Szkolenie

Stosowanie Prawa zamówień publicznych w sektorze energetycznym Opis przedmiotu zamówienia

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zamówień publicznych przygotowane specjalnie dla sektora energetycznego. Na spotkaniu zostaną omówione newralgiczne aspekty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, właściwe szczególnie dla branży energetycznej. Trener zwróci szczególną uwagę na opis przedmiotu zamówienia, który niejednokrotnie przysparza zamawiającym trudności.
Kto powinien wziąć udział?
Branży energetycznej

Program szkolenia

Progi, od których konieczne jest stosowanie ustawy PZP
W jakich okolicznościach nie ma obowiązku stosowania ustawy
Zasady ustalania wartości zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:

Znak towarowy, patent lub pochodzenie przy opisie przedmiotu zamówienia
Produkt równoważny - dowody równoważności
Legalna pomoc w opisie przedmiotu zamówienia - stosowanie dialogu technicznego

Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zasady ustalania systemu kwalifikowania wykonawców
Zasady ustalania systemu kwalifikowania wykonawców
Opis sposobu oceny Wiarygodności wykonawcy
Sposoby udowodnienia wiarygodności - korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego
"Konsorcjum" w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykluczenie wykonawcy
Grupa kapitałowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Podwykonawca w zamówieniach publicznych

Badanie i ocena ofert

Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
Poprawianie innych omyłek w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów
Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia
Inne niż cena kryteria wyboru oferty - oferta z najniższą ceną czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

Umowa w sprawie zamówienia

Okoliczności wprowadzenia zmian zawartej umowy,
Odstąpienie od umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Charakter wynagrodzenia - ryczałtowe czy kosztorysowej

Środki ochrony prawnej

Obowiązki zamawiającego
Terminy w postępowaniu odwoławczym
Koszty postępowania odwoławczego
Zgoda KIO na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem odwołania
Skarga do sądu - uprawnienia sądu

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Jerzy Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 12 marca 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!