
pożar , wybuch , upadek statku powietrznego
wyładowania atmosferyczne
kradzież , akty wandalizmu
złe wykonawstwo
i wszystkie inne nie wyłączone zdarzenia

6. Wyłączenia

7. Suma ubezpieczenia robót i sprzętu

8. Franszyzy , udziały własne

9. Klauzule wymagane przez FIDIC

klauzule rozszerzające
klauzule zawężające

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w standardzie FIDIC
a/ Wymogi ogólne FIDIC w zakresie OC
b/ Istotne ryzyka OC nie wymagane przez FIDIC

OC za produkt i wykonanie usługi
OC kontraktowe
OC zawodowe ( inżynier kontraktu , projektant )
Rażące niedbalstwo
Straty następcze
Szkody w mieniu powierzonym

c/ OC – suma i okres ubezpieczenia wg FIDIC
d/ EAR sekcja II
e/ Suma gwarancyjna


IV. Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia

V. Dokumenty ubezpieczeniowe

VI. Procedura zatwierdzania polisy

VII. Tabela oceny wykonania ubezpieczeń

VIII. Rola Brokera ubezpieczeniowego

Informacje o prelegentach:

Współwłaściciel i broker kancelarii Brokerskiej GTG Sp. z o.o w Katowicach. W latach 1989-1995 multi agent zakres działania od Rzeszowa po Szczecin, 103 agentów Od 1995-2000 dyrektor oddziału w Katowicach Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS S.A. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla branży budowlanej. Od kilku lat prowadzi również szkolenia z zakresu ubezpieczeń w kontraktach budowlanych.

Wydarzenia towarzyszące:

Procedury FIDIC przy realizacji projektów budowlanych
Rola Inżyniera Kontraktu w Zarządzaniu budową według Warunków Kontraktowych FIDIC

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 450 PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenia, konsultacje w trakcie i po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Standardy ubezpieczenia FIDIC w kontraktach budowlano-montażowych dla inwestorów