Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/statystyczne-sterowanie-procesem-spc-z-analiza-systemow-pomiarowych-msa-53634-id127

Informacje o szkoleniu

 • Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA


  ID szkolenia: 53634
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni po 6 godzin
  Terminy szkolenia:
  26-28.06.2017
  26-28.07.2017
  27-29.09..2017
  22-24.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiot szkolenia:
Podstawy SPC (Statystycznego Sterowania Procesem) w zastosowaniu do monitorowania procesów produkcyjnych i pomiarowych. Źródła zmienności procesu produkcyjnego i procesu pomiarowego. Rola jakości systemu pomiarowego w kontroli jakości i w sterowaniu procesem produkcyjnym. Ocena zdolności i stabilności procesu produkcji i procesu pomiaru. Karty kontrolne Shawharta. Wskaźniki zdolności procesu produkcji – Cp, Cpk, Pp, Ppk. Wskaźniki zdolności systemu pomiarowego – Cg, Cgk, wyniki analizy R&R. Liczne przykłady i ćwiczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

• Osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC
w przedsiębiorstwie,
• średni szczebel nadzoru procesu produkcji – kierownicy, inżynierowie procesu, technolodzy, liderzy zespołów, brygadziści, mistrzowie,
• osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, analitycy,
• osoby odpowiedzialne za nadzorowanie systemów / procesów pomiarowych,
• pracownicy izb pomiarów, szefowie kontroli jakości,
• osoby realizujące projekty doskonalące w procesie produkcyjnym.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Przyczyny i skutki zmienności procesu, statystyczny opis zmienności, pojęcie stabilności procesu.
Rozkład normalny (Gaussa), reguła trzech odchyleń standardowych, graficzny test normalności.
Ocena i interpretacja współczynników zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk.
Zdolność a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji.
Ocena zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od normalnego.
Karty kontrolne Shewharta dla właściwości mierzalnych oraz według oceny alternatywnej – konstrukcja, interpretacja, obliczanie Cp, Cpk na podstawie kart dla właściwości mierzalnych.
Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej.
SPC w Six Sigma.


Ćwiczenia:

Graficzny test normalności, ocena spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji na podstawie rozkładu normalnego.
Wyznaczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk.
Konstrukcja kart kontrolnych Shewharta dla właściwości mierzalnych.
Konstrukcja kart kontrolnych Shewharta według oceny alternatywnej.
Wyznaczanie wskaźników Cg, Cgk dla prostego zadania pomiarowego.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1650 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA