Szkolenie: Starszy Analityk Finansowy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/starszy-analityk-finansowy-61642-id1103

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego. Ukończenie kursu, potwierdzone certyfikatem, umożliwia rozpoczęcie pracy w działach analiz w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych (bankach, firmach ubezpieczeniowych i leasingowych, domach maklerskich i inwestycyjnych). Pozwala na poznanie zasad tworzenia analizy finansowej firm, controllingu w przedsiębiorstwie oraz oceny projektów inwestycyjnych. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Analityka Finansowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. finansów (kod zawodu 241306).

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby posiadające elementarną wiedzę ogólnoekonomiczną,
Pracownicy instytucji finansowych, poszerzający swoje kompetencje,
Osoby aspirujące do objęcia stanowiska analityka finansowego.

Program szkolenia:

Blok I Podstawy prawa dla finansistów (9 h)
1.Windykacja wierzytelności – aspekty prawne i zabezpieczenie wierzytelności

Blok II Finanse (72 h)
1.Wartość pieniądza w czasie – odsetkowanie i dyskontowanie strumieni pieniężnych,
2.Ocena projektów inwestycyjnych
3.Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością. Budowa sprawozdania finansowego dla finansistów
4.Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym
5.Rynek kapitałowy
6.Analiza techniczna
7.Współpraca jednostki z bankiem – produkty bankowe
8.Leasing i faktoring
9.Wycena przedsiębiorstw
10.Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta
11.Alternatywne źródła pozyskania kapitału
12.Analiza finansowa
13.Controlling operacyjny i strategiczny

Informacje o prelegentach:

Eksperci FRR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 3090 zł - brutto

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, książka KOMPENDIUM TERMINÓW BANKOWYCH PO POLSKU I ANGIELSKU, serwis kawowy, poczęstunek, certyfikat, egzamin, zaświadczenie.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji o kursie :http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/696/starszy-analityk-finansowy

Wydarzenie: Starszy Analityk Finansowy