Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/strategiczne-zarzadzanie-zakupami-w-procesie-budowy-wartosci-firmy-35518-id3

Informacje o szkoleniu

 • Strategiczne zarządzanie zakupami w procesie budowy wartości firmy


  ID szkolenia: 35518
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  hotel Golden Tulip
  ul. Towarowa 2
  02-032 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni w godz. 9.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wiele firm nie uznaje funkcji zakupowej jako strategicznej. Tymczasem zdarza się, że zakupy roczne (uwzględniając zakupy inwestycji) przekraczają roczną wartość przychodów. Uczestnicy seminarium zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne na temat metod nowoczesnego zarządzania projektem zakupowym, optymalizacji procesów zakupowych oraz formułowania strategii zakupów, jak również poznają sposoby budowania uprzywilejowanych relacji z dostawcami.

Główne cele seminarium:
• Uświadomienie wpływu kosztów zakupów na wynik finansowy firmy oraz wartość firmy.
• Poznanie efektywnych praktyk w obszarze zarządzania procesem zakupów i podejmowania skutecznych decyzji zakupowych.
• Zdefiniowanie rejonów potencjalnych oszczędności w przedsiębiorstwie oraz metodyki szacowania ich wielkości.
• Poznanie różnych sposobów redukcji wydatków oraz kryteriów i zasad doboru dostawców.
• Opanowanie metodyki budowy bazy asortymentowej.
• Poznanie efektywnych metod zarządzania strategiami grup asortymentowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Seminarium ma charakter praktyczny, ale w większym stopniu dostosowane jest do poziomu strategicznego niż operacyjnego, dlatego do udziału w zajęciach zapraszamy szczególnie prezesów i członków zarządów oraz kadrę zarządzającą i menedżerską z obszarów zakupów, zaopatrzenia i logistyki, produkcji, handlu, strategii, administracji, controllingu.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

1.Wprowadzenie – cele seminarium.
2.Test wprowadzający.
3.Rola i cele zaopatrzenia w organizacji.
3.1.Jaką rolę pełnią działy zakupów w łańcuchu kreowania wartości firmy?
3.2.W którym kierunku ewoluuje zarządzanie procesem zakupów i jak zapewnić optymalne warunki do wzrostu jego efektywności?
3.3.Jakie są metody modelowania procesu zakupów?
Ćwiczenie
4.Wartość dodana w procesie zakupów.
4.1.Jak podnieść wartość dodaną „zakupów” i zapewnić korzystny wpływ na wynik finansowy firmy?
4.2.Jakie są dźwignie kreowania wartości w zakupach? TCA, TCO.
Ćwiczenie
5.Nowoczesne zarzadzanie projektem zakupowym.
5.1.Jakie stawiać zadania przed osobami realizującymi zakupy?
5.2.Jak zapewnić właściwe relacje z klientem wewnętrznym w firmie?
5.3.Praca zespołowa jako sposób na realizację celu.
Ćwiczenie
6.Współpraca z Klientem Wewnętrznym.
6.1.Czy naprawdę wiemy co i jak kupujemy? – Analiza sytuacji bieżącej oraz identyfikacja potrzeb.
6.2.Jak pozyskiwać informacje potrzebne do skuteczniej realizacji zadań?
6.2.1.Wymagania dotyczące jakości.
6.2.2.Wymagania dotyczące ilości.
6.2.3.Wymagania dotyczące czasu i miejsca.
6.3.Analiza wartości (value engineering).
6.4.Jakie występują ograniczenia i ryzyka w projektowym podejściu do realizacji zakupów?

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

1.Czym jest zarządzanie strategiczne w procesie zakupów?
1.1.Wprowadzenie do budowy strategii zarządzania grupą asortymentową.
1.2.Jak skutecznie zarządzać bazą dostawców?
1.3.Jak oceniać efektywność w procesie zakupów?
1.4. Kryteria oceny kupujących.
1.5. Ocena Dostawców.
1.6.Ocena efektywności procesów.
Ćwiczenie
2.Czy istnieją skuteczne metody zarządzania relacjami z dostawcami?
2.1.Jak budować zespół wokół projektu zakupowego?
2.2.Jakie są kroki w procesie rozwoju strategii grupy asortymentowej?
2.3.Jak świadomie modelować optymalną bazę dostawców?
Ćwiczenie
4.Jak skutecznie tworzyć strategię dla poszczególnych grup asortymentowych?
Ćwiczenie
5.Czy potrafimy skutecznie eliminować ryzyka? Jak zapewnić warunki do szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia zagrożeń zewnętrznych?
3.Formułowanie strategii zakupów.
1.Zakupy w zintegrowanym systemie zarządzania.
2.Jak i dla kogo formułować strategię zarządzania grupą asortymentową?
4.Podsumowanie seminarium.

Informacje o prelegentach:

Konsultant i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska

Wydarzenia towarzyszące:

Controlling i budżetowanie - skuteczne systemy informacji menedżerskiej
Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla menedżerów niefinansistów

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2 690 zł + 23% VAT zniżki dla grup już od 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Udział w zajęciach, komplet materiałów w wersji papierowej i elektronicznej, konsultacje z ekspertem, przerwy kawowe i lunch w restauracji hotelowej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Strategiczne zarządzanie zakupami w procesie budowy wartości firmy