Szkolenie

Status MŚP - prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa z elementami prawa konkurencji

O szkoleniu

Najważniejsze elementy poruszane w trakcie zajęć: powiązania osobowe oraz gospodarcze pomiędzy przedsiębiorstwami, powiązania za pośrednictwem osób fizycznych, definicje pozycji dominującej w krajowym porządku prawnym, status przedsiębiorstwa w kontekście nieoczywistych przypadków prowadzenia działalności gospodarczej, przytoczenie kilkunastu wyroków sądów unijnych oraz krajowych związanych z oceną statusu przedsiębiorstwa.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mają wiele różnych form, jednak w dzisiejszym otoczeniu biznesowym często mają ścisłe powiązania finansowe, gospodarcze lub administracyjne z innymi przedsiębiorstwami. Relacje te sprawiają, że czasami trudno precyzyjnie wyznaczyć granicę między MŚP a większym przedsiębiorstwem.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do ustalania oraz weryfikacji statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do praktycznego stosowania definicji MŚP.
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie stanowi praktyczne narzędzie pomagające w samodzielnym określeniu statusu MŚP - tak, aby mieć możliwość uzyskania pełnego wsparcia ze środków publicznych.

Szkolenie wskazuje sposoby i przygotowuje uczestników do pracy przy rozpatrywaniu indywidualnych przypadków.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:

 • zdefiniowanie rynków właściwych i pokrewnych – stosowane kryteria,
 • ustalanie wielkości przedsiębiorstwa w kontekście zróżnicowanych form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.,
 • określanie powiązań oraz wskazówki, z jakich dokumentów można korzystać w czasie weryfikacji, aby potwierdzić status MŚP,
 • powiązania zagraniczne - dokumenty, o jakie należy prosić przy weryfikacji, co w przypadku dalszych powiązań,
 • powiązania gospodarcze - jak badać, czy są takie powiązania i jakie kryteria stosować, aby je stwierdzić.
Kto powinien wziąć udział?

Instytucje Zarządzające/Pośredniczące Programami Operacyjnymi, Przedsiębiorcy.

Program szkolenia

 1. Definicje przedsiębiorstwa w prawie o pomocy państwa.
 2. Określanie statusu przedsiębiorstwa – kryteria MŚP.
 3. Zasady określania danych finansowych.
 4. Zasady ustalania wielkości personelu.
 5. Przedsiębiorstwa samodzielne, powiązane i partnerskie.
 6. Powiązania kapitałowe, osobowe oraz gospodarcze, w tym pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w różnych państwach.
 7. Zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich.
 8. Definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego – sposoby wyznaczania rynku oraz praktyczne przykłady.
 9. Kontrola przedsiębiorstwa: bezpośrednie i pośrednie przejęcie kontroli, kontrola wyłaczna oraz wspólna, kontrola pozytywna oraz negatywna.
 10. Relacje rodzinne a źródło kontroli – wyroki sądów oraz decyzje Komisji.
 11. Instytucje finansowe a partner  - kiedy mamy do czynienia z wyjątkiem od reguły.
 12. Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa, dokumenty oraz rejestry pomocne w trakcie oceny powiązań.
 13. Utrata bądź odzyskanie statusu MŚP przez przedsiębiorstwo.
 14. Ustalenie statusu przedsiębiorstwa w przypadku różnych podmiotów: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek osobowych i kapitałowych oraz osób fizycznych.
 15. Przedsiębiorstwa podlegające przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji.
 16. Interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK.
 17. Przedsiębiorstwo na gruncie przepisów o pomocy de minimis.
 18. Limit pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo i zasady kumulacji.
 19. Określanie powiązań w celu określenia dopuszczalnego limitu pomocy de minimis.
 20. Interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK.    
 21. Warsztaty praktyczne z uczestnikami – badanie statusu MŚP na podstawie rzeczywistych przykładów.
 22. Sesja pytań i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Cytat

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 28 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 1 października 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 1 października 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
590 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!