Szkolenie

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie zaawansowane

O szkoleniu

Wykorzystanie metod SPC w monitorowaniu, ocenie zachowania oraz doskonaleniu procesów produkcyjnych. Wyznaczanie współczynników zdolności procesu - rozkład inny od normalnego, niesymetryczne granice specyfikacji, zdolność w przypadku oceny alternatywnej, dokładność oceny współczynników zdolności. Zakładanie i prowadzenie kart kontrolnych innych od kart Shewharta – karty EWMA, CUSUM, z poszerzonymi liniami, odbiorcze. Karty kontrolne w przypadku krótkich serii. Analiza czułości kart kontrolnych. Wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA. Przykłady, studium przypadków, ćwiczenia.
Kto powinien wziąć udział?
• Osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC w przedsiębiorstwie, • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, analitycy, • osoby realizujące projekty doskonalące w procesie produkcyjnym.

Program szkolenia

· Wprowadzenie, powtórka wiadomości z zakresu podstawowego SPC. Podstawy SPC - pojęcia procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą) w znaczeniu statystycznym, statystyczny opis zbioru danych, ocena zdolności procesu, konstrukcja i posługiwanie się kartami kontrolnymi Shewharta.
· Szczegółowa analiza zdolności procesu. Współczynniki zdolności jakościowej procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk – obliczanie, dokładność oceny (przedziały ufności) i interpretacja. Zależności pomiędzy współczynnikami Cp, Cpk, Pp, Ppk. Współczynniki zdolności maszyny Cm, Cmk. Współczynniki zdolności procesu w przypadku niesymetrycznych granic specyfikacji. Wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – metody transformacji rozkładu, metoda Clementsa. Współczynnik drugiej generacji Cmk, inne współczynniki zdolności np.: Tp, Tpk. Relacja pomiędzy współczynnikami zdolności a sigmową skalą jakości w Six Sigma. Ocena zdolności procesu w przypadku oceny alternatywnej.

· Karty kontrolne. Czułość kart kontrolnych – dobór liczności próbki, dobór częstości próbkowania, średnia długość przebiegu (ARL), średni czas do zarejestrowania sygnału (ATS). Karta ruchomej średniej (MA), karta wykładniczo ważonej ruchomej średniej (EWMA), karta sum skumulowanych (CUSUM), karta kontrolna z poszerzonymi liniami (dla procesów z Cpk powyżej 1,6), karta kontrolna akceptacji procesu – wyznaczanie linii kontrolnych, właściwy dobór parametrów, interpretacja (czytanie karty), porównania z kartami kontrolnymi Shewharta. Karta kontrolna ważonej liczby niezgodności na jednostkę – konstrukcja, interpretacja, postępowanie w przypadku bardzo dobrych poziomów jakości. Klasyczne karty kontrolne (Shewharta) w przypadku zmiennej liczności próbki.

· Wybrane karty kontrolne w przypadku krótkich serii. Kontrola wstępna – prekontrola, konstrukcja i opis „tęczowej” karty, karta odchyleń od wartości nominalnej (DNOM), karty standaryzowane – konstrukcja, interpretacja.

· Wzajemne relacje pomiędzy SPC a nadzorowaniem aparatury kontrolno-pomiarowej (MSA). Współczynniki zdolności systemu pomiarowego Cg, Cgk, wpływ systemu pomiarowego na wyniki oceny zdolności procesu, oznaki niedostatecznej czułości systemu pomiarowego – identyfikacja danych obciążonych błędem grubym.Ćwiczenia:

SPC podstawowe – przypomnienie. Obliczanie spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji, ocena podstawowych współczynników zdolności procesu, konstrukcja i posługiwanie się kartami kontrolnymi Shewharta
Wyznaczanie współczynników zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego (metoda Clementsa), wyznaczanie współczynników zdolności w przypadku niesymetrycznych granic specyfikacji, wyznaczanie przedziałów ufności dla współczynników zdolności.
Konstrukcja kart kontrolnych MA, CUSUM, EWMA, analiza porównawcza z kartami kontrolnymi Shewharta.
Konstrukcja i interpretacja karty prekontroli, konstrukcja i interpretacja karty odchyleń od wartości nominalnej DNOM.

Prelegenci

Cytat
Trener TQMsoft - specjalista praktyk w dziedzinie statystycznych narzędzi jakości

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto /os
1400 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie na podstawie karty zgłoszenia.
Płatność po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!