Szkolenie: STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/stosowanie-kodeksu-postepowania-administracyjnego-na-gruncie-ustawy-z-dnia-12-marca-2004-r-o-pomocy-spolecznej-68446

Informacje o szkoleniu

 • STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ


  ID szkolenia: 68446
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska
  ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Omówienie zastosowania przepisów procedury administracyjnej w sprawach świadczeń z pomocy społeczne

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. KPA a ustawa o pomocy społecznej,
2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego,
3. Wyłączenie pracownika organu,
4. Właściwość organu administracji publicznej,
5. Strona postępowania,
6. Skutki niezałatwienia spraw w terminie,
7. Pozycja prawna przedstawiciela strony,
8. Wezwania,
9. Wszczęcie postępowania,
10. Udostępnianie akt,
11. Wyznaczanie rozpraw,
12. Doręczanie decyzji, postanowień i innych pism,
13. Podjęcie, zawieszenie, umorzenie postępowania,
14. Uzupełnienia decyzji,
15. Decyzje organu odwoławczego,
16. Zwyczajne środki odwoławcze,
17. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności),
18. Dopuszczalność zmiany i uchylenia decyzji,
19. Postępowanie skargowo-wnioskowe,
20. Uwierzytelnianie dokumentów,
21. Praktyczne rozwiązywanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr hab. Rafał Szczepaniak
Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (w tym siedmiu książkowych) z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Pod jego redakcją ukazało się jedno z pierwszych opracowań poświęconych Kodeksowi Spółek Handlowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550zł - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE: WWW.ORYLION.PL

Wydarzenie: STOSOWANIE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ