Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/statystyczne-sterowanie-procesem-spc-szkolenie-podstawowe-10730-id127

Informacje o szkoleniu

 • Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe


  ID szkolenia: 10730
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 6 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  10-11.08.2017
  26-27.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkolenie składają się wykłady i ćwiczenia. Szkolenie ma charakter kompleksowy, od podstaw do praktycznego wykorzystania metod SPC. Omawiana jest zarówno problematyka konstrukcji określonych metod jak i ich efektywnego wykorzystania.

Szkolenie skierowane jest do:

• osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
• pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy, mistrzowie,
• osoby odpowiedzialne za jakość dostawców.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Rola i znaczenie SPC we współczesnych systemach zarządzania jakością.
Zmienność, przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności. Pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą). Statystyczny opis zmienności – obliczanie i interpretacja średniej, mediany, rozstępu, odchylenia standardowego (przykłady). Graficzne metody prezentacji danych: konstrukcja i interpretacja histogramu (przykłady, ćwiczenia).
Zdolność procesu. Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu/maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Cp, Cpk. Wykorzystanie rozkładu normalnego w analizie zdolności procesu. Zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji. Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego Jakość doskonała w podejściu Six Sigma (przykłady, ćwiczenia).
Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania procesu; ogólne zasady funkcjonowania. Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (wartości średniej i rozstępu, wartości średniej i odchylenia standardowego, mediany i rozstępu, pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu) i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u)). Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych. Przeliczanie kart dla cech mierzalnych przy zmianie liczności próbki. Zalety i wady kart kontrolnych Shewharta dla cech mierzalnych i według oceny alternatywnej. Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (sygnały, trendy, serie, testy strefowe itp.). Wybrane sytuacje szczególne: karta kontrolna w przypadku procesów z trendem spowodowanym np. zużywaniem się narzędzia, karta kontrolna ważonej liczby niezgodności na jednostkę itp. (przykłady, ćwiczenia).
Wzajemne relacje pomiędzy SPC a nadzorowaniem aparatury kontrolno-pomiarowej (MSA) i analizą skutków i przyczyn wad (FMEA).
Zasady wdrażania metod SPC.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto /os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe