Szkolenie: STRATEGIA I PLANOWANIE FINANSOWE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/strategia-i-planowanie-finansowe-62343-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne przygotowanie Uczestników do planowania finansowego, opracowywania projekcji i symulacji, budowania modeli finansowych na potrzeby m. in. przygotowywania strategii finansowych czy budowy planów operacyjnych.
Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
• Budowy sprawozdań finansowych pro-forma,
• Zagadnień związanych z rachunkiem pieniądza w czasie,
• Wpływu wyboru alternatywnymi źródłami finansowania przedsięwzięć na rentowność i płynność,
• Wykorzystywania narzędzi i technik oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
Szkolenie realizowane jest w formule warsztatów, z udziałem ćwiczeń komputerowych.

Szkolenie skierowane jest do:

- właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw
- menedżerów i pracowników działów finansowych, księgowości, controllingu oraz budżetowania.
- kierowników projektów

Program szkolenia:

1. Wstęp do budowy modeli finansowych
a. Cele przygotowywania modeli finansowych
b. Etapy opracowywania modeli finansowych
c. Typowe narzędzia planowania finansowego
2. Plany strategiczne a plany finansowe
a. Strategiczna karta wyników (SKW), jako narzędzie prezentacji strategii firmy
b. Budowa planów i budżetów wspomagających realizację strategii zapisanej w SKW
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma
a. Zakres, treść, i wzajemne powiązania sprawozdań finansowych
b. Metody prognozowania przychodów ze sprzedaży
c. Planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej
d. Modelowanie przepływów środków pieniężnych
e. Bilans pro-forma
4. Wartość pieniądza w czasie - omówienie kategorii związanych z rachunkiem pieniądza w czasie
5. Koszt kapitału - określenie metod wyliczenia kosztu poszczególnych składników kapitałowych bilansu oraz wyliczenia średniego ważonego kosztu kapitału
6. Ocena inwestycji metodami statycznymi i metodami dyskontowymi
7. Analiza wrażliwości i inne techniki oceny ryzyka
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Ekspert - Praktyk, specjalista w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy, członek Polskiej Sieci Doradców. Właściciel firmy konsultingowej i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej). Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jak i małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez uczelnię wyższą. Doświadczony trener od wielu lat prowadzący szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1890.00 zł netto - (2324.70 zł brutto)

Cena zawiera:

Pobyt: od 21.06.2015 (kolacja) do 24.06.2015 (obiad) • Zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie • Do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) • Pełne wyżywienie • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Imprezę integracyjną w karczmie góralskiej

Dostępne zniżki:

  • 5 % - rabat przy zgłoszeniu min. 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: STRATEGIA I PLANOWANIE FINANSOWE