Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/statystyczne-sterowanie-procesem-spc-w-branzy-motoryzacyjnej-13362-id127

Informacje o szkoleniu

 • Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej


  ID szkolenia: 13362
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 6 godzin

  TERMINY SZKOLEŃ:
  17-18.08.2017
  30.11-01.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedstawienie wymagań w zakresie statystycznego sterowania procesem (SPC) według normatywu jakości QS 9000 - szczegółowe omówienie i interpretacja podręcznika.

Szkolenie skierowane jest do:

• osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości, • pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy, mistrzowie, • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców • liderzy i członkowie zespołów doskonalących

Program szkolenia:

Program szczegółowy:
· Wprowadzenie - Znaczenie i zakres stosowania metod SPC w branży motoryzacyjnej (ISO/TS 16949 jako kompilacja wymagań AVSQ (Włochy), EAQF ( Francja), QS-9000 (USA), VDA (Niemcy). Charakterystyka podstawowych dokumentów nt. SPC w motoryzacji: Podręcznik Referencyjny SPC wg QS-9000 (wyd.2,2005), VDA

· Zmienność, Podstawowa statystyczna analiza danych – Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą). Typy zachowania się procesu. Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny (obliczanie frakcji realizacji poza granicami, graficzny test normalności).

· Zdolność procesu – Strategie oceny zdolności procesu w motoryzacji : obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według różnych strategii analizy :Cp, Cpk (capability index), Pp, Ppk (performance index), Pp, Ppk (preliminary process capability), Cp, Cpk (on-going process capability) , Tp, Tpk (unstable process capability) itp. Szczegółowa analiza porównawcza oceny zdolności według różnych strategii analizy. Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (wg nowych oznaczeń Pm, Pmk). Zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji. Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego. Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej. Pojecie funkcji straty.

· Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania i doskonalenia procesu - ogólne zasady funkcjonowania (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty (karty kontrolne Shewharta, dokładne karty kontrolne), błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu). Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (wartości średniej i rozstępu, wartości średniej i odchylenia standardowego, mediany i rozstępu, pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu) i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u)). Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych. Przeliczanie kart dla cech mierzalnych przy zmianie liczności próbki. Zalety i wady kart kontrolnych dla cech mierzalnych i według oceny alternatywnej. Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: metody próbkowania (w tym próbkowanie w procesach wielostrumieniowych), kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (sygnały, trendy, serie, testy strefowe itp.), problem nadkontroli (przesterowania). Wybrane sytuacje szczególne: karta kontrolna w przypadku procesów z trendem spowodowanym np. zużywaniem się narzędzia, karta kontrolna ważonej liczby niezgodności na jednostkę itp. Ogólne uwagi o innych kartach kontrolnych (karta wykładniczo ważonej ruchomej średniej EWMA, tzw. karty ekonomiczne (z poszerzonymi liniami), karty kontrolne dla krótkich serii, itp.).

· Podstawowe informacje z zakresu analizy systemów pomiarowych (wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA.

· Oprogramowanie metod SPC – charakterystyka aplikacji wykorzystywanych w motoryzacji (qs-stat, Minitab, Quantum, QDA itp.)Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają charakter tablicowy (przykłady rozwiązywane są na tablicy) oraz warsztatowy (przykłady rozwiązywane są indywidualnie przez Uczestników)Obliczanie podstawowych parametrów statystycznych wykorzystywanych w SPC
Obliczanie spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji na podstawie rozkładu normalnego, graficzny test normalności
Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności wyznaczonych na podstawie różnych strategii analizy
Konstrukcja karty kontrolnej wartości średniej i rozstępu/odchylenia metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji , przeliczanie karty na inną liczność próbki, obliczanie współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej
Konstrukcja karty kontrolnej pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji) , obliczanie na podstawie karty współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej
Konstrukcja tzw. ekonomicznej karty kontrolnej (karty z poszerzonymi liniami)
Konstrukcja karty wykładniczo ważonej ruchomej średniej (EWMA)
Konstrukcja kart według oceny alternatywnej (p, np, c, u)

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 PLN netto /os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej