Struktura umów i podstawowe klauzule umowne – jak rozumieć i sporządzać umowy w języku angielskim

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
W dzisiejszym świecie biznesu znajomość języka angielskiego jest koniecznością. Co więcej, znajomość języka angielskiego specjalistycznego, czyli prawniczego, finansowego, technicznego w wielu przypadkach okazuje się niezbędna w celu przeprowadzenia negocjacji, rozmów z partnerem biznesowym czy, jakże ważne, omówienia, zapoznania się z treścią lub sporządzenia umowy, czy też naniesienia poprawek do niej.
Niniejsze szkolenie ma na celu ułatwić Państwu poruszanie się, tak biernie jak i czynnie, w języku umów angielskich, wprowadzając Państwa w specyfikę prawnej terminologii języka angielskiego prawniczego, przedstawiając najważniejsze elementy i klauzule umowne. Po ukończeniu szkolenia oraz wykonaniu praktycznych ćwiczeń, które są do niego załączone, umowy anglojęzyczne nie będą już dla Państwa tak skomplikowane, co pozwoli na sam
Kto powinien wziąć udział?
ADRESACI SZKOLENIA:
Niniejsze szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o prawnikach, specjalistach ds. umów, menedżerach, oraz wszystkich tych osobach, które na co dzień pracują w międzynarodowym środowisku, przygotowują i interpretują dokumenty oraz umowy handlowe w języku angielskim.
Uczestnicy powinni władać językiem angielskim ogólnym w stopniu średniozaawansowanym. Znajomość języka angielskiego prawniczego nie jest wymagana.

Program szkolenia

I. Umowa od strony prawnej
1. Elementy wymagane przez prawo do zawarcia wiążącej umowy
2. Podstawowe różnice prawne pomiędzy umowami prawa polskiego a anglosaskiego
3. 10 najistotniejszych kwestii uwzględnianych przy sporządzaniu umów

II. Ramowa struktura umowy
1. Podstawowy podział umowy, czyli:
• preambuła
• treść umowy
• postanowienia końcowe
2. Podział „porządkowy” umowy
• paragrafy, ustępy, akapity, etc…
• odwołania w umowie do poszczególnych paragrafów, załączników
• odwołania w umowie do dokumentów źródłowych

III. Najważniejsze elementy (klauzule) umowy - treść
• Nazwa umowy, data i miejsce zawarcia
• Oznaczenie stron umowy
• Preambuła
• Określenie przedmiotu umowy
• Czas trwania
• Prawa i obowiązki umowne – słownictwo niezbędne do ich określenia
• Klauzule dotyczące płatności
• Cesja
• Prawa własności intelektualnej
• Kary umowne i inne zabezpieczenia umowy
• Okres przedawnienia roszczeń
• Zwolnienie z odpowiedzialności za roszczenia stron trzecich
• Klauzula o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji
• Zawiadomienia stron
• Siła wyższa
• Rozwiązanie umowy
• Postanowienia końcowe, czyli
- Zmiany umowy
- Rozstrzyganie sporów
- Wyczerpujący charakter postanowień umowy
- Brak zrzeczenia się praw
- Klauzula salwatoryjna
- Prawo i język umowy
IV. PRACA NA PRZYKŁADACH UMÓW
1. Umowa sprzedaży towarów – przejście tytułu prawnego, gwarancje, płatności, odpowiedzialność
za towar i wyrządzone szkody
2. Umowa zabezpieczenia - formy zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy
3. Umowa o zachowaniu poufności jako element współpracy – informacje poufne, zwolnienie z
obowiązku zachowania poufności, środki prawne przysługujące w przypadku naruszenia umowy
4. Umowa najmu – zakres praw i obowiązków stron
V. Umowy w praktyce, czyli omówienie przykładowych dokumentów oraz praca indywidualna z zestawem ćwiczeń


Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 - budynek Kolmex
Termin: 15-16.12.2016 r., w godz. I dzień: 10.00-16.45, II dzień 9.00-16.00
Cena: 1180,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

2 dni po 8 godz. dyd.

Prelegenci

TRENER:
Małgorzata Cyganik
Tłumacz przysięgły języka angielskiego
Badacz języka prawniczego z zakresu komparatystyki prawnej pomiędzy systemem prawa w Polsce a systemem prawa anglosaskiego
Od ponad 15 lat współpracuje z wieloma kancelariami prawniczymi oraz firmami międzynarodowymi w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, w szczególności z zakresu tekstów prawniczych i finansowych
Doradca i ekspert spółek kapitałowych w zakresie tworzenia dokumentacji prawnej w języku angielskim
Autorka książki pt. Legal English – podręcznik do nauki języka angielskiego prawniczego, z głównym naciskiem na prawo spółek, przedstawiającym podstawowe różnice prawne pomiędzy polskim, angielskim i amerykańskim prawem spółek
Absolwentka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy (język angielski) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Filologii Hiszpańskiej i Iberoamerykańskiej na Uniwersytecie Warszawskim
Absolwentka wielu kursów, m.in. dla tłumaczy języka angielskiego przy sądzie arbitrażowym we Wrocławiu, posiada certyfikat tłumacza języka angielskiego przy Katedrze UNESCO w Krakowie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
c
1 180
Cena zawiera:
  • zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!