Strategia i planowanie sprzedaży

O szkoleniu

Nauczymy Cię, jak przygotować strategię sprzedażową i jak ją skutecznie wprowadzić w życie. Strategia – to słowo używane niezwykle często, odmieniane przez wszystkie przypadki, przygotowywane, opisywane i… zwykle istniejące tylko i wyłącznie na papierze. Nie takiej strategii potrzeba sprzedawcom, bo kluczowa jest konsekwencja. Gdy już ustalisz, jak chcesz dojść do swoich celów sprzedażowych – wprowadź to w życie i konsekwentnie powtarzaj każdego dnia, sprawdzaj, poprawiaj, koryguj, ale konsekwentnie powtarzaj.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Opanowanie wiedzy i umiejętności przygotowywania strategii sprzedaży i planów sprzedaży
 • Opanowanie wiedzy w zakresie podziału ról i zadań osób realizacjach strategię i plan sprzedaży
 • Opanowanie wiedzy w zakresie kontroli realizacji strategii, planów oraz wykonywanych zadań

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności zespołu sprzedaży
 • Możliwość sporządzenie i modyfikowania strategii sprzedaży przez pracowników działu handlowego
 • Przejrzyste plany sprzedaży
 • Zwiększenie szansy na realizację założonych przychodów w organizacji
 • Zwiększenie sprzedaży
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla handlowców prowadzących spotkania z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Dla handlowców, którzy chcą lepiej przygotowywać swoją strategię sprzedaży
 • Dla szefów działów sprzedaży
 • Dla wszystkich, którzy chcą dobrze poznać proces planowania sprzedaży

Program szkolenia

Cele

 • Analiza bieżącej sytuacji działu sprzedaży
 • Analizy otoczenia rynkowego
 • Analizy zasobów organizacji
 • SWOT i analiza ryzyka
 • Wyznaczanie celów dla organizacji

Strategia sprzedaży

 • Analiza obecnej sytuacji działu sprzedaży
 • Wyznaczenie jasno zdefiniowanych i mierzalnych celów sprzedażowych
 • Określenie założeń strategii sprzedażowej
 • Sposoby monitorowania realizacji wyznaczonego planu sprzedażowego

Zadania

 • Rodzaje zadań
 • Podział ról i zadań w zespole
 • Określenie efektywności członków zespołu handlowego
 • Delegowanie zadań
 • Motywowanie pracowników działu handlowego

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!