Szkolenie

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej

O szkoleniu

Przedstawienie wymagań w zakresie statystycznego sterowania procesem (SPC) według normatywu jakości QS 9000 - szczegółowe omówienie i interpretacja podręcznika.
Kto powinien wziąć udział?
• osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości, • pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy, mistrzowie, • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców • liderzy i członkowie zespołów doskonalących

Program szkolenia

Program szczegółowy:
· Wprowadzenie - Znaczenie i zakres stosowania metod SPC w branży motoryzacyjnej (ISO/TS 16949 jako kompilacja wymagań AVSQ (Włochy), EAQF ( Francja), QS-9000 (USA), VDA (Niemcy). Charakterystyka podstawowych dokumentów nt. SPC w motoryzacji: Podręcznik Referencyjny SPC wg QS-9000 (wyd.2,2005), VDA

· Zmienność, Podstawowa statystyczna analiza danych – Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą). Typy zachowania się procesu. Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny (obliczanie frakcji realizacji poza granicami, graficzny test normalności).

· Zdolność procesu – Strategie oceny zdolności procesu w motoryzacji : obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według różnych strategii analizy :Cp, Cpk (capability index), Pp, Ppk (performance index), Pp, Ppk (preliminary process capability), Cp, Cpk (on-going process capability) , Tp, Tpk (unstable process capability) itp. Szczegółowa analiza porównawcza oceny zdolności według różnych strategii analizy. Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (wg nowych oznaczeń Pm, Pmk). Zdolność procesu a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji. Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego. Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej. Pojecie funkcji straty.

· Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania i doskonalenia procesu - ogólne zasady funkcjonowania (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty (karty kontrolne Shewharta, dokładne karty kontrolne), błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu). Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (wartości średniej i rozstępu, wartości średniej i odchylenia standardowego, mediany i rozstępu, pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu) i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u)). Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie informacji zawartych w kartach kontrolnych dla cech mierzalnych. Przeliczanie kart dla cech mierzalnych przy zmianie liczności próbki. Zalety i wady kart kontrolnych dla cech mierzalnych i według oceny alternatywnej. Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: metody próbkowania (w tym próbkowanie w procesach wielostrumieniowych), kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (sygnały, trendy, serie, testy strefowe itp.), problem nadkontroli (przesterowania). Wybrane sytuacje szczególne: karta kontrolna w przypadku procesów z trendem spowodowanym np. zużywaniem się narzędzia, karta kontrolna ważonej liczby niezgodności na jednostkę itp. Ogólne uwagi o innych kartach kontrolnych (karta wykładniczo ważonej ruchomej średniej EWMA, tzw. karty ekonomiczne (z poszerzonymi liniami), karty kontrolne dla krótkich serii, itp.).

· Podstawowe informacje z zakresu analizy systemów pomiarowych (wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA.

· Oprogramowanie metod SPC – charakterystyka aplikacji wykorzystywanych w motoryzacji (qs-stat, Minitab, Quantum, QDA itp.)Ćwiczenia:

Ćwiczenia mają charakter tablicowy (przykłady rozwiązywane są na tablicy) oraz warsztatowy (przykłady rozwiązywane są indywidualnie przez Uczestników)Obliczanie podstawowych parametrów statystycznych wykorzystywanych w SPC
Obliczanie spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji na podstawie rozkładu normalnego, graficzny test normalności
Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności wyznaczonych na podstawie różnych strategii analizy
Konstrukcja karty kontrolnej wartości średniej i rozstępu/odchylenia metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji , przeliczanie karty na inną liczność próbki, obliczanie współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej
Konstrukcja karty kontrolnej pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji) , obliczanie na podstawie karty współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej
Konstrukcja tzw. ekonomicznej karty kontrolnej (karty z poszerzonymi liniami)
Konstrukcja karty wykładniczo ważonej ruchomej średniej (EWMA)
Konstrukcja kart według oceny alternatywnej (p, np, c, u)

Czas trwania

2 dni x 6 godzin

TERMINY SZKOLEŃ:
17-18.08.2017
30.11-01.12.2017

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto /os
1350 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!