Strategia podatkowa, procedury wewnętrzne, szacowanie i zarządzanie ryzykiem podatkowym, przygotowanie do kontroli - Tax Compliance Officer

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie informacji w zakresie strategii podatkowej, procedur wewnętrznych, szacowania i zarządzania ryzykiem podatkowym oraz przygotowanie do kontroli.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy głównym księgowym, innym pracownikom działów finansowych / księgowych.

Program szkolenia

1. Ryzyka w dziale podatkowym:
a) ryzyko finansowe:
• zaległości podatkowe, odsetki, dodatkowe należności o charakterze karnym od 2019 r. – czy wiesz o wszystkich?
• kwantyfikacja ryzyka podatkowego – jak skalkulować?
• mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym – schematy działań w zależności od poziomu.
b) ryzyka osobiste (KK i KKS):
• jak znajduje się osobę winną? Podstawy przypisania odpowiedzialności księgowemu, członkowi zarządu, szeregowemu pracownikowi,
• kary, środki karne i inne konsekwencje,
• najczęstsze przestępstwa (o których istnieniu nie wiesz),
• zmniejszanie ryzyka osobistego – praktyki na co dzień i 3 narzędzia do użycia,
• okres przedawnienia,
• czynny żal i DPO – jak skutecznie zastosować.
c) ryzyko reputacyjne:
• jak nie informować o swoich podatkach – przykłady polskich i światowych afer reputacyjnych,
• nie tylko opinia publiczna – ryzyko „czarnej listy”,
• zarządzanie ryzykiem reputacyjnym.

2. Zarządzanie funkcją podatkową:
a) optymalizacja podatkowa – wolno czy nie?
b) unikanie a uchylanie się od opodatkowania – co można podatnikowi?
c) ogólna klauzula unikania opodatkowania (GAAR) w polskich przepisach – gdzie jest granica działań Tax Compliance Officera.

3. Strategia podatkowa – nowy obowiązek od 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane – czyli limit 50 mln EUR liczyć dla całej grupy?
b) sporządzenie i publikacja – dobre praktyki,
c) zakres informacji zawartych w strategii podatkowej – co trzeba, a co warto upublicznić?
d) ryzyka związane z opublikowaniem strategii podatkowej,
e) forma, częstotliwość publikacji,
f) transakcje z podmiotami powiązanymi,
g) wyłączenia,
h) sankcje.

4. Narzędzia celowane organów podatkowych:
a) GAAR,
b) MDR,
c) tzw. Big Data – STIR, JPK,
d) sprawozdanie z zatorów płatniczych,
e) publikacja danych podatkowych przez MF.

5. Wewnętrzne procedury podatkowe – schematy wzorcowych procedur:
a) procedura należytej staranności VAT,
b) rocedura należytej staranności WHT,
c) procedura MDR i procedura należytej staranności MDR,
d) procedura Białej Listy i Split-Payment,
e) pełnomocnictwa – formularze, zakres, uprawnieni, zasady udzielania,
f) które dokumenty musi podpisać zarząd? Zmiany od 1 lipca 2020.

6. Bądź gotowy do kontroli:
a) kontrole podatkowe – obecne trendy,
b) jak pilnować kontrolujących – granice, których nie wolno przekraczać,
c) korzystne dowody dla podatnika – jak je znaleźć i włączyć do materiału dowodowego,
d) wybór strategii w toku postepowania – aktywna czy pasywna?
e) dobre praktyki – instrukcja krok po kroku jak się przygotować do i jak współpracować z kontrolującymi,
f) pracownik działu księgowego / finansowego w toku przesłuchania – na przykładzie.

7. Zarządzanie funkcją podatkową w organizacjach – dobre praktyki:
a) zasady dla pracowników działu – jak zapobiegać wybieraniu ryzykownych dróg na skróty?
b) tworzenie efektywnego przepływu informacji,
c) systemowe działania polepszające efektywność pracy – monitoring zmian, znajomość trendów, zaangażowanie pracowników innych działów.

8. Jakiego nowego ustawodawstwa przeciwdziałającego optymalizacji podatkowej możemy się spodziewać w przyszłości?

Czas trwania

10:00 – 15:30

Prelegenci

Barbara Filemonowicz – członek zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, doradca podatkowy oraz radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w toku kontroli podatkowej, kontroli celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych, jak również reprezentacji przedsiębiorców jako pełnomocnik procesowy przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uczestniczyła w projektach z zakresu minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych. Kompleksowo wpiera przedsiębiorców w ich działalności prawno-podatkowej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 styczeń 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!